Apostlenes G. 17:30
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Efter at Gud altsaa har baaret over med disse Vankundighedens Tider, byder han nu Menneskene at de alle og alle Vegne skulle omvende sig.

Norsk (1930)
Efterat Gud da har båret over med vankundighetens tider, byder han nu menneskene at de alle allesteds skal omvende sig,

Svenska (1917)
Med sådana okunnighetens tider har Gud hittills haft fördrag, men nu bjuder han människorna att de alla allestädes skola göra bättring.

King James Bible
And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent:

English Revised Version
The times of ignorance therefore God overlooked; but now he commandeth men that they should all everywhere repent:
Bibel Viden Treasury

the times.

Apostlenes G. 14:16
han, som i de forbigangne Tider lod alle Hedningerne vandre deres egne Veje,

Salmerne 50:21
det gør du, og jeg skulde tie, og du skulde tænke, jeg er som du! Revse dig vil jeg og gøre dig det klart.

Romerne 1:28
Og ligesom de forkastede af have Gud i Erkendelse, saaledes gav Gud dem hen i et forkasteligt Sind til at gøre det usømmelige,

Romerne 3:23,25
Alle have jo syndet, og dem fattes Æren fra Gud,…

but.

Apostlenes G. 3:19
Derfor fatter et andet Sind og vender om, for at eders Synder maa blive udslettede, for at Vederkvægelsens Tider maa komme fra Herrens Aasyn,

Apostlenes G. 11:18
Men da de hørte dette, bleve de rolige, og de priste Gud og sagde: »Saa har Gud ogsaa givet Hedningerne Omvendelsen til Liv.«

Apostlenes G. 20:21
idet jeg vidnede baade for Jøder og Grækere om Omvendelsen til Gud og Troen paa vor Herre Jesus Kristus.

Apostlenes G. 26:17-20
idet jeg udfrier dig fra Folket og fra Hedningerne, til hvilke jeg udsender dig…

Matthæus 3:2
»Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«

Matthæus 4:17
Fra den Tid begyndte Jesus at prædike og sige: »Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«

Markus 6:12
Og de gik ud og prædikede, at man skulde omvende sig.

Lukas 13:5
Nej, siger jeg eder; men dersom I ikke omvende eder, skulle I alle omkomme ligesaa.«

Lukas 15:10
Saaledes, siger jeg eder, bliver der Glæde hos Guds Engle over een Synder, som omvender sig.«

Lukas 24:47
og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

Romerne 2:4
Eller foragter du hans Godheds og Taalmodigheds og Langmodigheds Rigdom og ved ikke, at Guds Godhed leder dig til Omvendelse?

2.Korinther 7:10
Thi den Bedrøvelse, der er efter Guds Sind, virker Omvendelse til Frelse, som ikke fortrydes; men Verdens Bedrøvelse virker Død.

Efeserne 4:17
Dette siger jeg da og vidner i Herren, at I skulle ikke mere vandre, saaledes som Hedningerne vandre i deres Sinds Tomhed,

*etc:

Efeserne 5:6-8
Ingen bedrage eder med tomme Ord; thi for disse Ting kommer Guds Vrede over Genstridighedens Børn.…

Titus 2:11,12
Thi Guds Naade er bleven aabenbaret til Frelse for alle Mennesker…

1.Peter 1:14,15
Som lydige Børn skulle I ikke skikke eder efter de forrige Lyster i eders Vankundighed;…

1.Peter 4:3
Thi det er nok i den forbigangne Tid at have gjort Hedningernes Villie, idet I have vandret i Uterlighed, Lyster, Fylderi, Svir, Drik og skammelig Afgudsdyrkelse;

Links
Apostlenes G. 17:30 InterlinearApostlenes G. 17:30 FlersprogedeHechos 17:30 SpanskActes 17:30 FranskeApostelgeschichte 17:30 TyskApostlenes G. 17:30 KinesiskActs 17:30 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 17
29Efterdi vi da ere Guds Slægt, bør vi ikke mene, at Guddommen er lig Guld eller Sølv eller Sten, formet ved Menneskers Kunst og Opfindsomhed. 30Efter at Gud altsaa har baaret over med disse Vankundighedens Tider, byder han nu Menneskene at de alle og alle Vegne skulle omvende sig. 31Thi han har fastsat en Dag, paa hvilken han vil dømme Jorderige med Retfærdighed ved en Mand, som han har beskikket dertil, og dette har han bevist for alle ved at oprejse ham fra de døde.«…
Krydshenvisninger
Lukas 24:47
og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

Apostlenes G. 14:16
han, som i de forbigangne Tider lod alle Hedningerne vandre deres egne Veje,

Apostlenes G. 17:23
Thi da jeg gik omkring og betragtede eders Helligdommen, fandt jeg ogsaa et Alter, paa hvilket der var skrevet: »For en ukendt Gud.« Det, som I saaledes dyrke uden at kende det, det forkynder jeg eder.

Apostlenes G. 26:20
men jeg forkyndte baade først for dem i Damaskus og saa i Jerusalem og over hele Judæas Land og for Hedningerne, at de skulde fatte et andet Sind og omvende sig til Gud og gøre Gerninger, Omvendelsen værdige.

Romerne 3:25
hvem Gud fremstillede som Sonemiddel ved Troen paa hans Blod for at vise sin Retfærdighed, fordi Gud i sin Langmodighed havde baaret over med de forhen begaaede Synder,

Efeserne 4:18
formørkede i deres Tanke, fremmedgjorte for Guds Liv som Følge af den Vankundighed, som er i dem paa Grund af deres Hjertes Forhærdelse,

Titus 2:11
Thi Guds Naade er bleven aabenbaret til Frelse for alle Mennesker

Apostlenes G. 17:29
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden