1.Johannes 2:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Mine Børn! dette skriver jeg til eder, for at I ikke skulle synde. Og dersom nogen synder, have vi en Talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige,

Norsk (1930)
Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige,

Svenska (1917)
Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig;

King James Bible
My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:

English Revised Version
My little children, these things write I unto you, that ye may not sin. And if any man sin, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:
Bibel Viden Treasury

little.

1.Johannes 2:12,13
Jeg skriver til eder, mine Børn! fordi eders Synder ere eder forladte for hans Navns Skyld.…

1.Johannes 3:7,18
Mine Børn, ingen forføre eder! Den, som gør Retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig.…

1.Johannes 4:4
Mine Børn! I ere af Gud og have overvundet dem, fordi den, som er i eder, er større end den, som er i Verden.

1.Johannes 5:21
Mine Børn, vogter eder for Afguderne!

Johannes 13:33
Børnlille! endnu en liden Stund er jeg hos eder. I skulle lede efter mig, og ligesom jeg sagde til Jøderne: »Hvor jeg gaar hen, kunne I ikke komme,« siger jeg nu ogsaa til eder.

Johannes 21:5
Jesus siger da til dem: »Børnlille! have I noget at spise?« De svarede ham: »Nej.«

1.Korinther 4:14,15
Ikke for at beskæmme eder skriver jeg dette; men jeg paaminder eder som mine elskede Børn.…

Galaterne 4:19
Mine Børn, som jeg atter føder med Smerte, indtil Kristus har vundet Skikkelse i eder!

these.

1.Johannes 1:3,4
hvad vi have set og hørt, forkynde vi ogsaa eder, for at ogsaa I maa have Samfund med os; men vort Samfund er med Faderen og med hans Søn Jesus Kristus.…

1.Timotheus 3:14
Disse Ting skriver jeg dig til, ihvorvel jeg haaber at komme snart til dig;

that.

Salmerne 4:4
Vredes kun, men forsynd eder ikke, tænk efter paa eders Leje og ti! — Sela.

Ezekiel 3:21
Har du derimod advaret den retfærdige mod at synde, og han ikke synder, saa skal samme retfærdige leve, fordi han lod sig advare, og du har reddet din Sjæl.

Johannes 5:14
Derefter finder Jesus ham i Helligdommen, og han sagde til ham: »Se, du er bleven rask; synd ikke mere, for at ikke noget værre skal times dig!«

Johannes 8:11
Men hun sagde: »Herre! ingen.« Da sagde Jesus: »Heller ikke jeg fordømmer dig; gaa bort, og synd ikke mere!«]

Romerne 6:1,2,15
Hvad skulle vi da sige? skulde vi blive ved i Synden, for at Naaden kunde blive desto større?…

1.Korinther 15:34
Vorder ædrue, som det bør sig, og synder ikke; thi nogle kende ikke Gud; til Skam for eder siger jeg det.

Efeserne 4:26
Blive I vrede, da synder ikke; lad ikke Solen gaa ned over eders Forbitrelse;

Titus 2:11-13
Thi Guds Naade er bleven aabenbaret til Frelse for alle Mennesker…

1.Peter 1:15-19
men efter den hellige, som kaldte eder, skulle ogsaa I vorde hellige i al eders Vandel;…

1.Peter 4:1-3
Efterdi da Kristus har lidt i Kødet, saa skulle ogsaa I væbne eder med det samme Sind (thi den, som har lidt i Kødet, er hørt op med Synd),…

And if.

1.Johannes 1:8-10
Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os.…

we have.

Romerne 8:34
Hvem er den, som fordømmer? Kristus er den, som er død, ja, meget mere, som er oprejst, som er ved Guds højre Haand, som ogsaa gaar i Forbøn for os.

1.Timotheus 2:5
Thi der er een Gud, og ogsaa een Mellemmand imellem Gud og Mennesker, Mennesket Kristus Jesus,

Hebræerne 7:24,25
men denne har et uforgængeligt Præstedømme, fordi han bliver til evig Tid,…

Hebræerne 9:24
Thi Kristus gik ikke ind i en Helligdom, som var gjort med Hænder og kun var et Billede af den sande, men ind i selve Himmelen for nu at træde frem for Guds Ansigt til Bedste for os;

Father.

Lukas 10:22
Alle Ting ere mig overgivne af min Fader; og ingen kender, hvem Sønnen er, uden Faderen, og hvem Faderen er, uden Sønnen og den, for hvem Sønnen vil aabenbare ham.«

Johannes 5:19-26,36
Saa svarede Jesus og sagde til dem: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, uden hvad han ser Faderen gøre; thi hvad han gør, det gør ogsaa Sønnen ligesaa.…

Johannes 6:27
Arbejder ikke for den Mad, som er forgængelig, men for den Mad, som varer til et evigt Liv, hvilken Menneskesønnen vil give eder; thi ham har Faderen, Gud selv, beseglet.«

Johannes 10:15
ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit Liv til for Faarene.

Johannes 14:6
Jesus siger til ham: »Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.

Efeserne 2:18
Thi ved ham have vi begge i een Aand Adgang til Faderen.

Jakob 1:27
En ren og ubesmittet Gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette, at besøge faderløse og Enker i deres Trængsel, at holde sig selv uplettet af Verden.

Jakob 3:9
Med den velsigne vi Herren og Faderen, og med den forbande vi Menneskene, som ere blevne til efter Guds Lighed.

the righteous.

1.Johannes 2:29
Dersom I vide, at han er retfærdig, da erkender, at hver den, som gør Retfærdighed, er født af ham.

1.Johannes 3:5
Og I vide, at han blev aabenbaret for at han skulde borttage Synderne; og der er ikke Synd i ham.

Zakarias 9:9
Fryd dig saare, Zions Datter, raab med Glæde, Jerusalems Datter! Se, din Konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig er han, ydmyg, ridende paa et Æsel, paa en Asenindes Føl.

2.Korinther 5:21
Den, som ikke kendte Synd, har han gjort til Synd for os, for at vi skulle blive Guds Retfærdighed i ham.

Hebræerne 7:26
Thi en saadan Ypperstepræst var det ogsaa, som sømmede sig for os, en from, uskyldig, ubesmittet, adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene;

1.Peter 2:22
han, som ikke gjorde Synd, ikke heller blev der fundet Svig i hans Mund,

1.Peter 3:18
Thi ogsaa Kristus led een Gang for Synder, en retfærdig for uretfærdige, for at han kunde føre os hen til Gud, han, som led Døden i Kødet, men blev levendegjort i Aanden,

Links
1.Johannes 2:1 Interlinear1.Johannes 2:1 Flersprogede1 Juan 2:1 Spansk1 Jean 2:1 Franske1 Johannes 2:1 Tysk1.Johannes 2:1 Kinesisk1 John 2:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Johannes 2
1Mine Børn! dette skriver jeg til eder, for at I ikke skulle synde. Og dersom nogen synder, have vi en Talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige, 2og han er en Forsoning for vore Synder, dog ikke alene for vore, men ogsaa for hele Verdens.…
Krydshenvisninger
Johannes 13:33
Børnlille! endnu en liden Stund er jeg hos eder. I skulle lede efter mig, og ligesom jeg sagde til Jøderne: »Hvor jeg gaar hen, kunne I ikke komme,« siger jeg nu ogsaa til eder.

Johannes 14:16
Og jeg vil bede Faderen, og han skal give eder en anden Talsmand til at være hos eder evindelig,

Apostlenes G. 7:52
Hvem af Profeterne er der, som eders Fædre ikke have forfulgt? og de ihjelsloge dem, som forud forkyndte om den retfærdiges Komme, hvis Forrædere og Mordere I nu ere blevne,

Romerne 5:10
Thi naar vi, da vi vare Fjender, bleve forligte med Gud ved hans Søns Død, da skulle vi meget mere, efter at vi ere blevne forligte, frelses ved hans Liv,

Romerne 8:34
Hvem er den, som fordømmer? Kristus er den, som er død, ja, meget mere, som er oprejst, som er ved Guds højre Haand, som ogsaa gaar i Forbøn for os.

1.Korinther 4:14
Ikke for at beskæmme eder skriver jeg dette; men jeg paaminder eder som mine elskede Børn.

Galaterne 4:19
Mine Børn, som jeg atter føder med Smerte, indtil Kristus har vundet Skikkelse i eder!

1.Timotheus 2:5
Thi der er een Gud, og ogsaa een Mellemmand imellem Gud og Mennesker, Mennesket Kristus Jesus,

Hebræerne 7:25
hvorfor han ogsaa kan fuldkomment frelse dem, som komme til Gud ved ham, efterdi han lever altid til at gaa i Forbøn for dem.

Hebræerne 9:24
Thi Kristus gik ikke ind i en Helligdom, som var gjort med Hænder og kun var et Billede af den sande, men ind i selve Himmelen for nu at træde frem for Guds Ansigt til Bedste for os;

1.Johannes 1:4
Og dette skrive vi til eder, for at eders Glæde maa være fuldkommen.

1.Johannes 2:12
Jeg skriver til eder, mine Børn! fordi eders Synder ere eder forladte for hans Navns Skyld.

1.Johannes 2:28
Og nu mine Børn! bliver i ham, for at vi, naar han aabenbares, kunne have Frimodighed og ikke skulle blive til Skamme for ham ved hans Tilkommelse.

1.Johannes 3:7
Mine Børn, ingen forføre eder! Den, som gør Retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig.

1.Johannes 3:18
Mine Børn! lader os ikke elske med Ord, ej heller med Tungen, men i Gerning og Sandhed!

1.Johannes 4:4
Mine Børn! I ere af Gud og have overvundet dem, fordi den, som er i eder, er større end den, som er i Verden.

1.Johannes 5:17
Al Uretfærdighed er Synd, men der er Synd, som ikke er til Døden.

1.Johannes 5:21
Mine Børn, vogter eder for Afguderne!

3.Johannes 1:4
Jeg har ingen større Glæde end denne, at jeg hører, at mine Børn vandre i Sandheden.

1.Johannes 1:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden