1.Johannes 1:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os.

Norsk (1930)
Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss;

Svenska (1917)
Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss.

King James Bible
If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.

English Revised Version
If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
Bibel Viden Treasury

say.

1.Johannes 1:6,10
Dersom vi sige, at vi have Samfund med ham, og vandre i Mørket, da lyve vi og gøre ikke Sandheden.…

1.Johannes 3:5,6
Og I vide, at han blev aabenbaret for at han skulde borttage Synderne; og der er ikke Synd i ham.…

1.Kongebog 8:46
Naar de synder imod dig — thi der er intet Menneske, som ikke synder — og du vredes paa dem og giver dem i Fjendens Magt, og Sejrherrerne fører dem fangne til Fjendens Land, det være sig fjernt eller nær,

2.Krønikebog 6:36
Naar de synder imod dig — thi der er intet Menneske, som ikke synder — og du vredes paa dem og giver dem i Fjendens Magt, og Sejrherrerne fører dem fangne til et andet Land, det være sig fjernt eller nær,

Job 9:2
Jeg ved forvist, at saaledes er det, hvad Ret har en dødelig over for Gud?

Job 14:4
Ja, kunde der komme en ren af en uren! Nej, end ikke een!

Job 15:14
Hvor kan et Menneske være rent, en kvindefødt have Ret?

Job 25:4
Hvor kan en Mand have Ret imod Gud, hvor kan en kvindefødt være ren?

Salmerne 143:2
gaa ikke i Rette med din Tjener, thi for dig er ingen, som lever, retfærdig!

Ordsprogene 20:9
Hvo kan sige: »Jeg rensed mit Hjerte, og jeg er ren for Synd!«

Prædikeren 7:20
Thi intet Menneske er saa retfærdigt paa Jorden, at han kun gør gode Gerninger og aldrig synder.

Esajas 53:6
Vi for alle vild som Faar, vi vendte os hver sin Vej, men HERREN lod falde paa ham den Skyld, der laa paa os alle.

Esajas 64:6
Som urene blev vi til Hobe, som en tilsølet Klædning al vor Retfærd. Vi visnede alle som Løvet, vor Brøde bortvejred os som Vinden.

Jeremias 2:22,23
Om du end tor dig med Lud og ødsler med Sæbe, jeg ser dog din Brødes Snavs, saa lyder det fra HERREN.…

Romerne 3:23
Alle have jo syndet, og dem fattes Æren fra Gud,

Jakob 3:2
Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til ogsaa at holde hele Legemet i Tømme.

we deceive.

1.Korinther 3:18
Ingen bedrage sig selv! Dersom nogen tykkes at være viis iblandt eder i denne Verden, han vorde en Daare, for at han kan vorde viis.

Galaterne 6:3
Thi naar nogen mener, at han er noget, skønt han intet er, da bedrager han sig selv.

2.Timotheus 3:13
Men onde Mennesker og Bedragere ville gaa frem til det værre; de forføre og forføres.

Jakob 1:22,26
Men vorder Ordets Gørere og ikke alene dets Hørere, hvormed I bedrage eder selv.…

2.Peter 2:13
idet de faa Uretfærdigheds Løn. De sætte deres Lyst i Vellevned om Dagen, disse Skampletter og Skændselsmennesker! De svælge i deres Bedragerier, medens de holde Gilde med eder;

the truth.

1.Johannes 2:4
Den, som siger: »Jeg kender ham,« og ikke holder hans Bud, han er en Løgner, og i ham er Sandheden ikke;

1.Timotheus 6:5
og idelige Rivninger hos Mennesker, som ere fordærvede i Sindet og berøvede Sandheden, idet de mene, at Gudsfrygten er en Vinding.

2.Johannes 1:2
for den Sandheds Skyld, som bliver i os og skal være med os til evig Tid.

3.Johannes 1:3
Thi jeg blev meget glad, da der kom Brødre og vidnede om Sandheden i dig, hvorledes du vandrer i Sandheden.

Links
1.Johannes 1:8 Interlinear1.Johannes 1:8 Flersprogede1 Juan 1:8 Spansk1 Jean 1:8 Franske1 Johannes 1:8 Tysk1.Johannes 1:8 Kinesisk1 John 1:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Johannes 1
7Men dersom vi vandre i Lyset, ligesom han er i Lyset, have vi Samfund med hverandre, og Jesu, hans Søns, Blod renser os fra al Synd. 8Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os. 9Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og retfærdig, saa at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed.…
Krydshenvisninger
1.Kongebog 8:46
Naar de synder imod dig — thi der er intet Menneske, som ikke synder — og du vredes paa dem og giver dem i Fjendens Magt, og Sejrherrerne fører dem fangne til Fjendens Land, det være sig fjernt eller nær,

2.Krønikebog 6:36
Naar de synder imod dig — thi der er intet Menneske, som ikke synder — og du vredes paa dem og giver dem i Fjendens Magt, og Sejrherrerne fører dem fangne til et andet Land, det være sig fjernt eller nær,

Job 15:14
Hvor kan et Menneske være rent, en kvindefødt have Ret?

Ordsprogene 20:9
Hvo kan sige: »Jeg rensed mit Hjerte, og jeg er ren for Synd!«

Jeremias 2:35
Og du siger: »Jeg er frikendt, hans Vrede har vendt sig fra mig.« Se, med dig gaar jeg i Rette, da du siger: »Jeg har ikke syndet.«

Johannes 8:44
I ere af den Fader Djævelen, og eders Faders Begæringer ville I gøre. Han var en Manddraber fra Begyndelsen af, og han staar ikke i Sandheden; thi Sandhed er ikke i ham. Naar han taler Løgn, taler han af sit eget; thi han er en Løgner og Løgnens Fader.

Romerne 3:10
som der er skrevet: »Der er ingen retfærdig, end ikke een;

Jakob 3:2
Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til ogsaa at holde hele Legemet i Tømme.

1.Johannes 2:4
Den, som siger: »Jeg kender ham,« og ikke holder hans Bud, han er en Løgner, og i ham er Sandheden ikke;

1.Johannes 4:20
Dersom nogen siger: »Jeg elsker Gud,« og hader sin Broder, han er en Løgner; thi den, der ikke elsker sin Broder, som han har set, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har set?

2.Johannes 1:2
for den Sandheds Skyld, som bliver i os og skal være med os til evig Tid.

1.Johannes 1:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden