Romerne 12:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Værer ikke lunkne i eders Iver; værer brændende i Aanden; tjener Herren;

Norsk (1930)
Vær ikke lunkne i eders iver; vær brennende i ånden; tjen Herren!

Svenska (1917)
Varen icke tröga, där det gäller nit; varen brinnande i anden, tjänen Herren.

King James Bible
Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;

English Revised Version
in diligence not slothful; fervent in spirit; serving the Lord;
Bibel Viden Treasury

slothful.

2.Mosebog 5:17
Men han svarede: »I er dovne, det er det, I er! Derfor siger I: Lad os rejse ud og ofre til HERREN!

Ordsprogene 6:6-9
Gaa hen til Myren, du lade, se dens Færd og bliv viis.…

Ordsprogene 10:26
Som Eddike for Tænder og Røg for Øjne saa er den lade for dem, der sender ham.

Ordsprogene 13:4
Den lade attraar uden at faa, men flittiges Sjæl bliver mæt.

Ordsprogene 18:9
Den, der er efterladen i Gerning, er ogsaa Broder til Ødeland.

Ordsprogene 22:29
Ser du en Mand, som er snar til sin Gerning, da skal han stedes for Konger, ikke for Folk af ringe Stand.

Ordsprogene 24:30-34
Jeg kom forbi en lad Mands Mark og et uforstandigt Menneskes Vingaard;…

Ordsprogene 26:13-16
Den lade siger: »Et Rovdyr paa Vejen, en Løve ude paa Torvene!«…

Prædikeren 9:10
Gør efter Evne alt, hvad din Haand finder Styrke til; thi der er hverken Virke eller Tanke eller Kundskab eller Visdom i Dødsriget, hvor du stævner hen.

Esajas 56:10
Blinde er alle dets Vogtere, intet ved de, alle er stumme Hunde, som ikke kan gø, de ligger og drømmer, de elsker Søvn;

Matthæus 25:26
Men hans Herre svarede og sagde til ham: Du onde og lade Tjener! du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke saaede, og samler, hvor jeg ikke spredte;

Apostlenes G. 20:34,35
I vide selv, at disse Hænder have tjent for mine Fornødenheder og for dem, som vare med mig.…

Efeserne 4:28
Den, som stjæler, stjæle ikke mere, men arbejde hellere og gøre det gode med sine egne Hænder, for at han kan have noget at meddele den, som er i Trang.

1.Thessaloniker 4:11,12
og til at sætte en Ære i at leve stille og varetage hver sit og arbejde med eders Hænder, saaledes som vi bød eder,…

2.Thessaloniker 3:6-12
Men vi byde eder, Brødre! i vor Herres Jesu Kristi Navn, at I holde eder borte fra enhver Broder, som vandrer uskikkeligt og ikke efter den Overlevering, som de modtoge af os.…

1.Timotheus 5:13
Tilmed lære de, idet de løbe omkring i Husene, at være ørkesløse, og ikke alene ørkesløse, men ogsaa at være sladderagtige og blande sig i uvedkommende Ting, idet de tale, hvad der er utilbørligt.

Hebræerne 6:10,11
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.…

fervent.

Matthæus 24:12
Og fordi Lovløsheden bliver mangfoldig, vil Kærligheden blive kold hos de fleste.

Apostlenes G. 18:25
Denne var undervist om Herrens Vej, og brændende i Aanden talte og lærte han grundigt om Jesus, skønt han kun kendte Johannes's Daab.

Kolossenserne 4:12,13
Epafras hilser eder, han, som er fra eders By, en Kristi Jesu Tjener, som altid strider for eder i sine Bønner, før at I maa staa fuldkomne og fuldvisse i al Guds Villie.…

Jakob 5:16
Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I maa blive helbredte; en retfærdigs Bøn formaar meget, naar den er alvorlig.

1.Peter 1:22
Lutrer eders Sjæle i Lydighed imod Sandheden til uskrømtet Broderkærlighed, og elsker hverandre inderligt af Hjertet,

1.Peter 4:8
Hav fremfor alt en inderlig Kærlighed til hverandre; thi »Kærlighed skjuler en Mangfoldighed af Synder«.

Aabenbaring 2:4
Men jeg har det imod dig, at du har forladt din første Kærlighed.

Aabenbaring 3:15,16
Jeg kender dine Gerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm!…

serving.

1.Korinther 7:22
Thi den, der er kaldet i Herren som Træl, er Herrens frigivne; ligesaa er den, der er kaldet som fri, Kristi Træl.

Efeserne 6:5-8
I Trælle! adlyder eders Herrer efter Kødet med Frygt og Bæven i eders Hjertes Enfold som Kristus;…

Kolossenserne 3:22-24
I Trælle! adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kødet, ikke med Øjentjeneste som de, der ville tækkes Mennesker, men i Hjertets Enfold, frygtende Herren.…

Kolossenserne 4:1
I Herrer! yder eders Trælle, hvad ret og billigt er, da I vide, at ogsaa I have en Herre i Himmelen.

Titus 2:9,10
Forman Trælle til at underordne sig under deres egne Herrer, at være dem til Behag i alle Ting, ikke sige imod,…

Hebræerne 12:28
Derfor, efterdi vi modtage et Rige, som ikke kan rystes, saa lader os være taknemmelige og derved tjene Gud til hans Velbehag, med Ængstelse og Frygt.

Links
Romerne 12:11 InterlinearRomerne 12:11 FlersprogedeRomanos 12:11 SpanskRomains 12:11 FranskeRoemer 12:11 TyskRomerne 12:11 KinesiskRomans 12:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 12
10værer i eders Broderkærlighed hverandre inderligt hengivne; forekommer hverandre i at vise Ærbødighed! 11Værer ikke lunkne i eders Iver; værer brændende i Aanden; tjener Herren; 12værer glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen!…
Krydshenvisninger
Ordsprogene 31:15
Endnu før Dag staar hun op og giver Huset Mad, sine Piger deres tilmaalte Del.

Prædikeren 9:10
Gør efter Evne alt, hvad din Haand finder Styrke til; thi der er hverken Virke eller Tanke eller Kundskab eller Visdom i Dødsriget, hvor du stævner hen.

Apostlenes G. 18:25
Denne var undervist om Herrens Vej, og brændende i Aanden talte og lærte han grundigt om Jesus, skønt han kun kendte Johannes's Daab.

Apostlenes G. 20:19
idet jeg tjente Herren i al Ydmyghed og under Taarer og Prøvelser, som timedes mig ved Jødernes Efterstræbelser;

Aabenbaring 3:15
Jeg kender dine Gerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm!

Romerne 12:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden