Matthæus 17:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og Jesus svarede og sagde: »O du vantro og forvendte Slægt! hvor længe skal jeg være hos eder, hvor længe skal jeg taale eder? Bringer mig ham hid!«

Norsk (1930)
Da svarte Jesus og sa: Du vantro og vrange slekt! hvor lenge skal jeg være hos eder? hvor lenge skal jeg tåle eder? Før ham hit til mig!

Svenska (1917)
Då svarade Jesus och sade: »O du otrogna och vrånga släkte, huru länge måste jag vara bland eder? Huru länge måste jag härda ut med eder? Fören honom hit till mig.»

King James Bible
Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.

English Revised Version
And Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I bear with you? bring him hither to me.
Bibel Viden Treasury

O faithless.

Matthæus 6:30
Klæder da Gud saaledes det Græs paa Marken, som staar i Dag og i Morgen kastes i Ovnen, skulde han da ikke meget mere klæde eder, I lidettroende?

Matthæus 8:26
Og han siger til dem: »Hvorfor ere I bange, I lidettroende?« Da stod han op og truede Vindene og Søen, og det blev ganske blikstille.

Matthæus 13:58
Og han gjorde ikke mange kraftige Gerninger der for deres Vantros Skyld.

Matthæus 16:8
Men da Jesus mærkede dette, sagde han: »I lidettroende! hvorfor tænke I ved eder selv paa, at I ikke have taget Brød med?

Markus 9:19
Men han svarede dem og sagde: »O du vantro Slægt! hvor længe skal jeg være hos eder, hvor længe skal jeg taale eder? Bringer ham til mig!«

Markus 16:14
Siden aabenbaredes han for de elleve selv, medens de sade til Bords, og han bebrejdede dem deres Vantro og Hjerters Haardhed, fordi de ikke havde troet dem, som havde set ham opstanden.

Lukas 9:41
Men Jesus svarede og sagde: »O du vantro og forvendte Slægt! hvor længe skal jeg være hos eder og taale eder? Bring din Søn hid!«

Lukas 24:25
Og han sagde til dem: »O I uforstandige og senhjertede til at tro paa alt det, som Profeterne have talt!

Johannes 20:27
Derefter siger han til Thomas: »Ræk din Finger hid, og se mine Hænder, og ræk din Haand hid, og stik den i min Side, og vær ikke vantro, men troende!«

Hebræerne 3:16-19
hvem vare da vel de, som hørte og dog voldte Forbitrelse? Mon ikke alle, som gik ud af Ægypten ved Moses?…

how long shall I be.

2.Mosebog 10:3
Da gik Moses og Aron til Farao og sagde til ham: »Saa siger HERREN, Hebræernes Gud: Hvor længe vil du vægre dig ved at ydmyge dig for mig? Lad mit Folk rejse, at de kan dyrke mig!

2.Mosebog 16:28
Da sagde HERREN til Moses: »Hvor længe vil I vægre eder ved at holde mine Bud og Love?

4.Mosebog 14:11,27
Og HERREN sagde til Moses: »Hvor længe skal dette Folk haane mig, og hvor længe vil det vægre sig ved at tro paa mig, til Trods for alle de Tegn jeg har gjort i det?…

Salmerne 95:10
Jeg væmmedes fyrretyve Aar ved denne Slægt, og jeg sagde: Det er et Folk med vildfarne Hjerter, de kender ej mine Veje.

Ordsprogene 1:22
Hvor længe vil I tankeløse elske Tankeløshed, Spotterne finde deres Glæde i Spot og Daarerne hade Kundskab?

Ordsprogene 6:9
Hvor længe vil du ligge, du lade, naar staar du op af din Søvn?

Jeremias 4:14
Rens dit Hjerte for ondt, Jerusalem, at du maa frelses! Hvor længe skal dit Indre huse de syndige Tanker?

Apostlenes G. 13:18
Og omtrent fyrretyve Aar taalte han deres Færd i Ørkenen.

Links
Matthæus 17:17 InterlinearMatthæus 17:17 FlersprogedeMateo 17:17 SpanskMatthieu 17:17 FranskeMatthaeus 17:17 TyskMatthæus 17:17 KinesiskMatthew 17:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 17
16og jeg bragte ham til dine Disciple, og de kunde ikke helbrede ham.« 17Og Jesus svarede og sagde: »O du vantro og forvendte Slægt! hvor længe skal jeg være hos eder, hvor længe skal jeg taale eder? Bringer mig ham hid!« 18Og Jesus talte ham haardt til, og den onde Aand for ud af ham, og Drengen blev helbredt fra samme Time.…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 32:5
Skændselsmennesker sveg ham, en forvendt og vanartet Slægt.

Esajas 19:14
I dets Indre har HERREN udgydt Svimmelheds Aand; Ægypten fik de til at rave i al dets Id, som den drukne raver i sit Spy.

Matthæus 17:16
og jeg bragte ham til dine Disciple, og de kunde ikke helbrede ham.«

Matthæus 17:18
Og Jesus talte ham haardt til, og den onde Aand for ud af ham, og Drengen blev helbredt fra samme Time.

Apostlenes G. 2:40
Ogsaa med mange andre Ord vidnede han for dem og format dem, idet han sagde: »Lader eder frelse fra denne vanartede Slægt!«

2.Korinther 11:1
Gid I vilde finde eder i en Smule Daarskab af mig! Dog, I gør det Jo nok.

Matthæus 17:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden