Salomos Ordsprog 3
Norsk (1930)
1Min sønn! Glem ikke min lære og la ditt hjerte bevare mine bud!

2For langt liv og mange leveår og fred skal de gi dig i rikt mål.

3La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra dig, bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjertes tavle!

4Så skal du finne nåde og få god forstand i Guds og menneskers øine.

5Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!

6Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.

7Vær ikke vis i egne øine, frykt Herren og vik fra det onde!

8Det skal være lægedom for din kropp og gi ny styrke til dine ben.

9Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!

10Så skal dine lader fylles med overflod og dine persekar flyte over av most.

11Min sønn! Forakt ikke Herrens tukt og vær ikke utålmodig når han refser dig!

12For den Herren elsker, ham refser han, som en far refser den sønn han har kjær.

13Salig er det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand;

14for det er bedre å vinne den enn å vinne sølv, og det utbytte den gir, er bedre enn gull.

15Den er kosteligere enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den.

16Langt liv har den i sin høire hånd, rikdom og ære i sin venstre.

17Dens veier er fagre veier, og alle dens stier fører til lykke.

18Den er et livsens tre for dem som griper den, og hver den som holder fast på den, må prises lykkelig.

19Herren grunnfestet jorden med visdom; han bygget himmelen med forstand.

20Ved hans kunnskap vellet de dype vann frem, og ved den lar skyene dugg dryppe ned.

21Min sønn! La dem ikke vike fra dine øine, bevar visdom og klokskap!

22Så skal de være liv for din sjel og pryd for din hals.

23Da skal du vandre din vei trygt og ikke støte din fot.

24Når du legger dig, skal du ikke frykte, og når du har lagt dig, skal din søvn være søt.

25Da trenger du ikke å være redd for uventet skrekk, eller for uværet når det kommer over de ugudelige!

26For Herren skal være din tillit, og han skal bevare din fot fra å fanges.

27Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den!

28Si ikke til din næste: Gå bort og kom igjen, jeg skal gi dig imorgen - når du kan gjøre det straks!

29Legg ikke op onde råd mot din næste, når han kjenner sig trygg hos dig!

30Trett ikke med et menneske uten årsak, når han ikke har gjort dig noget ondt!

31Misunn ikke en voldsmann, og velg ikke nogen av alle hans veier!

32For en falsk mann er en vederstyggelighet for Herren, men med de opriktige har han fortrolig samfund.

33Herrens forbannelse er over den ugudeliges hus, men de rettferdiges bolig velsigner han.

34Spotterne spotter han, men de ydmyke gir han nåde.

35De vise arver ære, men dårene får skam til lønn.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Proverbs 2
Top of Page
Top of Page