Jobs 36
Norsk (1930)
1Og Elihu blev ved og sa:

2Vent litt på mig, så jeg kan få sagt dig min mening! For ennu er der noget å si til forsvar for Gud.

3Jeg vil hente min kunnskap langt borte fra, og jeg vil vise at min skaper har rett.

4For sannelig, mine ord er ikke falske; en mann med fullkommen kunnskap har du for dig.

5Se, Gud er sterk, men han akter ikke nogen ringe; han er sterk i forstandens kraft.

6Han lar ikke en ugudelig leve, og de undertrykte hjelper han til deres rett.

7Han tar ikke sine øine fra de rettferdige, og hos konger på tronen lar han dem sitte all deres tid høit hedret.

8Og om de blir bundet med lenker og fanget i ulykkens snarer,

9så vil han dermed foreholde dem deres gjerninger, deres synder, at de viste sig gjenstridige,

10og åpne deres øre for advarselen og formane dem til å vende om fra det onde.

11Om de da hører og tjener ham, så får de leve sine dager i lykke og sine år i herlighet og glede.

12Hører de ikke, da skal de gjennembores av spydet og omkomme i sin uforstand.

13Men mennesker med gudløst sinn huser vrede; de roper ikke til Gud når han legger dem i bånd*.

14De dør i ungdommen, og deres liv ender som tempel-bolernes*.

15Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke og åpner deres øre ved trengselen.

16Også dig lokker han ut av trengselens svelg til en åpen plass hvor det ikke er trangt; og ditt bord skal være fullt av fete retter.

17Men er du full av den ugudeliges brøde, så skal brøde og dom følges at.

18La bare ikke vrede lokke dig til spott, og la ikke den store bot* lokke dig på avvei!

19Kan vel ditt skrik fri dig ut av trengsel, og kan vel alt ditt strev og slit utrette det?

20Stund ikke efter natten, den natt da hele folkeslag blåses bort fra sitt sted!

21Vokt dig, vend dig ikke til synd! For det har du mere lyst til enn til å lide.

22Se, Gud er ophøiet i sin kraft; hvem er en læremester som han?

23Hvem har foreskrevet ham hans vei, og hvem kan si: Du gjorde urett?

24Kom i hu at du ophøier hans gjerning, den som menneskene har sunget om!

25All verden ser på den med lyst; menneskene skuer den langt borte fra.

26Se, Gud er stor, og vi forstår ham ikke; hans års tall er uutgrundelig;

27han drar vanndråper op til sig, og av tåken siler regnet ned;

28fra skyene strømmer det og drypper ned over mange mennesker.

29Kan også nogen forstå hvorledes skyene breder sig ut, hvorledes det braker fra hans telt*?

30Se, han breder ut sitt lys omkring sig og dekker det med havets røtter.*

31For således straffer han folkeslag, men gir også føde i overflod.

32Han dekker sine hender med lys og byder det å fare ut mot fienden.

33Hans tordenbrak bærer bud om ham; endog feet varsler når han rykker frem.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 35
Top of Page
Top of Page