Jobs 35
Norsk (1930)
1Og Elihu tok atter til orde og sa:

2Holder du det for rett, du som har sagt: Jeg er rettferdigere enn Gud,

3at du sier: Hvad nytter det mig, hvad gagn har jeg av at jeg ikke synder?

4Jeg vil gi dig svar, og dine venner med dig.

5Vend ditt øie mot himmelen og se, gi akt på skyene høit over dig!

6Om du synder, hvad gjør du ham med det? Og er dine overtredelser mange, hvad skade volder du ham?

7Er du rettferdig, hvad kan du gi ham, hvad mottar han av din hånd?

8Bare for et menneske, din likemann, kan din ugudelighet ha noget å si, og bare for et menneskebarn din rettferdighet.

9Over de mange undertrykkelser klager de; de skriker om hjelp mot de mektiges arm.

10Men ingen sier: Hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsanger lyde om natten*,

11han som gir oss forstand fremfor jordens dyr og gjør oss vise fremfor himmelens fugler?

12Da roper de, uten at han svarer, om hjelp mot de ondes overmot.

13Ja visselig, Gud hører ikke på tomme ord, den Allmektige akter ikke på slikt.

14Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må bie på ham.

15Men nu, fordi du ikke gjør det, hjemsøker han dig i sin vrede, og han akter ikke stort på overmodige ord.

16Og Job oplater sin munn med tom tale; han bruker mange ord i sin uforstand.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 34
Top of Page
Top of Page