Johannes 1:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Norsk (1930)
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Svenska (1917)
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

King James Bible
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

English Revised Version
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Bibel Viden Treasury

the beginning.

1.Mosebog 1:1
I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.

Ordsprogene 8:22-31
Mig skabte HERREN først blandt sine Værker, i Urtid, førend han skabte andet;…

Efeserne 3:9
og at oplyse alle om, hvilken Husholdningen med den Hemmelighed er, som fra Evighed har været skjult i Gud, der skabte alle Ting,

Kolossenserne 1:17
og han er forud for alle Ting, og alle Ting bestaa ved ham.

Hebræerne 1:10
Og: »Du, Herre! har i Begyndelsen grundfæstet Jorden, og Himlene ere dine Hænders Gerninger.

Hebræerne 7:3
uden Fader, uden Moder, uden Slægtregister, uden Dages Begyndelse og uden Livs Ende, men gjort lig med Guds Søn, — han forbliver Præst for bestandig.

Hebræerne 13:8
Jesus Kristus er i Gaar og i Dag den samme, ja, til evig Tid.

Aabenbaring 1:2,8,11
som har vidnet om Guds Ord og Jesu Kristi Vidnesbyrd: Alt, hvad han har set.…

Aabenbaring 2:8
Og skriv til Menighedens Engel i Smyrna: Dette siger den første og den sidste, han, som var død og blev levende:

Aabenbaring 21:6
Og han sagde til mig: De ere skete. Jeg er Alfa og Omega, Begyndelsen og Enden. Jeg vil give den tørstige af Livets Vands Kilde uforskyldt.

Aabenbaring 22:13
Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, Begyndelsen og Enden.

the Word.

Johannes 1:14
Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en enbaaren Søn har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed.

1.Johannes 1:1,2
Det, som var fra Begyndelsen, det, vi have hørt, det, vi have set med vore Øjne, det, vi skuede og vore Hænder følte paa, nemlig om Livets Ord; —…

1.Johannes 5:7
Thi tre ere de, som vidne:

Aabenbaring 19:13
og han var iført en Kappe, dyppet i Blod, og hans Navn kaldes: Guds Ord.

with.

Johannes 1:18
Ingen har nogen Sinde set Gud; den enbaarne Søn, som er i Faderens Skød, han har kundgjort ham.

Johannes 16:28
Jeg udgik fra Faderen og er kommen til Verden; jeg forlader Verden igen og gaar til Faderen.«

Johannes 17:5
Og Fader! herliggør du mig nu hos dig selv med den Herlighed, som jeg havde hos dig, før Verden var.

Ordsprogene 8:22-30
Mig skabte HERREN først blandt sine Værker, i Urtid, førend han skabte andet;…

1.Johannes 1:2
og Livet blev aabenbaret, og vi have set og vidne og forkynde eder det evige Liv, som jo var hos Faderen og blev aabenbaret for os; —

the Word was.

Johannes 10:30-33
Jeg og Faderen, vi ere eet.«…

Johannes 20:28
Thomas svarede og sagde til ham: »Min Herre og min Gud!«

Salmerne 45:6
Din Trone, o Gud, staar evigt fast, en Retfærds Stav er din Kongestav.

Esajas 7:14
Derfor vil Herren selv give eder et Tegn: Se, Jomfruen bliver frugtsommelig og føder en Søn, og hun kalder ham Immanuel.

Esajas 9:6
Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.

Esajas 40:9-11
Stig op paa højen Bjerg, du Zions Glædesbud, løft din Røst med Kraft, du Jerusalems Glædesbud, løft den uden Frygt og sig til Judas Byer: »Se eders Gud!«…

Matthæus 1:23
»Se, Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel«, hvilket er udlagt: Gud med os.

Romerne 9:5
hvem Fædrene tilhøre, og af hvem Kristus er efter Kødet, han, som er Gud over alle Ting, højlovet i Evighed! Amen.

Filipperne 2:6
han, som, da han var i Guds Skikkelse ikke holdt det for et Rov at være Gud lig,

1.Timotheus 3:16
Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev aabenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Aand, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed.

Titus 2:13
forventende det salige Haab og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi Herligheds Aabenbarelse,

Hebræerne 1:8-13
men om Sønnen: »Din Trone, o Gud! staar i al Evighed, og Rettens Kongestav er dit Riges Kongestav.…

2.Peter 1:1
Simon Peter, Jesu Kristi Tjener og Apostel, til dem, der have faaet samme dyrebare Tro som vi ved vor Guds og Frelsers Jesu Kristi Retfærdighed:

*Gr:

1.Johannes 5:7,20
Thi tre ere de, som vidne:…

Links
Johannes 1:1 InterlinearJohannes 1:1 FlersprogedeJuan 1:1 SpanskJean 1:1 FranskeJohannes 1:1 TyskJohannes 1:1 KinesiskJohn 1:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 1
1I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2Dette var i Begyndelsen hos Gud.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 1:1
I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.

Ordsprogene 8:23
jeg blev frembragt i Evigheden, i Begyndelsen, i Jordens tidligste Tider;

Lukas 24:53
Og de vare stedse i Helligdommen og priste Gud.

Johannes 1:2
Dette var i Begyndelsen hos Gud.

Johannes 1:14
Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en enbaaren Søn har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed.

Johannes 8:58
Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, førend Abraham blev til, har jeg været.«

Johannes 17:5
Og Fader! herliggør du mig nu hos dig selv med den Herlighed, som jeg havde hos dig, før Verden var.

Romerne 9:5
hvem Fædrene tilhøre, og af hvem Kristus er efter Kødet, han, som er Gud over alle Ting, højlovet i Evighed! Amen.

Filipperne 2:6
han, som, da han var i Guds Skikkelse ikke holdt det for et Rov at være Gud lig,

Kolossenserne 1:15
han, som er den usynlige Guds Billede, al Skabnings førstefødte;

Kolossenserne 1:17
og han er forud for alle Ting, og alle Ting bestaa ved ham.

1.Johannes 1:1
Det, som var fra Begyndelsen, det, vi have hørt, det, vi have set med vore Øjne, det, vi skuede og vore Hænder følte paa, nemlig om Livets Ord; —

1.Johannes 1:2
og Livet blev aabenbaret, og vi have set og vidne og forkynde eder det evige Liv, som jo var hos Faderen og blev aabenbaret for os; —

Aabenbaring 19:13
og han var iført en Kappe, dyppet i Blod, og hans Navn kaldes: Guds Ord.

Lukas 24:53
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden