Hebræerne 10:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor siger han, idet han indtræder i Verden: »Slagtoffer og Madoffer havde du ikke Lyst til; men et Legeme beredte du mig;

Norsk (1930)
Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave vilde du ikke ha, men et legeme laget du for mig;

Svenska (1917)
Därför säger han vid sitt inträde i världen: »Slaktoffer och spisoffer begärde du icke, men en kropp beredde du åt mig;

King James Bible
Wherefore when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me:

English Revised Version
Wherefore when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, But a body didst thou prepare for me;
Bibel Viden Treasury

when.

Hebræerne 10:7
Da sagde jeg: Se, jeg er kommen (i Bogrullen er der skrevet om mig) for at gøre, Gud! din Villie.«

Hebræerne 1:6
Og naar han atter indfører den førstefødte i Verden, hedder det: »Og alle Guds Engle skulle tilbede ham«.

Matthæus 11:3
»Er du den, som kommer, eller skulle vi vente en anden?«

Lukas 7:19
og sendte dem til Herren og lod sige: »Er du den, som kommer, eller skulle vi vente en anden?«

*Gr:

Sacrifice.

Salmerne 40:6-8
Til Slagt— og Afgrødeoffer har du ej Lyst, du gav mig aabne Ører, Brænd— og Syndoffer kræver du ikke.…

Salmerne 50:8
Jeg laster dig ikke for dine Slagtofre, dine Brændofre har jeg jo stadig for Øje;

*etc:

Esajas 1:11
Hvad skal jeg med alle eders Slagtofre? siger HERREN; jeg er mæt af Væderbrændofre, af Fedekalves Fedt, har ej Lyst til Blod af Okser og Lam og Bukke.

Jeremias 6:20
Hvad skal jeg med Røgelsen, der kommer fra Saba, med den dejlige Kalmus fra det fjerne Land? Eders Brændofre er ej til Behag, eders Slagtofre huer mig ikke.

Amos 5:21,22
Jeg hader, forsmaar eders Fester, er led ved eders festlige Samlinger,…

but.

Hebræerne 10:10
Og ved denne Villie ere vi helligede ved Ofringen af Jesu Kristi Legeme een Gang for alle.

Hebræerne 2:14
Efterdi da Børnene ere delagtige i Blod og Kød, blev ogsaa han i lige Maade delagtig deri, for at han ved Døden skulde gøre den magtesløs, som har Dødens Vælde, det er Djævelen,

Hebræerne 8:3
Thi hver Ypperstepræst indsættes til at frembære Gaver og Slagtofre; derfor er det nødvendigt, at ogsaa denne maa have noget at frembære.

1.Mosebog 3:15
Jeg sætter Fjendskab mellem dig og Kvinden, mellem din Sæd og hendes Sæd; den skal knuse dit Hoved, og du skal hugge den i Hælen!«

Esajas 7:14
Derfor vil Herren selv give eder et Tegn: Se, Jomfruen bliver frugtsommelig og føder en Søn, og hun kalder ham Immanuel.

Jeremias 31:22
Hvor længe vil du dog tøve, du frafaldne Datter? Thi HERREN skaber nyt i Landet: Kvinde værner om Mand.

Matthæus 1:20-23
Men idet han tænkte derpaa, se, da viste en Herrens Engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids Søn! frygt ikke for at tage din Hustru Maria til dig; thi det, som er avlet i hende, er af den Helligaand.…

Lukas 1:35
Og Engelen svarede og sagde til hende: »Den Helligaand skal komme over dig, og den Højestes Kraft skal overskygge dig; derfor skal ogsaa det hellige, som fødes, kaldes Guds Søn.

Johannes 1:14
Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en enbaaren Søn har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed.

Galaterne 4:4
Men da Tidens Fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en Kvinde, født under Loven,

1.Timotheus 3:16
Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev aabenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Aand, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed.

1.Johannes 4:2,3
Derpaa kende I Guds Aand: enhver Aand, der bekender Jesus som Kristus, kommen i Kød, er af Gud.…

2.Johannes 1:7
Thi mange Forførere ere udgaaede i Verden, som ikke bekende Jesus som Kristus kommen i Kød. En saadan er Forføreren og Antikrist.

hast thou prepared me.

Links
Hebræerne 10:5 InterlinearHebræerne 10:5 FlersprogedeHebreos 10:5 SpanskHébreux 10:5 FranskeHebraeer 10:5 TyskHebræerne 10:5 KinesiskHebrews 10:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 10
4Thi det er umuligt, at Blod af Tyre og Bukke kan borttage Synder. 5Derfor siger han, idet han indtræder i Verden: »Slagtoffer og Madoffer havde du ikke Lyst til; men et Legeme beredte du mig; 6Brændofre og Syndofre havde du ikke Behag i.…
Krydshenvisninger
Salmerne 40:6
Til Slagt— og Afgrødeoffer har du ej Lyst, du gav mig aabne Ører, Brænd— og Syndoffer kræver du ikke.

Esajas 40:16
Libanon giver ej Brændsel, dets Dyr ej Brændoffer nok.

Hebræerne 1:6
Og naar han atter indfører den førstefødte i Verden, hedder det: »Og alle Guds Engle skulle tilbede ham«.

Hebræerne 2:14
Efterdi da Børnene ere delagtige i Blod og Kød, blev ogsaa han i lige Maade delagtig deri, for at han ved Døden skulde gøre den magtesløs, som har Dødens Vælde, det er Djævelen,

Hebræerne 5:7
han, som i sit Køds Dage med stærkt Raab og Taarer frembar Bønner og ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

Hebræerne 10:8
Medens han først siger: »Slagtofre og Madofre og Brændofre og Syndofre havde du ikke Lyst til og ej heller Behag i« (og disse frembæres dog efter Loven),

1.Peter 2:24
han, som selv bar vore Synder paa sit Legeme op paa Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis Saar I ere blevne lægte.

Hebræerne 10:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden