Hebræerne 6:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
for at I ikke skulle blive sløve, men efterfølge dem, som ved Tro og Taalmodighed arve Forjættelserne.

Norsk (1930)
forat I ikke skal bli trege, men efterfølge dem som ved tro og tålmod arver løftene.

Svenska (1917)
så att I icke bliven tröga, utan bliven efterföljare åt dem som genom tro och tålamod få till arvedel vad utlovat är.

King James Bible
That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises.

English Revised Version
that ye be not sluggish, but imitators of them who through faith and patience inherit the promises.
Bibel Viden Treasury

ye.

Hebræerne 5:11
Herom have vi meget at sige, og det er vanskeligt at forklare, efterdi I ere blevne sløve til at høre.

*Gr:

Ordsprogene 12:24
De flittiges Haand skal raade, den lade tvinges til Hoveriarbejde.

Ordsprogene 13:4
Den lade attraar uden at faa, men flittiges Sjæl bliver mæt.

Ordsprogene 15:19
Den lades Vej er spærret af Tjørn, de flittiges Sti er banet.

Ordsprogene 18:9
Den, der er efterladen i Gerning, er ogsaa Broder til Ødeland.

Ordsprogene 24:30-34
Jeg kom forbi en lad Mands Mark og et uforstandigt Menneskes Vingaard;…

Matthæus 25:26
Men hans Herre svarede og sagde til ham: Du onde og lade Tjener! du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke saaede, og samler, hvor jeg ikke spredte;

Romerne 12:11
Værer ikke lunkne i eders Iver; værer brændende i Aanden; tjener Herren;

2.Peter 1:10
Derfor, Brødre! gører eder des mere Flid for at befæste eders Kaldelse og Udvælgelse; thi naar I gøre dette, skulle I ingen Sinde støde an.

but.

Hebræerne 12:1
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,

Hebræerne 13:7
Kommer eders Vejledere i Hu, som have forkyndt eder Guds Ord, og idet I betragte deres Vandrings Udgang, saa efterligner deres Tro!

Højsangen 1:8
Saafremt du ikke ved det, du fagreste blandt Kvinder, følg da kun Hjordens Spor og vogt dine Geder ved Hyrdernes Boliger.

Jeremias 6:16
Saa siger HERREN: Staa ved Vejene og se efter, spørg efter de gamle Stier, hvor Vejen er til alt godt, og gaa paa den; saa finder I Hvile for eders Sjæle. Men de svarede: »Det vil vi ikke.«

Romerne 4:12
og Fader til omskaarne, til dem, som ikke alene have Omskærelse, men ogsaa vandre i den Tros Spor, hvilken vor Fader Abraham havde som uomskaaren.

Jakob 5:10,11
Brødre! tager Profeterne, som have talt i Herrens Navn, til Forbillede paa at lide ondt og være taalmodige.…

1.Peter 3:5,6
Thi saaledes var det ogsaa, at fordum de hellige Kvinder, som haabede paa Gud, prydede sig, idet de underordnede sig under deres egne Mænd,…

faith.

Hebræerne 6:15
Og saaledes opnaaede han Forjættelsen ved at vente taalmodigt.

Hebræerne 10:36
thi I have Udholdenhed nødig, for at I, naar I have gjort Guds Villie, kunne opnaa Forjættelsen.

Hebræerne 11:8-16
Ved Tro adlød Abraham, da han blev kaldet, saa han gik ud til et Sted, som han skulde tage til Arv; og han gik ud, skønt han ikke vidste, hvor han kom hen.…

Lukas 8:15
Men det i den gode Jord, det er dem, som, naar de have hørt Ordet, beholde det i et smukt og godt Hjerte og bære Frugt i Udholdenhed.

Romerne 2:7
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;

Romerne 8:25,26
Men dersom vi haabe det, som vi ikke se, da forvente vi det med Udholdenhed.…

1.Thessaloniker 1:3
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn,

Aabenbaring 13:10
Dersom nogen fører andre i Fængsel, han kommer selv i Fængsel; dersom nogen dræber med Sværd, han skal dræbes med Sværd. Her gælder det de helliges Udholdenhed og Tro.

Aabenbaring 14:12
Her gælder det de helliges Udholdenhed, de, som bevare Guds Bud og Troen paa Jesus.

inherit.

Hebræerne 1:14
Ere de ikke alle tjenende Aander, som udsendes til Hjælp for deres Skyld, der skulle arve Frelse?

Hebræerne 10:36
thi I have Udholdenhed nødig, for at I, naar I have gjort Guds Villie, kunne opnaa Forjættelsen.

Hebræerne 11:9,17,33
Ved Tro blev han Udlænding i Forjættelsens Land som i et fremmed og boede i Telte med Isak og Jakob, som vare Medarvinger til samme Forjættelse;…

Matthæus 22:32
Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke dødes, men levendes Gud.«

Lukas 16:22
Men det skete, at den fattige døde, og at han blev henbaaren af Englene i Abrahams Skød; men den rige døde ogsaa og blev begravet.

Lukas 20:37,38
Men at de døde oprejses, har ogsaa Moses givet til Kende i Stedet om Tornebusken, naar han kalder Herren: Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.…

1.Johannes 2:25
Og dette er den Forjættelse, som han selv tilsagde os, det evige Liv.

Aabenbaring 14:13
Og jeg hørte en Røst fra Himmelen, som sagde: Skriv: Salige ere de døde, som dø i Herren herefter. Ja, siger Aanden, de skulle hvile fra deres Møje, thi deres Gerninger følge med dem.

Links
Hebræerne 6:12 InterlinearHebræerne 6:12 FlersprogedeHebreos 6:12 SpanskHébreux 6:12 FranskeHebraeer 6:12 TyskHebræerne 6:12 KinesiskHebrews 6:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 6
11Men vi ønske, at enhver af eder maa udvise den samme Iver efter den fulde Vished i Haabet indtil Enden, 12for at I ikke skulle blive sløve, men efterfølge dem, som ved Tro og Taalmodighed arve Forjættelserne.
Krydshenvisninger
Ordsprogene 2:20
at du maa vandre de godes Vej og holde dig til de retfærdiges Stier;

Ordsprogene 28:10
Leder man retsindige vild paa onde Veje, falder man selv i sin Grav; men de lydefri arver Lykke.

2.Thessaloniker 1:4
saa at vi selv rose os af eder i Guds Menigheder for eders Udholdenhed og Tro under alle eders Forfølgelser og de Trængsler, som I udstaa,

Hebræerne 1:14
Ere de ikke alle tjenende Aander, som udsendes til Hjælp for deres Skyld, der skulle arve Frelse?

Hebræerne 13:7
Kommer eders Vejledere i Hu, som have forkyndt eder Guds Ord, og idet I betragte deres Vandrings Udgang, saa efterligner deres Tro!

Jakob 1:3
vidende, at eders Tros Prøve virker Udholdenhed;

Aabenbaring 13:10
Dersom nogen fører andre i Fængsel, han kommer selv i Fængsel; dersom nogen dræber med Sværd, han skal dræbes med Sværd. Her gælder det de helliges Udholdenhed og Tro.

Hebræerne 6:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden