Romerne 8:25
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men dersom vi haabe det, som vi ikke se, da forvente vi det med Udholdenhed.

Norsk (1930)
Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stunder vi efter det med tålmod.

Svenska (1917)
Om vi nu hoppas på det som vi icke se, så bida vi därefter med ståndaktighet.

King James Bible
But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.

English Revised Version
But if we hope for that which we see not, then do we with patience wait for it.
Bibel Viden Treasury

with patience.

Romerne 8:23
Dog ikke det alene, men ogsaa vi selv, som have Aandens Førstegrøde, ogsaa vi sukke ved os selv, idet vi forvente en Sønneudkaarelse, vort Legemes Forløsning.

Romerne 2:7
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;

Romerne 12:12
værer glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen!

1.Mosebog 49:18
Paa din Frelse bier jeg, HERRE!

Salmerne 27:14
Bi paa HERREN, fat Mod, dit Hjerte være stærkt, ja bi paa HERREN!

Salmerne 37:7-9
Vær stille for HERREN og bi paa ham, græm dig ej over den, der har Held, over den, der farer med Rænker.…

Salmerne 62:1,5,6
Til Sangmesteren. Til Jedutun. En Salme af David. (2) Min Sjæl er Stille for Gud alene, min Frelse kommer fra ham;…

Salmerne 130:5-7
Jeg haaber paa HERREN, min Sjæl haaber paa hans Ord,…

Esajas 25:9
Paa hin Dag skal man sige: Se, her er vor Gud, som vi biede paa, og som frelste os; her er HERREN, som vi biede paa. Lad os juble og glæde os over hans Frelse;

Esajas 26:8
Ja, vi venter dig, HERRE, paa dine Dommes Sti; til dit Navn og dit Ry staar vor Sjæls Attraa.

Klagesangene 3:25,26
Dem, der bier paa HERREN, er han god, den Sjæl, der ham søger;…

Lukas 8:15
Men det i den gode Jord, det er dem, som, naar de have hørt Ordet, beholde det i et smukt og godt Hjerte og bære Frugt i Udholdenhed.

Lukas 21:19
Ved eders Udholdenhed skulle I vinde eders Sjæle.

Kolossenserne 1:11
idet I styrkes med al Styrke efter hans Herligheds Kraft til al Udholdenhed og Taalmodighed med Glæde

1.Thessaloniker 1:3
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn,

2.Thessaloniker 3:5
Men Herren styre eders Hjerter til Guds Kærlighed og til Kristi Udholdenhed!

Hebræerne 6:12,15
for at I ikke skulle blive sløve, men efterfølge dem, som ved Tro og Taalmodighed arve Forjættelserne.…

Hebræerne 10:36
thi I have Udholdenhed nødig, for at I, naar I have gjort Guds Villie, kunne opnaa Forjættelsen.

Hebræerne 12:1-3
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,…

Jakob 1:3,4
vidende, at eders Tros Prøve virker Udholdenhed;…

Jakob 5:7-11
Derfor, værer taalmodige, Brødre! indtil Herrens Tilkommelse. Se, Bonden venter paa Jordens dyrebare Frugt og bier taalmodigt efter den, indtil den faar tidlig Regn og sildig Regn.…

Aabenbaring 1:9
Jeg Johannes, eders Broder og meddelagtig i Trængselen og Riget og Udholdenheden i Jesus, var paa den Ø, som kaldes Patmos, for Guds Ords og for Jesu Vidnesbyrds Skyld.

Aabenbaring 13:10
Dersom nogen fører andre i Fængsel, han kommer selv i Fængsel; dersom nogen dræber med Sværd, han skal dræbes med Sværd. Her gælder det de helliges Udholdenhed og Tro.

Aabenbaring 14:12
Her gælder det de helliges Udholdenhed, de, som bevare Guds Bud og Troen paa Jesus.

Links
Romerne 8:25 InterlinearRomerne 8:25 FlersprogedeRomanos 8:25 SpanskRomains 8:25 FranskeRoemer 8:25 TyskRomerne 8:25 KinesiskRomans 8:25 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 8
24Thi i Haabet bleve vi frelste. Men et Haab, som ses, er ikke et Haab; thi hvad en ser, hvor kan han tillige haabe det? 25Men dersom vi haabe det, som vi ikke se, da forvente vi det med Udholdenhed. 26Og ligeledes kommer ogsaa Aanden vor Skrøbelighed til Hjælp; thi vi vide ikke, hvad vi skulle bede om, som det sig bør, men Aanden selv gaar i Forbøn for os med uudsigelige Sukke.…
Krydshenvisninger
Lukas 8:15
Men det i den gode Jord, det er dem, som, naar de have hørt Ordet, beholde det i et smukt og godt Hjerte og bære Frugt i Udholdenhed.

1.Thessaloniker 1:3
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn,

Romerne 8:24
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden