Lukas 8:15
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men det i den gode Jord, det er dem, som, naar de have hørt Ordet, beholde det i et smukt og godt Hjerte og bære Frugt i Udholdenhed.

Norsk (1930)
Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og holder det fast i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i tålmodighet.

Svenska (1917)
Men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, behålla det i rättsinniga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet.

King James Bible
But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience.

English Revised Version
And that in the good ground, these are such as in an honest and good heart, having heard the word, hold it fast, and bring forth fruit with patience.
Bibel Viden Treasury

in an.

Lukas 6:45
Et godt Menneske fremfører det gode af sit Hjertes gode Forraad, og et ondt Menneske fremfører det onde af sit onde Forraad; thi af Hjertets Overflødighed taler hans Mund.

5.Mosebog 30:6
Og HERREN din Gud vil omskære dit Hjerte og dit Afkoms Hjerte, saa du elsker HERREN din Gud af hele dit Hjerte og hele din Sjæl, for at du maa leve.

Salmerne 51:10
skab mig, o Gud, et rent Hjerte, giv en ny, en stadig Aand i mit Indre;

Jeremias 31:33
nej, dette er den Pagt, jeg efter hine Dage slutter med Israels Hus, lyder det fra HERREN: Jeg giver min Lov i deres Indre og skriver den paa deres Hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit Folk.

Jeremias 32:29
og Kaldæerne, der angriber denne By, skal komme og sætte Ild paa den og afbrænde Husene, paa hvis Tage man tændte Offerild for Ba'al og udgød Drikofre for andre Guder for at krænke mig.

Ezekiel 36:26,27
Jeg giver eder et nyt Hjerte, og en ny Aand giver jeg i eders Indre; Stenhjertet tager jeg ud af eders Kød og giver eder et Kødhjerte.…

Romerne 7:18
Thi jeg ved, at i mig, det vil sige i mit Kød, bor der ikke godt; thi Villien har jeg vel, men at udføre det gode formaar jeg ikke;

Efeserne 2:8
Thi af Naaden ere I frelste ved Tro, og det ikke af eder selv, Guds er Gaven;

Jakob 1:16-19
Farer ikke vild, mine elskede Brødre!…

1.Peter 2:1,2
Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al Bagtalelse,…

keep.

Lukas 11:28
Men han sagde: »Ja, salige ere de, som høre Guds Ord og bevare det.«

Job 23:11,12
Min Fod har holdt fast ved hans Spor, hans Vej har jeg fulgt, veg ikke derfra,…

Salmerne 1:1-3
Salig den Mand, som ikke gaar efter gudløses Raad, staar paa Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag,…

Salmerne 119:11,127-129
Jeg gemmer dit Ord i mit Hjerte for ikke at synde imod dig.…

Ordsprogene 3:1
Min Søn, glem ikke, hvad jeg har lært dig, dit Hjerte tage vare paa mine Bud!

Jeremias 15:16
fra dem, der lader haant om dit Ord; ryd dem ud! Men mig blev dit Ord til Fryd og til Hjertens Glæde; thi dit Navn er nævnet over mig, HERRE, Hærskarers Gud.

Johannes 14:15,21-24
Dersom I elske mig, da holder mine Befalinger!…

Johannes 15:10
Dersom I holde mine Befalinger, skulle I blive i min Kærlighed, ligesom jeg har holdt min Faders Befalinger og bliver i hans Kærlighed.

1.Korinther 7:19
Omskærelse har intet at sige, og Forhud har intet at sige, men det at holde Guds Bud.

Hebræerne 2:1
Derfor bør vi des mere agte paa det, vi have hørt, for at vi ikke skulle rives bort.

Jakob 1:22-25
Men vorder Ordets Gørere og ikke alene dets Hørere, hvormed I bedrage eder selv.…

1.Johannes 2:3
Og derpaa kende vi, at vi have kendt ham, om vi holde hans Bud.

bring.

Matthæus 24:13
Men den, som holder ud indtil Enden, han skal frelses.

Romerne 2:7
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;

Romerne 6:22
Men nu, da I ere blevne frigjorde fra Synden og ere blevne Guds Tjenere, have I eders Frugt til Helliggørelse og som Enden derpaa et evigt Liv;

Romerne 7:4
Altsaa ere ogsaa I, mine Brødre! gjorte døde for Loven ved Kristi Legeme, for at I skulle blive en andens, hans, som blev oprejst fra de døde, for at vi skulle bære Frugt for Gud.

Galaterne 5:22-26
Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,…

Filipperne 1:11
fyldte med Retfærdigheds Frugt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til Ære og Pris.

Filipperne 3:13-15
Brødre! jeg mener ikke om mig selv, at jeg har grebet det.…

Kolossenserne 1:6,10
der er kommet til eder, ligesom det ogsaa er i den hele Verden, idet det bærer Frugt og vokser, ligesom det ogsaa gør iblandt eder fra den Dag, I hørte og erkendte Guds Naade i Sandhed,…

Hebræerne 6:11,12
Men vi ønske, at enhver af eder maa udvise den samme Iver efter den fulde Vished i Haabet indtil Enden,…

Hebræerne 10:36
thi I have Udholdenhed nødig, for at I, naar I have gjort Guds Villie, kunne opnaa Forjættelsen.

Jakob 1:4
men Udholdenheden bør medføre fuldkommen Gerning, for at I kunne være fuldkomne og uden Brøst, saa I ikke staa tilbage i noget.

Jakob 5:7,8
Derfor, værer taalmodige, Brødre! indtil Herrens Tilkommelse. Se, Bonden venter paa Jordens dyrebare Frugt og bier taalmodigt efter den, indtil den faar tidlig Regn og sildig Regn.…

Links
Lukas 8:15 InterlinearLukas 8:15 FlersprogedeLucas 8:15 SpanskLuc 8:15 FranskeLukas 8:15 TyskLukas 8:15 KinesiskLuke 8:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 8
14Men det, som faldt iblandt Torne, det er dem, som have hørt og saa gaa hen og kvæles under Livets Bekymringer og Rigdom og Nydelser og ikke bære moden Frugt. 15Men det i den gode Jord, det er dem, som, naar de have hørt Ordet, beholde det i et smukt og godt Hjerte og bære Frugt i Udholdenhed.
Krydshenvisninger
Lukas 8:14
Men det, som faldt iblandt Torne, det er dem, som have hørt og saa gaa hen og kvæles under Livets Bekymringer og Rigdom og Nydelser og ikke bære moden Frugt.

Lukas 8:16
Men ingen, som tænder et Lys, skjuler det med et Kar eller sætter det under en Bænk; men han sætter det paa en Lysestage, for at de, som komme ind, kunne se Lyset.

Romerne 2:7
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;

Romerne 8:25
Men dersom vi haabe det, som vi ikke se, da forvente vi det med Udholdenhed.

Lukas 8:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden