Habakkuk 3:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Bjergene ser dig og skælver. Skyerne nedsender Regnskyl, og Afgrunden løfter sin Røst.

Norsk (1930)
Fjellene ser dig og bever, vannstrømmer styrter frem; avgrunnen lar sin røst høre, den løfter sine hender mot det høie.

Svenska (1917)
Bergen se dig och bäva; såsom en störtskur far vattnet ned. Djupet låter höra sin röst, mot höjden lyfter det sina händer.

King James Bible
The mountains saw thee, and they trembled: the overflowing of the water passed by: the deep uttered his voice, and lifted up his hands on high.

English Revised Version
The mountains saw thee, and were afraid; the tempest of waters passed by: the deep uttered his voice, and lifted up his hands on high.
Bibel Viden Treasury

mountains.

Habakkuk 3:6
Hans Fjed faar Jorden til at skælve, hans Blik faar Folk til at bæve. De ældgamle Bjerge brister, de evige Høje synker, ad evige Stier gaar han.

2.Mosebog 19:16-18
Da Morgenen gryede den tredje Dag, begyndte det at tordne og lyne, og en tung Sky lagde sig over Bjerget, og der hørtes vældige Stød i Horn. Da skælvede alt Folket i Lejren.…

Dommer 5:4,5
HERRE, da du brød op fra Se'ir, skred frem fra Edoms Mark, da rystede Jorden, Himmelen drypped, Skyerne drypped af Vand;…

Salmerne 68:7,8
Da du drog ud, o Gud, i Spidsen for dit Folk, skred frem gennem Ørkenen, — Sela — da rystede Jorden,…

Salmerne 77:18
din bragende Torden rulled, Lynene oplyste Jorderig, Jorden bæved og skjalv;

Salmerne 97:4,5
Hans Lyn lyste op paa Jorderig, Jorden saa det og skjalv;…

Salmerne 114:4,6
Bjergene sprang som Vædre, Højene hopped som Lam.…

Esajas 64:1,2
Gid du sønderrev Himlen og steg ned, saa Bjergene vakled for dit Aasyn!…

Jeremias 4:24
Bjergene saa jeg, og se, de skjalv, og alle Højene bæved;

Mika 1:4
under ham smelter Bjerge, og Dale slaar dybe Revner, som Voks, der smelter i Ilden, som Vand, gydt ned ad en Skrænt —

Nahum 1:5
Bjergene skælver for ham, Højene staar og svajer; Jorden krummer sig for ham, Jorderig og alle, som bor der.

Matthæus 27:51
Og se, Forhænget i Templet splittedes i to Stykker, fra øverst til nederst; og Jorden skjalv, og Klipperne revnede,

Aabenbaring 6:14
Og Himmelen veg bort, lig en Bog, der sammenrulles, og hvert Bjerg og hver Ø flyttedes fra deres Steder.

Aabenbaring 20:11
Og jeg saa en stor, hvid Trone og ham, som sad derpaa; for hans Aasyn flyede Jorden og Himmelen, og der blev ikke fundet Sted for dem.

the overflowing.

2.Mosebog 14:22-28
Da gik Israeliterne midt igennem Havet paa tør Bund, medens Vandet stod som en Mur paa begge Sider af dem.…

Josva 3:15,16
og da de, som bar Arken, kom til Jordan, og Præsterne, som bar Arken, rørte ved Vandkanten med deres Fødder — Jordan gik overalt over sine Bredder i hele Høsttiden —…

Josva 4:18,23,24
Saa steg Præsterne, som bar HERRENS Pagts Ark, op fra Jordan, og næppe havde deres Fødder betraadt det tørre Land, før Jordans Vand vendte tilbage til sit Leje og overalt gik over sine Bredder som før.…

Nehemias 9:11
Du kløvede Havet for deres Øjne, saa de vandrede midt igennem Havet paa tør Bund, og dem, der forfulgte dem, styrtede du i Dybet som Sten i vældige Vande.

Salmerne 18:15
Vandenes Bund kom til Syne, Jordens Grundvolde blottedes ved din Trusel, HERRE, for din Vredes Pust.

Salmerne 66:6
Han forvandlede Hav til Land, de vandred til Fods over Strømmen; lad os fryde os højlig i ham.

Salmerne 74:13-15
Du kløvede Havet med Vælde, knuste paa Vandet Dragernes Hoved;…

Salmerne 77:16-19
Vandene saa dig, Gud, Vandene saa dig og vred sig i Angst, ja Dybet tog til at skælve;…

Salmerne 114:3-8
Havet saa det og flyede, Jordan trak sig tilbage,…

Salmerne 136:13-15
Som kløved det røde Hav; thi hans Miskundhed varer evindelig!…

Esajas 11:15,16
HERREN udtørrer Ægypterhavets Vig og svinger Haanden mod Floden i sin Aands Vælde; han kløver den i syv Bække, saa man kan gaa over med Sko;…

Esajas 63:11-13
Da tænkte hans Folk paa gamle Dage, paa Moses: »Hvor er han, som drog sit Smaakvægs Hyrde op af Vandet? Hvor er han, som lagde sin hellige Aand i hans Hjerte,…

Hebræerne 11:29
Ved Tro gik de igennem det røde Hav som over tørt Land, medens Ægypterne druknede under Forsøget derpaa.

Aabenbaring 16:12
Og den sjette Engel udgød sin Skaal over den store Flod Eufrat; og dens Vand borttørredes, for at Vejen kunde beredes for Kongerne fra Solens Opgang.

the deep.

Salmerne 65:13
Engene klædes med Faar, Dalene hylles i Korn, i Jubel bryder de ud og synger!

Salmerne 93:3
Strømme lod runge, HERRE, Strømme lod runge deres Drøn, Strømme lod runge deres Brag.

Salmerne 96:11-13
Himlen glæde sig, Jorden juble, Havet med dets Fylde bruse,…

Salmerne 98:7,8
Havet med dets Fylde skal bruse, Jorderig og de, som bor der,…

Esajas 43:20
de vilde Dyr skal ære mig, Sjakaler tillige med Strudse. Thi Vand vil jeg give i Ørkenen, Floder i det øde Land, for at læske mit udvalgte Folk.

Esajas 55:12
Ja, med Glæde skal I drage ud; og i Fred skal I ledes frem; foran jer raaber Bjerge og Høje med Fryd, alle Markens Træer skal klappe i Haand;

Links
Habakkuk 3:10 InterlinearHabakkuk 3:10 FlersprogedeHabacuc 3:10 SpanskHabacuc 3:10 FranskeHabakuk 3:10 TyskHabakkuk 3:10 KinesiskHabakkuk 3:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Habakkuk 3
9Din Bue kom blottet til Syne, din Buestreng mætter du med Pile. — Sela. Du kløver Jorden i Strømme, 10Bjergene ser dig og skælver. Skyerne nedsender Regnskyl, og Afgrunden løfter sin Røst. 11Solen glemmer at staa op, Maanen bliver i sit Bo; de flygter for Skinnet af dine Pile, for Glansen af dit lynende Spyd.…
Krydshenvisninger
Matthæus 8:24
Og se, det blev en stærk Storm paa Søen, saa at Skibet skjultes af Bølgerne; men han sov.

Salmerne 77:16
Vandene saa dig, Gud, Vandene saa dig og vred sig i Angst, ja Dybet tog til at skælve;

Salmerne 93:3
Strømme lod runge, HERRE, Strømme lod runge deres Drøn, Strømme lod runge deres Brag.

Salmerne 98:7
Havet med dets Fylde skal bruse, Jorderig og de, som bor der,

Salmerne 98:8
Strømmene klappe i Hænder, Bjergene juble til Hobe

Salmerne 104:32
Et Blik fra ham, og Jorden skælver, et Stød fra ham, og Bjergene ryger.

Salmerne 148:7
Lad Pris stige op til HERREN fra Jorden, I Havdyr og alle Dyb,

Habakkuk 3:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden