Habakkuk 3
Dansk (1917 / 1931)
1En Bøn af Profeten Habakkuk. Al-sjigjonot.

2HERRE, jeg har hørt dit Ry, jeg har skuet din Gerning, HERRE. Fuldbyrd det i Aarenes Løb, aabenbar dig i Aarenes Løb, kom Barmhjertighed i Hu under Vreden!

3Gud drager frem fra Teman, den Hellige fra Parans Bjerge. — Sela. Hans Højhed skjuler Himlen, hans Herlighed fylder Jorden.

4Under ham er Glans som Ild, fra hans Side udgaar Straaler; der er hans Vælde i Skjul.

5Foran ham vandrer Pest, og efter ham følger Sot.

6Hans Fjed faar Jorden til at skælve, hans Blik faar Folk til at bæve. De ældgamle Bjerge brister, de evige Høje synker, ad evige Stier gaar han.

7Kusjans Telte bæver, Telttæpperne i Midjans Land.

8Er HERREN da vred paa Strømmene, gælder din Vrede Strømmene, gælder din Harme Havet, siden du farer frem paa dine Heste og dine Vogne drøner.

9Din Bue kom blottet til Syne, din Buestreng mætter du med Pile. — Sela. Du kløver Jorden i Strømme,

10Bjergene ser dig og skælver. Skyerne nedsender Regnskyl, og Afgrunden løfter sin Røst.

11Solen glemmer at staa op, Maanen bliver i sit Bo; de flygter for Skinnet af dine Pile, for Glansen af dit lynende Spyd.

12I Harme skrider du hen over Jorden, du nedtramper Folk i Vrede.

13Du drager ud til Frelse for dit Folk, ud for at frelse din Salvede. Du knuser den gudløses Hustag, blotter Grunden til Klippen. — Sela.

14Med dit Spyd gennemborer du hans Hoved, hans Høvdinger splittes.

15Du tramper hans Heste i Havet, i de mange Vandes Dynd.

16Jeg hørte det; da bæved min Krop, ved Braget skjalv mine Læber; Edder for i mine Ben, og under mig vakled mine Skridt. Jeg bier paa Trængselens Dag over Folket, som volder os Krig.

17Thi Figentræet blomstrer ikke, Vinstokken giver intet, Olietræets Afgrøde svigter, Markerne giver ej Føde. Faarene svandt af Folden, i Staldene findes ej Okser.

18Men jeg vil frydes i HERREN, juble i min Frelses Gud.

19Den Herre HERREN er min Styrke, han gør mine Fødder som Hindens og lader mig gaa paa mine Høje. Til Sangmesteren. Med Strengespil.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Habakkuk 2
Top of Page
Top of Page