2.Mosebog 19:16
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Da Morgenen gryede den tredje Dag, begyndte det at tordne og lyne, og en tung Sky lagde sig over Bjerget, og der hørtes vældige Stød i Horn. Da skælvede alt Folket i Lejren.

Norsk (1930)
Så skjedde det den tredje dag da morgenen brøt frem, da tok det til å tordne og lyne, og det la sig en tung sky over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd; da skalv alt folket som var i leiren.

Svenska (1917)
På tredje dagen, när det hade blivit morgon, begynte det dundra och blixtra, och en tung molnsky kom över berget, och ett mycket starkt basunljud hördes; och allt folket i lägret bävade.

King James Bible
And it came to pass on the third day in the morning, that there were thunders and lightnings, and a thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud; so that all the people that was in the camp trembled.

English Revised Version
And it came to pass on the third day, when it was morning, that there were thunders and lightnings, and a thick cloud upon the mount, and the voice of a trumpet exceeding loud; and all the people that were in the camp trembled.
Bibel Viden Treasury

thunders

2.Mosebog 9:23,28,29
Da rakte Moses sin Stav op mod Himmelen, og HERREN sendte Torden og Hagl; Ild for ned mod Jorden, og HERREN lod Hagl falde over Ægypten;…

2.Mosebog 20:18
Men da hele Folket fornam Tordenen, Lynene og Stødene i Hornene og saa det rygende Bjerg forfærdedes Folket og holdt sig skælvende i Frastand;

1.Samuel 12:17,18
Har vi ikke Hvedehøst nu? Men jeg vil raabe til HERREN, at han skal sende Torden og Regn, for at I kan kende og se, at det i HERRENS Øjne var en stor Brøde I begik, da I krævede en Konge!«…

Job 37:1-5
Ja, derover skælver mit Hjerte, bævende skifter det Sted!…

Job 38:25
Hvem aabnede Regnen en Rende og Tordenens Lyn en Vej

Salmerne 18:11-14
han omgav sig med Mulm som en Bolig, mørke Vandmasser, vandfyldte Skyer.…

Salmerne 29:3-11
HERRENS Røst er over Vandene, Ærens Gud lader Tordenen rulle, HERREN, over de vældige Vande!…

Salmerne 50:3
— vor Gud komme og tie ikke! — Foran ham gik fortærende Ild, omkring ham rasede Storm;

Salmerne 77:18
din bragende Torden rulled, Lynene oplyste Jorderig, Jorden bæved og skjalv;

Salmerne 97:4
Hans Lyn lyste op paa Jorderig, Jorden saa det og skjalv;

Hebræerne 12:18,19
I ere jo ikke komne til en haandgribelig og brændende Ild og til Mulm og Mørke og Uvejr,…

Aabenbaring 4:5
Og fra Tronen udgaar der Lyn og Røster og Tordener, og syv Ildfakler brænde foran Tronen, hvilke ere de syv Guds Aander.

Aabenbaring 8:5
Og Engelen tog Røgelsekarret og fyldte det med Ild fra Alteret og kastede den paa Jorden; og der kom Torden og Røster og Lyn og Jordskælv.

Aabenbaring 11:19
Og Guds Tempel i Himmelen blev aabnet, og hans Pagts Ark kom til Syne i hans Tempel, og der kom Lyn og Røster og Tordener og Jordskælv og stærk Hagl.

thick

2.Mosebog 19:9
Derpaa sagde HERREN til Moses: »Se, jeg vil komme til dig i en tæt Sky, for at Folket kan høre, at jeg taler med dig, og for stedse tro ogsaa paa dig!« Og Moses kundgjorde HERREN Folkets Svar.

2.Mosebog 40:34
Da dækkede Skyen Aabenbaringsteltet, og HERRENS Herlighed fyldte Boligen;

2.Krønikebog 5:14
saa at Præsterne af Skyen hindredes i at staa og udføre deres Tjeneste, thi HERRENS Herlighed fyldte Guds Hus.

voice

Aabenbaring 1:10
Jeg henryktes i Aanden paa Herrens Dag, og jeg hørte bag mig en høj Røst som af en Basun, der sagde:

Aabenbaring 4:1
Derefter saa jeg, og se, der var en Dør aabnet i Himmelen, og den første Røst, hvilken jeg havde hørt som af en Basun, der talte med mig, sagde: Stig herop, og jeg vil vise dig, hvad der skal ske herefter.

all the people

Jeremias 5:22
Vil I ikke frygte mig, lyder det fra HERREN, eller bæve for mit Aasyn? Jeg, som gjorde Sandet til Havets Grænse, et evigt Skel, som det ikke kan overskride; selv om det bruser, evner det intet; om end dets Bølger larmer, kan de ikke overskride det.

Hebræerne 12:21
Og — saa frygteligt var Synet — Moses sagde: »Jeg er forfærdet og bæver.«

Links
2.Mosebog 19:16 Interlinear2.Mosebog 19:16 FlersprogedeÉxodo 19:16 SpanskExode 19:16 Franske2 Mose 19:16 Tysk2.Mosebog 19:16 KinesiskExodus 19:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Mosebog 19
15og han sagde til Folket: »Hold eder rede til i Overmorgen, ingen maa komme en Kvinde nær!« 16Da Morgenen gryede den tredje Dag, begyndte det at tordne og lyne, og en tung Sky lagde sig over Bjerget, og der hørtes vældige Stød i Horn. Da skælvede alt Folket i Lejren. 17Saa førte Moses Folket fra Lejren hen for Gud, og de stillede sig neden for Bjerget.
Krydshenvisninger
Matthæus 24:31
Og han skal udsende sine Engle med stærktlydende Basun, og de skulle samle hans udvalgte fra de fire Vinde, fra den ene Ende af Himmelen til den anden.

Hebræerne 12:18
I ere jo ikke komne til en haandgribelig og brændende Ild og til Mulm og Mørke og Uvejr,

Hebræerne 12:19
og ikke til Basunens Klang og til en talende Røst, hvorom de, der hørte den, bade, at der ikke mere maatte tales til dem.

Aabenbaring 4:5
Og fra Tronen udgaar der Lyn og Røster og Tordener, og syv Ildfakler brænde foran Tronen, hvilke ere de syv Guds Aander.

Aabenbaring 8:5
Og Engelen tog Røgelsekarret og fyldte det med Ild fra Alteret og kastede den paa Jorden; og der kom Torden og Røster og Lyn og Jordskælv.

2.Mosebog 19:9
Derpaa sagde HERREN til Moses: »Se, jeg vil komme til dig i en tæt Sky, for at Folket kan høre, at jeg taler med dig, og for stedse tro ogsaa paa dig!« Og Moses kundgjorde HERREN Folkets Svar.

2.Mosebog 19:11
og holde sig rede til i Overmorgen, thi i Overmorgen vil HERREN stige ned for alt Folkets Øjne paa Sinaj Bjerg.

2.Mosebog 19:15
og han sagde til Folket: »Hold eder rede til i Overmorgen, ingen maa komme en Kvinde nær!«

2.Mosebog 19:17
Saa førte Moses Folket fra Lejren hen for Gud, og de stillede sig neden for Bjerget.

2.Mosebog 20:18
Men da hele Folket fornam Tordenen, Lynene og Stødene i Hornene og saa det rygende Bjerg forfærdedes Folket og holdt sig skælvende i Frastand;

2.Mosebog 20:21
Da holdt Folket sig i Frastand medens Moses nærmede sig Mulmet, hvori Gud var.

5.Mosebog 5:5
Jeg stod dengang som Mellemmand mellem HERREN og eder og kundgjorde eder HERRENS Ord; thi I var bange for Ilden og turde ikke stige op paa Bjerget.

2.Samuel 22:10
Han sænkede Himlen, steg ned med Skymulm under sine Fødder;

Salmerne 97:4
Hans Lyn lyste op paa Jorderig, Jorden saa det og skjalv;

Nahum 1:3
HERREN er langmodig, hans Kraft er stor, HERREN lader intet ustraffet. I Uvejr og Storm er hans Vej, Skyer er hans Fødders Støv.

2.Mosebog 19:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden