Prædikeren 5:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Naar du ser den fattige undertrykt og Lov og Ret krænket paa din Egn, saa undre dig ikke over den Ting; thi paa den høje vogter en højere, og andre endnu højere vogter paa dem begge.

Norsk (1930)
Om du ser at den fattige undertrykkes, og at rett og rettferdighet tredes under føtter i landet, så undre dig ikke over den ting! For den som er høitstående, har en høiere til å vokte på sig, og en høieste vokter på dem begge.

Svenska (1917)
Om du ser att den fattige förtryckes, och att rätt och rättfärdighet våldföres i landet, så förundra dig icke däröver; ty på den höge vaktar en högre, och andra ännu högre vakta på dem båda.

King James Bible
If thou seest the oppression of the poor, and violent perverting of judgment and justice in a province, marvel not at the matter: for he that is higher than the highest regardeth; and there be higher than they.

English Revised Version
If thou seest the oppression of the poor, and the violent taking away of judgment and justice in a province, marvel not at the matter: for one higher than the high regardeth; and there be higher than they.
Bibel Viden Treasury

thou seest

Prædikeren 3:16
Fremdeles saa jeg under Solen, at Gudløshed var paa Rettens Sted og Gudløshed paa Retfærds Sted.

Prædikeren 4:1
Fremdeles saa jeg al den Undertrykkelse, som sker under Solen; jeg saa de undertryktes Taarer og ingen trøstede dem; de led Vold af deres Undertrykkeres Haand, og ingen trøstede dem.

Salmerne 12:5
»For armes Nød og fattiges Suk vil jeg nu staa op«, siger HERREN, »jeg frelser den, som man blæser ad.«

Salmerne 55:9
Herre, forvir og split deres Tungemaal! Thi Vold og Ufred ser jeg i Byen;

Salmerne 58:11
Og Folk skal sige: »Den retfærdige faar dog sin Løn, der er dog Guder, som dømmer paa Jord!«

Ordsprogene 8:17
Jeg elsker dem, der elsker mig, og de, der søger mig, finder mig.

Habakkuk 1:2,3,13
Hvor længe skal jeg klage, HERRE, uden du hører, skrige til dig over Vold, uden du frelser?…

marvel

Zakarias 8:6
Saa siger Hærskarers HERRE: Fordi det i disse Dage synes det tiloversblevne af dette Folk umuligt, skulde det saa ogsaa synes mig umuligt, lyder det fra Hærskarers HERRE.

1.Johannes 3:13
Undrer eder ikke, mine Brødre! om Verden hader eder.

Aabenbaring 17:6,7
Og jeg saa Kvinden, drukken af de helliges Blod og af Jesu Vidners Blod; og jeg undrede mig i stor Forundring, da jeg saa hende.…

matter

Esajas 10:5-7,12
Ve Assur, min Harmes Kæp, min Vrede er Stokken i hans Haand.…

Esajas 46:10,11
der forud forkyndte Enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: »Mit Raad staar fast, jeg fuldbyrder al min Vilje,«…

Habakkuk 1:12
Er du ikke fra fordum HERREN, min hellige Gud? — Vi skal ej dø — HERRE, har du sat ham til Dommer, givet ham Fuldmagt til Straf?

Apostlenes G. 4:27,28
Ja, de have i Sandhed forsamlet sig i denne Stad imod din hellige Tjener Jesus, hvem du har salvet, baade Herodes og Pontius Pilatus tillige med Hedningerne og Israels Folkestammer…

Romerne 11:33
O Dyb af Guds Rigdom og Visdom og Kundskab! hvor uransagelige ere hans Domme, og hans Veje usporlige!

for

Esajas 57:15
Thi saa siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er »Hellig«: I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand og de knustes Hjerte til Live.

Lukas 1:32,35,76
Han skal være stor og kaldes den Højestes Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, hans Faders Trone.…

regardeth

1.Kongebog 21:19,20
Og tal saaledes til ham: Saa siger HERREN: Har du myrdet og allerede tiltraadt Arven? Sig fremdeles til ham: Saa siger HERREN: Paa samme Sted, Hundene slikkede Nabots Blod, skal de ogsaa slikke dit!«…

Job 20:19-29
Thi han knuste de ringe og lod dem ligge, ranede Huse, han ej havde bygget.…

Job 27:8-23
Thi hvad er den vanhelliges Haab, naar Gud bortskærer og kræver hans Sjæl?…

Salmerne 10:17,18
du har hørt de ydmyges Ønske, HERRE, du styrker deres Hjerte, vender Øret til…

Salmerne 12:5
»For armes Nød og fattiges Suk vil jeg nu staa op«, siger HERREN, »jeg frelser den, som man blæser ad.«

Salmerne 58:10,11
Den retfærdige glæder sig, naar han ser Hævn, hans Fødder skal vade i gudløses Blod;…

Salmerne 82:1
En Salme af Asaf. Gud staar frem i Guders Forsamling, midt iblandt Guder holder han Dom:

Salmerne 83:18
Og kende, at du, hvis Navn er HERREN, er ene den Højeste over al Jorden!

Salmerne 140:11,12
Lad ikke Bagtaleren holde sig i Landet, ondt ramme Voldsmanden Slag i Slag!…

Esajas 3:15
Hvor kan I træde paa mit Folk og male de arme sønder?« saa lyder det fra Herren, Hærskarers HERRE.

Esajas 6:2-6,12
Serafer stod hos ham, hver med seks Vinger; med de to skjulte de Ansigtet, med de to Fødderne, og med de to fløj de;…

Esajas 8:4-7
Thi før Drengen kan sige Fader og Moder, skal Rigdommene fra Damaskus og Byttet fra Samaria bringes til Assyrerkongen!«…

Mika 2:1-3,9
Ve dem, der paa Lejet udtænker Uret og Udaad, og sætter det i Værk, naar det dages, da det staar i deres Magt.…

Mika 3:1-4,9-12
Da sagde jeg: Hør dog, I Jakobs Høvdinger, I Dommere af Israels Hus! Kan Kendskab til Ret ej ventes af eder,…

Mika 6:10-13
Skal jeg taale Skattene i den gudløses Hus og den magre, forbandede Efa,…

Zakarias 7:9-13
Saa siger Hærskarers HERRE: Fæld redelig Dom, vis Miskundhed og Barmhjertighed mod hverandre,…

Malakias 3:5
Jeg nærmer mig eder til Dom og vidner i Hast mod Troldmændene, Ægteskabsbryderne, Menederne og dem, som undertrykker Daglejere, Enker og faderløse, gør fremmede Uret og ikke frygter mig, siger Hærskarers HERRE.

Jakob 2:13
Thi Dommen er ubarmhjertig imod den, som ikke har øvet Barmhjertighed; Barmhjertighed træder frimodigt op imod Dommen.

Jakob 5:2-7
Eders Rigdom er raadnet, og eders Klæder er mølædte;…

higher than they

1.Krønikebog 21:15,16
Og Gud sendte en Engel til Jerusalem for at ødelægge det. Men lige som han skulde til at ødelægge Byen, saa HERREN til og angrede det onde; og han sagde til Engelen, som var ved at ødelægge: »Nu er det nok, drag din Haand tilbage!« HERRENS Engel stod da ved Jebusiten Ornans Tærskeplads.…

Salmerne 95:3
Thi HERREN er en vældig Gud, en Konge stor over alle Guder;

Esajas 37:36
Saa gik HERRENS Engel ud og ihjelslog i Assyrernes Lejr 185 000 Mand; og se, næste Morgen tidlig laa de alle døde.

Matthæus 13:41,42
Menneskesønnen skal udsende sine Engle, og de skulle sanke ud af hans Rige alle Forargelserne og dem, som gøre Uret;…

Apostlenes G. 12:7-10,23
Og se, en Herrens Engel stod der, og et Lys straalede i Fangerummet, og han slog Peter i Siden og vækkede ham og sagde: »Staa op i Hast!« og Lænkerne faldt ham af Hænderne.…

Links
Prædikeren 5:8 InterlinearPrædikeren 5:8 FlersprogedeEclesiastés 5:8 SpanskEcclésiaste 5:8 FranskePrediger 5:8 TyskPrædikeren 5:8 KinesiskEcclesiastes 5:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Prædikeren 5
8Naar du ser den fattige undertrykt og Lov og Ret krænket paa din Egn, saa undre dig ikke over den Ting; thi paa den høje vogter en højere, og andre endnu højere vogter paa dem begge. 9Dog, en Fordel for et Land er det i alt Fald, at der er en Konge over dyrket Jord.…
Krydshenvisninger
1.Peter 4:12
I elskede! undrer eder ikke over den Ild, som brænder iblandt eder til eders Prøvelse, som om der hændtes eder noget underligt;

Ordsprogene 22:16
Vold mod den ringe øger hans Eje, Gave til Rigmand gør ham kun fattig.

Ordsprogene 24:12
Siger du: »Se, jeg vidste det ikke« — mon ej han, der vejer Hjerter, kan skønne? Han, der tager Vare paa din Sjæl, han ved det, han gengælder Mennesker, hvad de har gjort.

Prædikeren 3:16
Fremdeles saa jeg under Solen, at Gudløshed var paa Rettens Sted og Gudløshed paa Retfærds Sted.

Prædikeren 4:1
Fremdeles saa jeg al den Undertrykkelse, som sker under Solen; jeg saa de undertryktes Taarer og ingen trøstede dem; de led Vold af deres Undertrykkeres Haand, og ingen trøstede dem.

Prædikeren 5:9
Dog, en Fordel for et Land er det i alt Fald, at der er en Konge over dyrket Jord.

Prædikeren 7:7
Thi uredelig Vinding gør Vismand til Daare, og Stikpenge ødelægger Hjertet.

Prædikeren 8:9
Alt dette saa jeg, idet jeg rettede min Tanke paa hver en Idræt, som øves under Solen: Der er Tider, da det ene Menneske hersker over det andet til hans Ulykke.

Ezekiel 18:18
Hans Fader derimod døde for sin Misgerning, fordi han øvede Vold, ranede og gjorde i sit Folk hvad ikke var godt.

Prædikeren 5:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden