Romerne 11:33
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
O Dyb af Guds Rigdom og Visdom og Kundskab! hvor uransagelige ere hans Domme, og hans Veje usporlige!

Norsk (1930)
O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier!

Svenska (1917)
O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar!

King James Bible
O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!

English Revised Version
O the depth of the riches both of the wisdom and the knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past tracing out!
Bibel Viden Treasury

the depth.

Salmerne 107:8
Lad dem takke HERREN for hans Miskundhed, for hans Underværker mod Menneskens Børn.

*etc:

Ordsprogene 25:3
Himlens Højde og Jordens Dybde og Kongers Hjerte kan ingen granske.

Efeserne 3:18
for at I, rodfæstede og grundfæstede i Kærlighed, kunne sammen med alle de hellige formaa at begribe, hvor stor Bredden og Længden og Dybden og Højden er,

riches.

Romerne 2:4
Eller foragter du hans Godheds og Taalmodigheds og Langmodigheds Rigdom og ved ikke, at Guds Godhed leder dig til Omvendelse?

Romerne 9:23
ogsaa for at kundgøre sin Herligheds Rigdom over Barmhjertigheds-Kar, som han forud havde beredt til Herlighed?

Efeserne 1:7
i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Naades Rigdom,

Efeserne 2:7
for at han i de tilkommende Tider kunde vise sin Naades overvættes Rigdom ved Godhed imod os i Kristus Jesus.

Efeserne 3:8,10,16
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom…

Kolossenserne 1:27
hvem Gud vilde tilkendegive, hvilken Rigdom paa Herlighed iblandt Hedningerne der ligger i denne Hemmelighed, som er Kristus i eder, Herlighedens Haab,

Kolossenserne 2:2,3
for at deres Hjerter maa opmuntres, idet de sammenknyttes i Kærlighed og til den fuldvisse Indsigts hele Rigdom, til Erkendelse af Guds Hemmelighed, Kristus,…

how.

Job 5:9
som øver ufattelig Vælde og Undere uden Tal,

Job 9:10
han øver ufattelig Vælde og Undere uden Tal!

Job 11:7-9
Har du loddet Bunden i Gud og naaet den Almægtiges Grænse?…

Job 26:14
Se, det er kun Omridset af hans Vej, hvad hører vi andet end Hvisken? Hans Vældes Torden, hvo fatter vel den?

Job 33:13
Hvorfor tvistes du med ham, fordi han ej svarer paa dine Ord?

Job 37:19,23
Lær mig, hvad vi skal sige ham! Intet kan vi faa frem for Mørke.…

Salmerne 36:6
din Retfærd er som Guds Bjerge, dine Domme som det store Dyb; HERRE, du frelser Folk og Fæ,

Salmerne 40:5
Mange Undere gjorde du, HERRE min Gud, og mange Tanker tænkte du for os; de kan ikke opregnes for dig; ellers forkyndte og fortalte jeg dem; til at tælles er de for mange.

Salmerne 77:19
din Vej gik midt gennem Havet, din Sti gennem store Vande, dine Fodspor kendtes ikke.

Salmerne 92:5
Hvor store er dine Gerninger, HERRE, dine Tanker saare dybe!

Salmerne 97:2
Skyer og Mulm er om ham, Retfærd og Ret er hans Trones Støtte;

Prædikeren 3:11
Alt har han skabt smukt til rette Tid; ogsaa Evigheden har han lagt i deres Hjerte, dog saaledes at Menneskene hverken fatter det første eller det sidste af, hvad Gud har virket.

Daniel 4:35
Alle, som bor paa Jorden, er for intet at regne; han handler efter sit Tykke med Himmelens Hær og med dem, som bor paa Jorden, og ingen kan holde hans Haand tilbage og sige til ham: »Hvad gør du?«

Links
Romerne 11:33 InterlinearRomerne 11:33 FlersprogedeRomanos 11:33 SpanskRomains 11:33 FranskeRoemer 11:33 TyskRomerne 11:33 KinesiskRomans 11:33 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 11
33O Dyb af Guds Rigdom og Visdom og Kundskab! hvor uransagelige ere hans Domme, og hans Veje usporlige! 34Thi hvem har kendt Herrens Sind? eller hvem blev hans Raadgiver?…
Krydshenvisninger
Job 5:9
som øver ufattelig Vælde og Undere uden Tal,

Job 11:7
Har du loddet Bunden i Gud og naaet den Almægtiges Grænse?

Job 15:8
Mon du lytted til, da Gud holdt Raad, og mon du rev Visdommen til dig?

Job 37:23
og den Almægtige finder vi ikke. Almægtig og rig paa Retfærd bøjer han ikke Retten;

Salmerne 36:6
din Retfærd er som Guds Bjerge, dine Domme som det store Dyb; HERRE, du frelser Folk og Fæ,

Salmerne 92:5
Hvor store er dine Gerninger, HERRE, dine Tanker saare dybe!

Salmerne 139:6
At fatte det er mig for underfuldt, for højt, jeg evner det ikke!

Salmerne 145:3
Stor og højlovet er HERREN, hans Storhed kan ikke ransages.

Ordsprogene 25:2
Guds Ære er det at skjule en Sag, Kongers Ære at granske en Sag.

Prædikeren 3:11
Alt har han skabt smukt til rette Tid; ogsaa Evigheden har han lagt i deres Hjerte, dog saaledes at Menneskene hverken fatter det første eller det sidste af, hvad Gud har virket.

Prædikeren 7:24
Tingenes Grund er langt borte, saa dyb, saa dyb; hvem kan finde den?

Prædikeren 8:17
da indsaa jeg, at det er saaledes med alt Guds Værk, at Mennesket ikke kan udgrunde det, som sker under Solen; thi trods al den Flid, et Menneske gør sig med at søge, kan han ikke udgrunde det; og selv om den vise mener at kende det, kan han ikke udgrunde det.

Esajas 28:29
Ogsaa dette kommer fra Hærskarers HERRE, underfuld i Raad og stor i Visdom.

Esajas 40:28
Ved du, hørte du ikke, at HERREN er en evig Gud, den vide Jord har han skabt? Han trættes og mattes ikke, hans Indsigt udgrundes ikke;

Romerne 2:4
Eller foragter du hans Godheds og Taalmodigheds og Langmodigheds Rigdom og ved ikke, at Guds Godhed leder dig til Omvendelse?

1.Korinther 2:10
Men os aabenbarede Gud det ved Aanden; thi Aanden ransager alle Ting, ogsaa Guds Dybder.

Efeserne 3:8
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom

Efeserne 3:10
for at Guds mangfoldige Visdom skulde nu ved Menigheden blive kundgjort for Magterne og Myndighederne i det himmelske,

Kolossenserne 2:3
i hvem alle Visdommens og Kundskabens Skatte findes skjulte.

Romerne 11:32
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden