Salmerne 12:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
»For armes Nød og fattiges Suk vil jeg nu staa op«, siger HERREN, »jeg frelser den, som man blæser ad.«

Norsk (1930)
For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges sukks skyld vil jeg nu reise mig, sier Herren; jeg vil gi dem frelse som stunder efter den.

Svenska (1917)
»Eftersom de arma lida övervåld och de fattiga klaga, vill jag nu stå upp», säger HERREN; »jag vill skaffa frälsning åt den som längtar därefter.»

King James Bible
For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the LORD; I will set him in safety from him that puffeth at him.

English Revised Version
For the spoiling of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the LORD; I will set him in safety at whom they puff.
Bibel Viden Treasury

oppression

Salmerne 10:12
Rejs dig, HERRE! Gud, løft din Haand, de arme glemme du ikke!

Salmerne 74:21,22
Lad ej den fortrykte gaa bort med Skam, lad de arme og fattige prise dit Navn!…

Salmerne 79:10,11
Hvorfor skal Hedninger sige: »Hvor er deres Gud?« Lad dine Tjeneres udgydte Blod blive hævnet paa Hedningerne for vore Øjne!…

Salmerne 146:7,8
og skaffer de undertrykte Ret, som giver de sultne Brød! HERREN løser de fangne,…

2.Mosebog 2:23,24
Saaledes gik der lang Tid hen, og imidlertid døde Ægypterkongen. Men Israeliterne stønnede og klagede under deres Trældom, og deres Skrig over Trældommen naaede op til Gud.…

2.Mosebog 3:7-9
Derpaa sagde HERREN: »Jeg har set mit Folks Elendighed i Ægypten, og jeg har hørt deres Klageskrig over deres Undertrykkere, ja, jeg kender deres Lidelser;…

Dommer 10:16
Og de skilte sig af med de fremmede Guder og dyrkede HERREN; da kunde han ikke længer holde ud at se Israels Nød.

Ordsprogene 14:31
At kue den ringe er Haan mod hans Skaber, han æres ved Medynk med fattige.

Ordsprogene 22:22,23
Røv ej fra den ringe, fordi han er ringe, knus ikke den arme i Porten:…

Prædikeren 4:1
Fremdeles saa jeg al den Undertrykkelse, som sker under Solen; jeg saa de undertryktes Taarer og ingen trøstede dem; de led Vold af deres Undertrykkeres Haand, og ingen trøstede dem.

Prædikeren 5:8
Naar du ser den fattige undertrykt og Lov og Ret krænket paa din Egn, saa undre dig ikke over den Ting; thi paa den høje vogter en højere, og andre endnu højere vogter paa dem begge.

Esajas 19:20
Det skal være Tegn og Vidne for Hærskarers HERRE i Ægypten; naar de raaber til HERREN over dem, som mishandler dem, vil han sende dem en Frelser; han skal stride og udfri dem.

Ezekiel 18:12,13,18
volder de arme og fattige Men, raner, ikke giver Haandpant tilbage, men løfter sit Blik til Afgudsbillederne, gør, hvad vederstyggeligt er,…

Jakob 5:4
Se, den Løn skriger, som I have forholdt Arbejderne, der høstede eders Marker, og Høstfolkenes Raab ere komne ind for den Herre Zebaoths Øren.

now

Esajas 33:10
Nu staar jeg op, siger HERREN, nu vil jeg rejse mig, nu træde frem!

Mika 7:8,9
Glæd dig ej over mig, min Fjende! Thi jeg faldt, men staar op; om end jeg sidder i Mørke, er HERREN mit Lys.…

puffeth at.

Salmerne 10:5
Dog altid lykkes hans Vej, højt over ham gaar dine Domme; han blæser ad alle sine Fjender.

Job 5:15,21
Men han frelser den arme fra Sværdet og fattig af stærkes Haand,…

Links
Salmerne 12:5 InterlinearSalmerne 12:5 FlersprogedeSalmos 12:5 SpanskPsaume 12:5 FranskePsalm 12:5 TyskSalmerne 12:5 KinesiskPsalm 12:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 12
4dem, som siger: »Vor Tunge gør os stærke, vore Læber er med os, hvo er vor Herre?« 5»For armes Nød og fattiges Suk vil jeg nu staa op«, siger HERREN, »jeg frelser den, som man blæser ad.« 6HERRENS Ord er rene Ord, det pure, syvfold lutrede Sølv.…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 15:9
Vogt dig for, at ikke saadan nedrig Tanke kommer op i dig: »Der er ikke længe til det syvende Aar, Friaaret!« saa du ser med onde Øjne paa din fattige Broder og ikke giver ham noget; thi da vil han raabe til HERREN over dig, og du vil paadrage dig Synd.

Salmerne 9:9
skal dømme Verden med Retfærd, fælde Dom over Folkefærd med Ret.

Salmerne 9:18
Til Dødsriget skal de gudløse fare, alle Folk, der ej kommer Gud i Hu.

Salmerne 10:18
for at skaffe fortrykte og faderløse Ret. Ikke skal dødelige mer øve Vold.

Salmerne 34:6
Her er en arm, der raabte, og HERREN hørte, af al hans Trængsel frelste han ham.

Salmerne 35:10
alle mine Ledemod sige: »HERRE, hvo er som du, du, som frelser den arme fra hans Overmand, den arme og fattige fra Røveren!«

Salmerne 68:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. En Sang. (2) Naar Gud staar op, da splittes hans Fjender, hans Avindsmænd flyr for hans Aasyn,

Salmerne 69:33
Thi HERREN laaner de fattige Øre, han agter ej fangne Venner ringe.

Salmerne 82:8
Rejs dig, o Gud, døm Jorden, thi alle Folkene faar du til Arv!

Salmerne 102:13
du vil rejse dig og forbarme dig over Zion, naar Naadens Tid, naar Timen er inde;

Salmerne 103:6
HERREN øver Retfærdighed og Ret mod alle fortrykte.

Salmerne 119:117
Hold mig oppe, at jeg maa frelses og altid have min Lyst i dine Vedtægter!

Salmerne 140:12
Jeg ved, at HERREN vil føre de armes Sag og skaffe de fattige Ret.

Ordsprogene 22:23
thi HERREN fører deres Sag og raner deres Ransmænds Liv.

Prædikeren 4:1
Fremdeles saa jeg al den Undertrykkelse, som sker under Solen; jeg saa de undertryktes Taarer og ingen trøstede dem; de led Vold af deres Undertrykkeres Haand, og ingen trøstede dem.

Esajas 33:10
Nu staar jeg op, siger HERREN, nu vil jeg rejse mig, nu træde frem!

Salmerne 12:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden