Apostlenes G. 2:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og da Pinsefestens Dag kom, vare de alle endrægtigt forsamlede.

Norsk (1930)
Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.

Svenska (1917)
När sedan pingstdagen var inne, voro de alla församlade med varandra.

King James Bible
And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

English Revised Version
And when the day of Pentecost was now come, they were all together in one place.
Bibel Viden Treasury

the day.

Apostlenes G. 20:16
Thi Paulus havde besluttet at sejle Efesus forbi, for at det ikke skulde hændes, at han blev opholdt i Asien; thi han hastede for at komme til Jerusalem paa Pinsedagen, om det var ham muligt.

2.Mosebog 23:16
Fremdeles skal du fejre Højtiden for Høsten, Førstegrøden af dit Arbejde, af hvad du saar i din Mark, og Højtiden for Frugthøsten ved Aarets Udgang, naar du har bjærget Udbyttet af dit Arbejde hjem fra Marken.

2.Mosebog 34:22
Du skal fejre Ugehøjtid med Førstegrøden af Hvedehøsten og Frugthøsthøjtid ved Jævndøgnstide.

3.Mosebog 23:15-21
Saa skal I fra Dagen efter Sabbaten, fra den Dag I bringer Svingningsneget, tælle syv Uger frem — det skal være hele Uger —…

4.Mosebog 28:16-31
Paa den fjortende Dag i den første Maaned skal der være Paaske for HERREN.…

5.Mosebog 16:9-12
Syv Uger skal du tælle frem; den Dag du sætter Seglen til Kornet, skal du begynde at tælle.…

1.Korinther 16:8
Men i Efesus vil jeg forblive indtil Pinsen;

they.

Apostlenes G. 2:46
Og idet de hver Dag vedholdende og endrægtigt kom i Helligdommen og brød Brødet hjemme, fik de deres Føde med Fryd og i Hjertets Enfold,

Apostlenes G. 1:13-15
Og da de kom derind, gik de op paa den Sal, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus's Søn og Simon Zelotes, og Judas, Jakobs Søn.…

Apostlenes G. 4:24,32
Men da de hørte dette, opløftede de endrægtigt Røsten til Gud og sagde: »Herre, du, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alle Ting, som ere i dem,…

Apostlenes G. 5:12
Men ved Apostlenes Hænder skete der mange Tegn og Undere iblandt Folket; og de vare alle endrægtigt sammen i Salomons Søjlegang.

2.Krønikebog 5:13
i samme Øjeblik som Trompetblæserne og Sangerne paa een Gang stemte i for at love og prise HERREN og lod Trompeterne, Cymblerne og Musikinstrumenterne klinge og lovede HERREN med Ordene »thi han er god, og hans Miskundhed varer evindelig!« — fyldte Skyen HERRENS Hus,

2.Krønikebog 30:12
ogsaa i Juda virkede Guds Haand, saa at han gav dem et endrægtigt Hjerte til at udføre, hvad Kongen og Øversterne havde paabudt i Kraft af HERRENS Ord.

Salmerne 133:1
Sang til Festrejserne. Af David. Se, hvor godt og lifligt er det, naar Brødre bor tilsammen:

Jeremias 32:39
og jeg vil give dem eet Hjerte og een Vej, saa de frygter mig alle Dage, at det maa gaa dem og deres Sønner efter dem vel.

Sefanias 3:9
Thi da vil jeg give Folkene rene Læber, saa de alle paakalder HERREN og tjener ham endrægtigt.

Romerne 15:6
for at I endrægtigt med een Mund kunne prise Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader.

Filipperne 1:27
Kun skulle I leve Kristi Evangelium værdigt, for at, hvad enten jeg kommer og ser eder eller er fraværende, jeg dog kan høre om eder, at I staa faste i een Aand, saa at I med een Sjæl stride tilsammen for Troen paa Evangeliet

Filipperne 2:2
da fuldkommer min Glæde, at I maa være enige indbyrdes, saa I have den samme Kærlighed, samme Sjæl, een Higen,

Links
Apostlenes G. 2:1 InterlinearApostlenes G. 2:1 FlersprogedeHechos 2:1 SpanskActes 2:1 FranskeApostelgeschichte 2:1 TyskApostlenes G. 2:1 KinesiskActs 2:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 2
1Og da Pinsefestens Dag kom, vare de alle endrægtigt forsamlede. 2Og der kom pludseligt fra Himmelen en Lyd som af et fremfarende vældigt Vejr og fyldte hele Huset, hvor de sade.…
Krydshenvisninger
3.Mosebog 23:15
Saa skal I fra Dagen efter Sabbaten, fra den Dag I bringer Svingningsneget, tælle syv Uger frem — det skal være hele Uger —

Apostlenes G. 1:5
Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den Helligaand om ikke mange Dage.«

Apostlenes G. 1:8
Men I skulle faa Kraft, naar den Helligaand kommer over eder; og I skulle være mine Vidner baade i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende.«

Apostlenes G. 4:31
Og da de havde bedt, rystedes Stedet, hvor de vare forsamlede; og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de talte Guds Ord med Frimodighed.

Apostlenes G. 20:16
Thi Paulus havde besluttet at sejle Efesus forbi, for at det ikke skulde hændes, at han blev opholdt i Asien; thi han hastede for at komme til Jerusalem paa Pinsedagen, om det var ham muligt.

1.Korinther 16:8
Men i Efesus vil jeg forblive indtil Pinsen;

Apostlenes G. 1:26
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden