2.Korinther 4:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi ikke os selv prædike vi, men Kristus Jesus som Herre, os derimod som eders Tjenere for Jesu Skyld.

Norsk (1930)
For vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot som eders tjenere for Jesu skyld.

Svenska (1917)
Vi predika ju icke oss själva, utan Kristus Jesus såsom Herre, och oss såsom tjänare åt eder, för Jesu skull.

King James Bible
For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves your servants for Jesus' sake.

English Revised Version
For we preach not ourselves, but Christ Jesus as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake.
Bibel Viden Treasury

we.

Matthæus 3:11
Jeg døber eder med Vand til Omvendelse, men den, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg ikke er værdig at bære; han skal døbe eder med den Helligaand og Ild.

Johannes 1:21-23
Og de spurgte ham: »Hvad da? Er du Elias?« Han siger: »Det er jeg ikke.« »Er du Profeten?« Og han svarede: »Nej.«…

Johannes 3:27-31
Johannes svarede og sagde: »Et Menneske kan slet intet tage, uden det er ham givet fra Himmelen.…

Johannes 7:18
Den, der taler af sig selv, søger sin egen Ære; men den, som søger hans Ære, der sendte ham, han er sanddru, og der er ikke Uret i ham.

Apostlenes G. 3:12,13
Men da Peter saa det, talte han til Folket: »I israelitiske Mænd! Hvorfor undre I eder over dette? eller hvorfor stirre I paa os, som om vi af egen Magt eller Gudfrygtighed havde gjort, at han kan gaa?…

Apostlenes G. 8:9,10
Men en Mand, ved Navn Simon, var i Forvejen i Byen og drev Trolddom og satte Samarias Folk i Forbavselse, idet han udgav sig selv for at være noget stort.…

Apostlenes G. 10:25,26
Men da det nu skete, at Peter kom ind, gik Kornelius ham i Møde og faldt ned for hans Fødder og tilbad ham.…

Apostlenes G. 14:11-15
Men da Skarerne saa, hvad Paulus havde gjort, opløftede de deres Røst og sagde paa Lykaonisk: »Guderne ere i menneskelig Skikkelse stegne ned til os.«…

Romerne 15:17,18
Saaledes har jeg min Ros i Kristus Jesus af min Tjeneste for Gud.…

1.Korinther 1:13-15,23
Er Kristus delt? mon Paulus blev korsfæstet for eder? eller bleve I døbte til Paulus's Navn?…

1.Korinther 3:5,6
Hvad er da Apollos? og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvilke I bleve troende og det, efter som Herren gav enhver.…

1.Korinther 10:33
ligesom ogsaa jeg i alt stræber at tækkes alle, idet jeg ikke søger, hvad der gavner mig selv, men hvad der gavner de mange, for at de kunne frelses.

Filipperne 1:15
Nogle prædike vel ogsaa Kristus for Avinds og Kivs Skyld, men nogle ogsaa i en god Mening.

1.Thessaloniker 2:5,6
Thi vor Færd var hverken nogen Sinde med smigrende Tale — som I vide — ej heller var den et Skalkeskjul for Havesyge — Gud er Vidne;…

Titus 1:11
dem bør man stoppe Munden paa; thi de forvende hele Huse ved at føre utilbørlig Lære for slet Vindings Skyld.

1.Peter 5:2-5
Vogter Guds Hjord hos eder, og fører Tilsyn med den, ikke tvungne, men frivilligt, ikke for slet Vindings Skyld, men med Redebonhed;…

2.Peter 2:3
og i Havesyge ville de med falske Ord skaffe sig Vinding af eder; men Dommen over dem har alt fra gamle Dage været i Virksomhed, og deres Undergang slumrer ikke.

Christ.

2.Korinther 1:19
Thi Guds Søn, Kristus Jesus, som blev prædiket iblandt eder ved os, ved mig og Silvanus og Timotheus, han blev ikke Ja og Nej, men Ja er vorden i ham.

Matthæus 23:8
Men I skulle ikke lade eder kalde Rabbi; thi een er eders Mester, men I ere alle Brødre.

Apostlenes G. 2:36
Derfor skal hele Israels Hus vide for vist, at denne Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud gjort baade til Herre og til Kristus.«

Apostlenes G. 5:31
Ham har Gud ved sin højre Haand ophøjet til en Fyrste og Frelser for at give Israel Omvendelse og Syndernes Forladelse.

Apostlenes G. 10:36
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

Romerne 14:8,9
thi naar vi leve, leve vi for Herren, og naar vi dø, dø vi for Herren; derfor, enten vi leve, eller vi dø, ere vi Herrens.…

1.Korinther 1:23
vi derimod prædike Kristus som korsfæstet, for Jøder en Forargelse og for Hedninger en Daarskab,

1.Korinther 2:2
thi jeg agtede ikke at vide noget iblandt eder uden Jesus Kristus og ham korsfæstet;

1.Korinther 8:6
saa er der for os dog kun een Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, og vi til ham, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle Ting ere, og vi ved ham.

1.Korinther 12:3
Derfor kundgør jeg eder, at ingen, som taler ved Guds Aand, siger: »Jesus er en Forbandelse,« og ingen kan sige: »Jesus er Herre« uden ved den Helligaand.

1.Korinther 15:47
Det første Menneske var af Jord, jordisk; det andet Menneske er fra Himmelen.

Filipperne 2:11
og hver Tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders Ære.

and.

2.Korinther 1:24
Ikke at vi ere Herrer over eders Tro, men vi ere Medarbejdere paa eders Glæde; thi i Troen staa I.

2.Korinther 5:14,15
Thi Kristi Kærlighed tvinger os,…

Matthæus 20:25-27
Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »I vide, at Folkenes Fyrster herske over dem, og de store bruge Myndighed over dem.…

Lukas 22:25,26
Men han sagde til dem: »Folkenes Konger herske over dem, og de, som bruge Myndighed over dem, kaldes deres Velgørere.…

Johannes 13:14,15
Naar da jeg, Herren og Mesteren, har toet eders Fødder, saa ere ogsaa I skyldige at to hverandres Fødder.…

Romerne 15:1,2
Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag.…

1.Korinther 9:19-23
Thi skønt jeg er fri over for alle, har jeg dog gjort mig selv til Tjener for alle, for at jeg kunde vinde des flere.…

Galaterne 5:13
I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!

2.Timotheus 2:10
Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes Skyld, for at ogsaa de skulle faa Frelsen i Kristus Jesus med evig Herlighed.

Links
2.Korinther 4:5 Interlinear2.Korinther 4:5 Flersprogede2 Corintios 4:5 Spansk2 Corinthiens 4:5 Franske2 Korinther 4:5 Tysk2.Korinther 4:5 Kinesisk2 Corinthians 4:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 4
4dem, i hvem denne Verdens Gud har forblindet de vantros Tanker, for at Lyset ikke skulde skinne fra Evangeliet om Kristi Herlighed, han, som er Guds Billede. 5Thi ikke os selv prædike vi, men Kristus Jesus som Herre, os derimod som eders Tjenere for Jesu Skyld. 6Thi Gud, som sagde: »Af Mørke skal Lys skinne frem«, han har ladet det skinne i vore Hjerter for, at bringe Kundskaben om Guds Herlighed paa Kristi Aasyn for Lyset.
Krydshenvisninger
1.Korinther 4:15
Thi om I end have ti Tusinde Opdragere i Kristus, have I dog ikke mange Fædre; thi jeg har i Kristus Jesus avlet eder ved Evangeliet.

1.Korinther 9:19
Thi skønt jeg er fri over for alle, har jeg dog gjort mig selv til Tjener for alle, for at jeg kunde vinde des flere.

2.Korinther 1:24
Ikke at vi ere Herrer over eders Tro, men vi ere Medarbejdere paa eders Glæde; thi i Troen staa I.

1.Thessaloniker 2:6
ikke heller søgte vi Ære af Mennesker, hverken af eder eller af andre, skønt vi som Kristi Apostle nok kunde have været eder til Byrde.

2.Korinther 4:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden