2.Korinther 4:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi Gud, som sagde: »Af Mørke skal Lys skinne frem«, han har ladet det skinne i vore Hjerter for, at bringe Kundskaben om Guds Herlighed paa Kristi Aasyn for Lyset.

Norsk (1930)
For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.

Svenska (1917)
Ty den Gud som sade: »Ljus skall lysa fram ur mörkret», han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.

King James Bible
For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.

English Revised Version
Seeing it is God, that said, Light shall shine out of darkness, who shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
Bibel Viden Treasury

who.

1.Mosebog 1:3,14,15
Og Gud sagde: »Der blive Lys!« Og der blev Lys.…

Salmerne 74:16
din er Dagen, og din er Natten, du grundlagde Lys og Sol,

Salmerne 136:7-9
Som skabte de store Lys; thi hans Miskundhed varer evindelig!…

Esajas 45:7
Lysets Ophav og Mørkets Skaber, Velfærds Kilde og Ulykkes Skaber. Jeg er HERREN, der virker alt.

hath.

Efeserne 1:17
at vor Herres Jesu Kristi Gud, Herlighedens Fader, maa give eder Visdoms og Aabenbarelses Aand i Erkendelse af ham,

Efeserne 5:8
Thi I vare forhen Mørke, men nu ere I Lys i Herren; vandrer som Lysets Børn;

2.Peter 1:19
Og des mere stadfæstet have vi det profetiske Ord, hvilket I gøre vel i at agte paa som paa et Lys, der skinner paa et mørkt Sted, indtil Dagen bryder frem, og Morgenstjernen oprinder i eders Hjerter,

the light.

2.Korinther 4:4
dem, i hvem denne Verdens Gud har forblindet de vantros Tanker, for at Lyset ikke skulde skinne fra Evangeliet om Kristi Herlighed, han, som er Guds Billede.

2.Korinther 3:18
Men alle vi, som med ubedækket Ansigt skue Herrens Herlighed som i et Spejl, blive forvandlede til det samme Billede, fra Herlighed til Herlighed, saa som det er fra Aandens Herre.

2.Mosebog 33:18-23
Da sagde Moses: »Lad mig dog skue din Herlighed!«…

2.Mosebog 34:5-7
Da steg HERREN ned i Skyen; og Moses stillede sig hos ham der og paakaldte HERRENS Navn.…

Salmerne 63:2
(saaledes var det, jeg saa dig i Helligdommen) for at skue din Vælde og Ære;

Salmerne 90:16
Lad dit Værk aabenbares for dine Tjenere og din Herlighed over deres Børn!

Esajas 6:1-3
I Kong Uzzijas Dødsaar saa jeg Herren sidde paa en saare høj Trone, og hans Slæb fyldte Helligdommen.…

Esajas 35:2
blomstre frodigt som Rosen og juble, ja juble med Fryd. Libanons Herlighed gives den, Karmels og Sarons Pragt. HERRENS Herlighed skuer de, vor Guds Højhed.

Esajas 40:5
Aabenbares skal HERRENS Herlighed, alt Kød til Hobe skal se den. Thi HERRENS Mund har talet.«

Esajas 60:2
Thi se, Mørke skjuler Jorden og Dunkelhed Folkene, men over dig skal HERREN oprinde, over dig skal hans Herlighed ses.

Johannes 11:40
Jesus siger til hende: »Sagde jeg ikke, at dersom du tror, skal du se Guds Herlighed?«

Apostlenes G. 7:55,56
Men som han var fuld af den Helligaand, stirrede han op imod Himmelen og saa Guds Herlighed og Jesus staaende ved Guds højre Haand.…

1.Peter 2:9
Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,

in the.

Lukas 10:22
Alle Ting ere mig overgivne af min Fader; og ingen kender, hvem Sønnen er, uden Faderen, og hvem Faderen er, uden Sønnen og den, for hvem Sønnen vil aabenbare ham.«

Johannes 1:14
Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en enbaaren Søn har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed.

Johannes 12:41
Dette sagde Esajas, fordi han saa hans Herlighed og talte om ham.

Johannes 14:9,10
Jesus siger til ham: »Saa lang en Tid har jeg været hos eder, og du kender mig ikke, Filip? Den, som har set mig, har set Faderen; hvorledes kan du da sige: Vis os Faderen?…

Filipperne 2:6
han, som, da han var i Guds Skikkelse ikke holdt det for et Rov at være Gud lig,

Kolossenserne 1:15
han, som er den usynlige Guds Billede, al Skabnings førstefødte;

Hebræerne 1:3
han, som — efterdi han er hans Herligheds Glans og hans Væsens udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin Krafts Ord — efter at have gjort Renselse fra Synderne har sat sig ved Majestætens højre Haand i det høje,

1.Peter 1:12
Og det blev dem aabenbaret, at det ikke var dem selv, men eder, de tjente med disse Ting, som nu ere blevne eder kundgjorte ved dem, der have forkyndt eder Evangeliet i den Helligaand, som blev sendt fra Himmelen, hvilke Ting Engle begære at skue ind i.

Links
2.Korinther 4:6 Interlinear2.Korinther 4:6 Flersprogede2 Corintios 4:6 Spansk2 Corinthiens 4:6 Franske2 Korinther 4:6 Tysk2.Korinther 4:6 Kinesisk2 Corinthians 4:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 4
5Thi ikke os selv prædike vi, men Kristus Jesus som Herre, os derimod som eders Tjenere for Jesu Skyld. 6Thi Gud, som sagde: »Af Mørke skal Lys skinne frem«, han har ladet det skinne i vore Hjerter for, at bringe Kundskaben om Guds Herlighed paa Kristi Aasyn for Lyset.
Krydshenvisninger
1.Mosebog 1:3
Og Gud sagde: »Der blive Lys!« Og der blev Lys.

Apostlenes G. 26:18
for at oplade deres Øjne, saa de maa omvende sig fra Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for at de kunne faa Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen paa mig.

1.Korinther 12:8
En gives der nemlig ved Aanden Visdoms Tale; en anden Kundskabs Tale ifølge den samme Aand;

2.Korinther 2:10
Men hvem I tilgive noget, ham tilgiver ogsaa jeg; thi ogsaa hvad jeg selv har tilgivet, om jeg har tilgivet noget, det har jeg gjort for eders Skyld, for Kristi Aasyn,

2.Korinther 3:18
Men alle vi, som med ubedækket Ansigt skue Herrens Herlighed som i et Spejl, blive forvandlede til det samme Billede, fra Herlighed til Herlighed, saa som det er fra Aandens Herre.

2.Korinther 4:4
dem, i hvem denne Verdens Gud har forblindet de vantros Tanker, for at Lyset ikke skulde skinne fra Evangeliet om Kristi Herlighed, han, som er Guds Billede.

Efeserne 1:18
gøre eders Hjertes Øjne oplyste til at kende, hvilket det Haab er, som han kaldte eder til, hvilken hans Arvs Herligheds Rigdom er iblandt de hellige,

1.Thessaloniker 2:12
og besvore eder, at I skulde vandre Gud værdigt, ham, som kaldte eder til sit Rige og sin Herlighed.

Hebræerne 6:4
Thi dem, som een Gang ere blevne oplyste og have smagt den himmelske Gave og ere blevne delagtige i den Helligaand

1.Peter 2:9
Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,

2.Peter 1:19
Og des mere stadfæstet have vi det profetiske Ord, hvilket I gøre vel i at agte paa som paa et Lys, der skinner paa et mørkt Sted, indtil Dagen bryder frem, og Morgenstjernen oprinder i eders Hjerter,

2.Korinther 4:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden