Matthæus 23:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men I skulle ikke lade eder kalde Rabbi; thi een er eders Mester, men I ere alle Brødre.

Norsk (1930)
Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre.

Svenska (1917)
Men I skolen icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder.

King James Bible
But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren.

English Revised Version
But be not ye called Rabbi: for one is your teacher, and all ye are brethren.
Bibel Viden Treasury

be.

Matthæus 23:10
Ej heller skulle I lade eder kalde Vejledere; thi een er eders Vejleder, Kristus.

2.Korinther 1:24
Ikke at vi ere Herrer over eders Tro, men vi ere Medarbejdere paa eders Glæde; thi i Troen staa I.

2.Korinther 4:5
Thi ikke os selv prædike vi, men Kristus Jesus som Herre, os derimod som eders Tjenere for Jesu Skyld.

Jakob 3:1
Mine Brødre! ikke mange af eder bør blive Lærere, saasom I vide, at vi skulle faa en desto tungere Dom.

1.Peter 5:3
ikke heller som de, der ville herske over Menighederne, men som Mønstre for Hjorden;

one.

Matthæus 10:25
Det er Disciplen nok, at han bliver som sin Mester, og Tjeneren som sin Herre. Have de kaldt Husbonden Beelzebul, hvor meget mere da hans Husfolk?

Matthæus 17:5
Medens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende Sky dem; og se, der kom fra Skyen en Røst, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag; hører ham!«

Matthæus 26:49
Og han traadte straks hen til Jesus og sagde: »Hil være dig, Rabbi!« og kyssede ham.

Johannes 13:13,14
I kalde mig Mester og Herre, og I tale ret, thi jeg er det.…

Romerne 14:9,10
Dertil er jo Kristus død og bleven levende, at han skal herske baade over døde og levende.…

1.Korinther 1:12,13
Jeg mener dette, at enhver af eder siger: Jeg hører Paulus til, og jeg Apollos, og jeg Kefas, og jeg Kristus.…

1.Korinther 3:3-5
thi endnu ere I kødelige. Naar der nemlig er Nid og Splid iblandt eder, ere I da ikke kødelige og vandre paa Menneskers Vis?…

all.

Lukas 22:32
Men jeg bad for dig, at din Tro ikke skal svigte; og naar du engang omvender dig, da styrk dine Brødre!«

Efeserne 3:15
fra hvem enhver Faderlighed i Himle og paa Jord har sit Navn,

Kolossenserne 1:1,2
Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, og Broderen Timotheus…

Aabenbaring 1:9
Jeg Johannes, eders Broder og meddelagtig i Trængselen og Riget og Udholdenheden i Jesus, var paa den Ø, som kaldes Patmos, for Guds Ords og for Jesu Vidnesbyrds Skyld.

Aabenbaring 19:10
Og jeg faldt ned for hans Fødder for at tilbede ham, og han siger til mig: Gør det ikke! Jeg er din Medtjener og dine Brødres, som have Jesu Vidnesbyrd; tilbed Gud! thi Jesu Vidnesbyrd er Profetiens Aand.

Aabenbaring 22:9
Og han siger til mig: Gør det ikke; jeg er din Medtjener og dine Brødres, Profeternes, og deres, som bevare denne Bogs Ord; tilbed Gud!

Links
Matthæus 23:8 InterlinearMatthæus 23:8 FlersprogedeMateo 23:8 SpanskMatthieu 23:8 FranskeMatthaeus 23:8 TyskMatthæus 23:8 KinesiskMatthew 23:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 23
7og lade sig hilse paa Torvene og kaldes Rabbi af Menneskene. 8Men I skulle ikke lade eder kalde Rabbi; thi een er eders Mester, men I ere alle Brødre. 9Og I skulle ikke kalde nogen paa Jorden eders Fader; thi een er eders Fader, han, som er i Himlene.…
Krydshenvisninger
Matthæus 23:7
og lade sig hilse paa Torvene og kaldes Rabbi af Menneskene.

Matthæus 26:25
Men Judas, som forraadte ham, svarede og sagde: »Det er dog vel ikke mig, Rabbi?« Han siger til ham: »Du har sagt det.«

Matthæus 26:49
Og han traadte straks hen til Jesus og sagde: »Hil være dig, Rabbi!« og kyssede ham.

Markus 9:5
Og Peter tog til Orde og siger til Jesus: »Rabbi! det er godt, at vi ere her, og lader os gøre tre Hytter, dig en og Moses en og Elias en.«

Markus 10:51
Og Jesus tog til Orde og sagde til ham: »Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig?« Men den blinde sagde til ham: »Rabbuni, at jeg kan blive seende!«

Markus 11:21
Og Peter kom det i Hu og siger til ham; »Rabbi! se, Figentræet, som du forbandede, er visnet.«

Markus 14:45
Og da han kom, traadte han straks hen til ham og siger: »Rabbi! Rabbi!« og han kyssede ham.

Johannes 1:38
Men Jesus vendte sig om, og da han saa dem følge sig, siger han til dem: »Hvad søge I efter?« Men de sagde til ham: (39) »Rabbi! (hvilket udlagt betyder Mester) hvor opholder du dig?«

Johannes 1:49
Nathanael svarede ham: »Rabbi! du er Guds Søn, du er Israels Konge.«

Johannes 3:2
Denne kom til ham om Natten og sagde til ham: »Rabbi! vi vide, at du er en Lærer kommen fra Gud; thi ingen kan gøre disse Tegn, som du gør, uden Gud er med ham.«

Johannes 3:26
Og de kom til Johannes og sagde til ham: »Rabbi! han, som var hos dig hinsides Jordan, han, hvem du gav Vidnesbyrd, se, han døber, og alle komme til ham.«

Johannes 4:31
Imidlertid bade Disciplene ham og sagde: »Rabbi, spis!«

Johannes 6:25
Og da de fandt ham paa hin Side af Søen, sagde de til ham: »Rabbi! naar er du kommen hid?«

Johannes 9:2
Og hans Disciple spurgte ham og sagde: »Rabbi, hvem har syndet, denne eller hans Forældre, saa han skulde fødes blind?«

Johannes 11:8
Disciplene sige til ham: »Rabbi! nylig søgte Jøderne at stene dig, og du drager atter derhen?«

Johannes 20:16
Jesus siger til hende: »Maria!« Hun vender sig om og siger til ham paa Hebraisk: »Rabbuni!« hvilket betyder Mester.

1.Korinther 1:12
Jeg mener dette, at enhver af eder siger: Jeg hører Paulus til, og jeg Apollos, og jeg Kefas, og jeg Kristus.

Filemon 1:16
ikke mere som en Træl, men som mere end en Træl, som en elsket Broder, særlig for mig, men hvor meget mere for dig, baade i Kødet og i Herren.

Jakob 3:1
Mine Brødre! ikke mange af eder bør blive Lærere, saasom I vide, at vi skulle faa en desto tungere Dom.

Matthæus 23:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden