1.Korinther 1:23
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
vi derimod prædike Kristus som korsfæstet, for Jøder en Forargelse og for Hedninger en Daarskab,

Norsk (1930)
men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap,

Svenska (1917)
vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap,

King James Bible
But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness;

English Revised Version
but we preach Christ crucified, unto Jews a stumblingblock, and unto Gentiles foolishness;
Bibel Viden Treasury

we.

1.Korinther 1:18
Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.

1.Korinther 2:2
thi jeg agtede ikke at vide noget iblandt eder uden Jesus Kristus og ham korsfæstet;

Lukas 24:46,47
Og han sagde til dem: »Saaledes er der skrevet, at Kristus skulde lide og opstaa fra de døde paa den tredje Dag,…

Apostlenes G. 7:32-35
«Jeg er dine Fædres Gud, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud.» Da bævede Moses og turde ikke se derhen.…

Apostlenes G. 10:39-43
og vi ere Vidner om alt det, som han har gjort baade i Jødernes Land og i Jerusalem, han, som de ogsaa sloge ihjel, idet de hængte ham paa et Træ.…

2.Korinther 4:5
Thi ikke os selv prædike vi, men Kristus Jesus som Herre, os derimod som eders Tjenere for Jesu Skyld.

Galaterne 3:1
O, I uforstandige Galatere! hvem har fortryllet eder, I, hvem Jesus Kristus blev malet for Øje som korsfæstet?

Galaterne 6:14
Men det være langt fra mig at rose mig uden af vor Herres Jesu Kristi Kors, ved hvem Verden er korsfæstet for mig, og jeg for Verden.

Efeserne 3:8
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom

unto the Jews.

Esajas 8:14,15
Han bliver en Helligdom, en Anstødssten og en Klippe til Fald for begge Israels Huse og en Snare og et Fangegarn for Jerusalems Indbyggere,…

Matthæus 11:6
og salig er den, som ikke forarges paa mig.«

Matthæus 13:57
Og de forargedes paa ham. Men Jesus sagde til dem: »En Profet er ikke foragtet uden i sit eget Fædreland og i sit Hus,«

Lukas 2:34
Og Simeon velsignede dem og sagde til hans Moder Maria: »Se, denne er sat mange i Israel til Fald og Oprejsning og til et Tegn, som imodsiges,

Johannes 6:53-66
Jesus sagde da til dem: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, dersom I ikke æde Menneskesønnens Kød og drikke hans Blod, have I ikke Liv i eder.…

Romerne 9:32,33
Hvorfor? fordi de ikke søgte den af Tro, men som af Gerninger. De stødte an paa Anstødsstenen,…

Galaterne 5:11
Men jeg, Brødre! dersom jeg endnu prædiker Omskærelse, hvor for forfølges jeg da endnu? Saa er jo Korsets Forargelse gjort til intet.

1.Peter 2:8
og de støde an, idet de ere genstridige imod Ordet, hvortil de ogsaa vare bestemte.

foolishness.

1.Korinther 1:28
og det for Verden uædle og det ringeagtede, det, som intet var, udvalgte Gud for at gøre det, som var noget, til intet,

1.Korinther 2:14
Men det sjælelige Menneske tager ikke imod de Ting, som høre Guds Aand til; thi de ere ham en Daarskab, og han kan ikke erkende dem, thi de bedømmes aandeligt.

Links
1.Korinther 1:23 Interlinear1.Korinther 1:23 Flersprogede1 Corintios 1:23 Spansk1 Corinthiens 1:23 Franske1 Korinther 1:23 Tysk1.Korinther 1:23 Kinesisk1 Corinthians 1:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 1
22eftersom baade Jøder kræve Tegn, og Grækere søge Visdom, 23vi derimod prædike Kristus som korsfæstet, for Jøder en Forargelse og for Hedninger en Daarskab, 24men for selve de kaldede baade Jøder og Grækere, Kristus som Guds Kraft og Guds Visdom.
Krydshenvisninger
Lukas 2:34
Og Simeon velsignede dem og sagde til hans Moder Maria: »Se, denne er sat mange i Israel til Fald og Oprejsning og til et Tegn, som imodsiges,

1.Korinther 1:18
Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.

1.Korinther 1:21
Thi efterdi Verden ved sin Visdom ikke erkendte Gud i hans Visdom, behagede det Gud ved Prædikenens Daarskab at frelse dem, som tro,

1.Korinther 2:2
thi jeg agtede ikke at vide noget iblandt eder uden Jesus Kristus og ham korsfæstet;

1.Korinther 2:14
Men det sjælelige Menneske tager ikke imod de Ting, som høre Guds Aand til; thi de ere ham en Daarskab, og han kan ikke erkende dem, thi de bedømmes aandeligt.

1.Korinther 4:10
Vi ere Daarer for Kristi Skyld, men I ere kloge i Kristus; vi svage, men I stærke; I hædrede, men vi vanærede.

Galaterne 3:1
O, I uforstandige Galatere! hvem har fortryllet eder, I, hvem Jesus Kristus blev malet for Øje som korsfæstet?

Galaterne 5:11
Men jeg, Brødre! dersom jeg endnu prædiker Omskærelse, hvor for forfølges jeg da endnu? Saa er jo Korsets Forargelse gjort til intet.

Hebræerne 12:2
idet vi se hen til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, som for den foran ham liggende Glædes Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede Skændselen, og som har taget Sæde paa højre Side af Guds Trone.

1.Peter 2:8
og de støde an, idet de ere genstridige imod Ordet, hvortil de ogsaa vare bestemte.

1.Korinther 1:22
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden