2.Korinther 1:19
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi Guds Søn, Kristus Jesus, som blev prædiket iblandt eder ved os, ved mig og Silvanus og Timotheus, han blev ikke Ja og Nej, men Ja er vorden i ham.

Norsk (1930)
For Guds Sønn, Kristus Jesus, han som blev forkynt iblandt eder ved oss, ved mig og Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei, men ja er der blitt i ham;

Svenska (1917)
Guds Son, Jesus Kristus, han som bland eder har blivit predikad genom oss -- genom mig och Silvanus och Timoteus -- han kom ju icke såsom »ja och nej», utan »ja» har kommit i och genom honom.

King James Bible
For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea.

English Revised Version
For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timothy, was not yea and nay, but in him is yea.
Bibel Viden Treasury

the Son.

Salmerne 2:7
Jeg kundgør HERRENS Tilsagn. Han sagde til mig: »Du er min Søn, jeg har født dig i Dag!

Matthæus 3:17
Og se, der kom en Røst fra Himlene, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag.«

Matthæus 16:16,17
Da svarede Simon Peter og sagde: »Du er Kristus, den levende Guds Søn.«…

Matthæus 17:5
Medens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende Sky dem; og se, der kom fra Skyen en Røst, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag; hører ham!«

Matthæus 26:63,64
Men Jesus tav. Og Ypperstepræsten tog til Orde og sagde til ham: »Jeg besværger dig ved den levende Gud, at du siger os, om du er Kristus, Guds Søn.«…

Matthæus 27:40,54
»Du, som nedbryder Templet og bygger det op i tre Dage, frels dig selv; er du Guds Søn, da stig ned af Korset!«…

Markus 1:1
Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er saaledes,

Lukas 1:35
Og Engelen svarede og sagde til hende: »Den Helligaand skal komme over dig, og den Højestes Kraft skal overskygge dig; derfor skal ogsaa det hellige, som fødes, kaldes Guds Søn.

Johannes 1:34,49
Og jeg har set det og har vidnet, at denne er Guds Søn.«…

Johannes 3:16,35,36
Thi saaledes elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbaarne, for at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.…

Johannes 6:69
og vi have troet og erkendt, at du er Guds Hellige.«

Johannes 19:7
Jøderne svarede ham: »Vi have en Lov, og efter denne Lov er han skyldig at dø, fordi han har gjort sig selv til Guds Søn.«

Johannes 20:28,31
Thomas svarede og sagde til ham: »Min Herre og min Gud!«…

Apostlenes G. 8:37
[Men Filip sagde: »Dersom du tror, af hele dit Hjerte, kan det ske.« Men han svarede og sagde: »Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds Søn.«]

Apostlenes G. 9:20
Og straks prædikede han i Synagogerne om Jesus, at han er Guds Søn.

Romerne 1:3,4
om hans Søn, født af Davids Sæd efter Kødet,…

2.Peter 1:17
nemlig da han fik Ære og Herlighed af Gud Fader, idet en saadan Røst lød til ham fra den majestætiske Herlighed: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag.«

1.Johannes 1:3
hvad vi have set og hørt, forkynde vi ogsaa eder, for at ogsaa I maa have Samfund med os; men vort Samfund er med Faderen og med hans Søn Jesus Kristus.

1.Johannes 5:9-13,20
Dersom vi tage imod Menneskenes Vidnesbyrd, da er Guds Vidnesbyrd større; ti dette er Guds Vidnesbyrd, at han har vidnet om sin Søn.…

2.Johannes 1:9
Hver den, som viger ud og ikke bliver i Kristi Lære, har ikke Gud. Den, som bliver i Læren, han har baade Faderen og Sønnen.

Aabenbaring 2:18
Og skriv til Menighedens Engel i Thyatira: Dette siger Guds Søn, der har Øjne som Ildslue, og hvis Fødder ere som skinnende Malm:

even.

Apostlenes G. 18:5
Men da Silas og Timotheus kom ned fra Makedonien, var Paulus helt optagen af at tale og vidnede for Jøderne, at Jesus er Kristus.

Silas.

2.Mosebog 3:14
Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Saaledes skal du sige til Israeliterne: JEG ER har sendt mig til eder!«

Matthæus 24:35
Himmelen og Jorden skulle forgaa, men mine Ord skulle ingenlunde forgaa.

Johannes 8:58
Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, førend Abraham blev til, har jeg været.«

Hebræerne 1:11
De skulle forgaa, men du bliver; og de skulle til Hobe ældes som et Klædebon,

Hebræerne 13:8
Jesus Kristus er i Gaar og i Dag den samme, ja, til evig Tid.

Aabenbaring 1:8,11,17
Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han, som er, og som var, og som kommer, den Almægtige.…

Links
2.Korinther 1:19 Interlinear2.Korinther 1:19 Flersprogede2 Corintios 1:19 Spansk2 Corinthiens 1:19 Franske2 Korinther 1:19 Tysk2.Korinther 1:19 Kinesisk2 Corinthians 1:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 1
18Saa sandt Gud er trofast, er vor Tale til eder ikke Ja og Nej. 19Thi Guds Søn, Kristus Jesus, som blev prædiket iblandt eder ved os, ved mig og Silvanus og Timotheus, han blev ikke Ja og Nej, men Ja er vorden i ham. 20Thi saa mange, som Guds Forjættelser ere, i ham have de deres Ja; derfor faa de ogsaa ved ham deres Amen, Gud til Ære ved os.…
Krydshenvisninger
Matthæus 4:3
Og Fristeren gik til ham og sagde: »Er du Guds Søn, da sig, at disse Sten skulle blive Brød.«

Matthæus 16:16
Da svarede Simon Peter og sagde: »Du er Kristus, den levende Guds Søn.«

Matthæus 26:63
Men Jesus tav. Og Ypperstepræsten tog til Orde og sagde til ham: »Jeg besværger dig ved den levende Gud, at du siger os, om du er Kristus, Guds Søn.«

Apostlenes G. 15:22
Da besluttede Apostlene og de Ældste tillige med hele Menigheden at udvælge nogle Mænd af deres Midte og sende dem til Antiokia tillige med Paulus og Barnabas, nemlig Judas, kaldet Barsabbas, og Silas, hvilke Mænd vare ansete iblandt Brødrene.

Apostlenes G. 16:1
Og han kom til Derbe og Lystra, og se, der var der en Discipel ved Navn Timotheus, Søn af en troende Jødinde og en græsk Fader.

Apostlenes G. 18:5
Men da Silas og Timotheus kom ned fra Makedonien, var Paulus helt optagen af at tale og vidnede for Jøderne, at Jesus er Kristus.

2.Korinther 1:1
Paulus, ved Guds Villie Kristi Jesu Apostel, og Broderen Timotheus til Guds Menighed, som er i Korinth, tillige med alle de hellige, som ere i hele Akaja:

1.Thessaloniker 1:1
Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes Menighed i Gud Fader og den Herre Jesus Kristus. Naade være med eder og Fred!

2.Thessaloniker 1:1
Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes Menighed i Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus:

1.Timotheus 3:16
Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev aabenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Aand, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed.

Hebræerne 13:8
Jesus Kristus er i Gaar og i Dag den samme, ja, til evig Tid.

1.Peter 5:12
Med Silvanus, den trofaste Broder (thi det holder jeg ham for), har jeg i Korthed skrevet eder til for at formane og bevidne, at dette er Guds sande Naade, hvori I staa.

2.Korinther 1:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden