1.Timotheus 2:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
som vil, at alle Mennesker skulle frelses og komme til Sandheds Erkendelse.

Norsk (1930)
han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Svenska (1917)
som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.

King James Bible
Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.

English Revised Version
who willeth that all men should be saved, and come to the knowledge of the truth.
Bibel Viden Treasury

will.

Esajas 45:22
Vend dig til mig og bliv frelst, du vide Jord, thi Gud er jeg, ellers ingen;

Esajas 49:6
han siger: »For lidt for dig som min Tjener at rejse Jakobs Stammer og hjemføre Israels frelste! Jeg gør dig til Hedningers Lys, at min Frelse maa naa til Jordens Ende.«

Esajas 55:1
Hid, alle, som tørster, her er Vand, kom, I, som ikke har Penge! Køb Korn og spis uden Penge, uden Vederlag Vin og Mælk.

Ezekiel 18:23,32
Mon jeg har Lyst til den gudløses Død, lyder det fra den Herre HERREN, mon ikke til, at han omvender sig fra sin Vej, saa han maa leve?…

Ezekiel 33:11
Sig til dem: Saa sandt jeg lever, lyder det fra den Herre HERREN: Jeg har ikke Lyst til den gudløses Død, men til at han omvender sig fra sin Vej, at han maa leve! Vend om, vend om fra eders onde Veje Hvorfor vil I dø, Israels Hus?

Lukas 14:23
Og Herre sagde til Tjeneren: Gaa ud paa Vejene og ved Gærderne og nød dem til at gaa ind, for at mit Hus kan blive fuldt.

Johannes 3:15-17
for at hver den, som tror, skal have et evigt Liv i ham.…

Johannes 6:37
Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig; og den, som kommer til mig, vil jeg ingenlunde kaste ud.

Romerne 3:29,30
Eller er Gud alene Jøders Gud? mon ikke ogsaa Hedningers? Jo, ogsaa Hedningers;…

2.Korinther 5:17-19
Derfor, om nogen er i Kristus, da er han en ny Skabning; det gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt!…

1.Thessaloniker 2:15,16
der baade ihjelsloge den Herre Jesus og Profeterne og udjoge os og ikke behage Gud og staa alle Mennesker imod,…

Titus 2:11
Thi Guds Naade er bleven aabenbaret til Frelse for alle Mennesker

2.Peter 3:9
Herren forhaler ikke Forjættelsen (som nogle agte det for en Forhaling), men han er langmodig for eders Skyld, idet han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skulle komme til Omvendelse.

and.

Matthæus 28:19
Gaar derfor hen og gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligaands Navn,

Markus 16:15
Og han sagde til dem: »Gaar ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al Skabningen!

Lukas 24:47
og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

Romerne 10:12-15
Thi der er ikke Forskel paa Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som paakalde ham.…

Aabenbaring 14:6
Og jeg saa en anden Engel flyve midt oppe under Himmelen, som havde et evigt Evangelium at forkynde for dem, der bo paa Jorden, og for alle Folkeslag og Stammer og Tungemaal og Folk,

the knowledge.

Esajas 53:11
Fordi hans Sjæl har haft Møje, skal han se det, hvorved han skal mættes. Naar han kendes, skal min retfærdige Tjener retfærdiggøre de mange, han, som bar deres Overtrædelser.

Habakkuk 2:14
Thi Jorden skal fyldes af Kundskab om HERRENS Herlighed, som Vandene dækker Havets Bund.

Lukas 1:77
for at give hans Folk Erkendelse af Frelse ved deres Synders Forladelse,

Johannes 14:6
Jesus siger til ham: »Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.

Johannes 17:17
Hellige dem i Sandheden; dit Ord er Sandhed.

2.Timotheus 2:25
med Sagtmodighed irettesættende dem, som modsætte sig, om Gud dog engang vilde give dem Omvendelse til Sandheds Erkendelse,

2.Timotheus 3:7
og altid lære og aldrig kunne komme til Sandheds Erkendelse.

Hebræerne 10:26
Thi Synde vi med Villie, efter at have modtaget Sandhedens Erkendelse, er der intet Offer mere tilbage for Synder,

Links
1.Timotheus 2:4 Interlinear1.Timotheus 2:4 Flersprogede1 Timoteo 2:4 Spansk1 Timothée 2:4 Franske1 Timotheus 2:4 Tysk1.Timotheus 2:4 Kinesisk1 Timothy 2:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Timotheus 2
3dette er smukt og velbehageligt for Gud, vor Frelser, 4som vil, at alle Mennesker skulle frelses og komme til Sandheds Erkendelse. 5Thi der er een Gud, og ogsaa een Mellemmand imellem Gud og Mennesker, Mennesket Kristus Jesus,…
Krydshenvisninger
Ezekiel 18:23
Mon jeg har Lyst til den gudløses Død, lyder det fra den Herre HERREN, mon ikke til, at han omvender sig fra sin Vej, saa han maa leve?

Ezekiel 18:32
Thi jeg har ikke Lyst til nogens Død, lyder det fra den Herre HERREN. Omvend eder derfor, saa skal I leve!

Ezekiel 33:11
Sig til dem: Saa sandt jeg lever, lyder det fra den Herre HERREN: Jeg har ikke Lyst til den gudløses Død, men til at han omvender sig fra sin Vej, at han maa leve! Vend om, vend om fra eders onde Veje Hvorfor vil I dø, Israels Hus?

Johannes 3:17
Thi Gud sendte ikke sin Søn til Verden, for at han skal dømme Verden, men for at Verden skal frelses ved ham.

Romerne 11:14
om jeg dog kunde vække min Slægt til Nidkærhed og frelse nogle af dem.

1.Timotheus 4:10
Thi derfor lide vi Møje og Forhaanelser, fordi vi have sat vort Haab til den levende Gud, som er alle Menneskers Frelser, mest deres, som tro.

2.Timotheus 2:25
med Sagtmodighed irettesættende dem, som modsætte sig, om Gud dog engang vilde give dem Omvendelse til Sandheds Erkendelse,

2.Timotheus 3:7
og altid lære og aldrig kunne komme til Sandheds Erkendelse.

Titus 1:1
Paulus, Guds Tjener og Jesu Kristi Apostel til at virke Tro hos Guds udvalgte og Erkendelse at Sandheden angaaende Gudsfrygt,

Titus 2:11
Thi Guds Naade er bleven aabenbaret til Frelse for alle Mennesker

Hebræerne 10:26
Thi Synde vi med Villie, efter at have modtaget Sandhedens Erkendelse, er der intet Offer mere tilbage for Synder,

Jakob 3:14
Men have I bitter Avind og Rænkesyge i eders Hjerter, da roser eder ikke og lyver ikke imod Sandheden!

2.Peter 3:9
Herren forhaler ikke Forjættelsen (som nogle agte det for en Forhaling), men han er langmodig for eders Skyld, idet han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skulle komme til Omvendelse.

2.Johannes 1:1
Den Ældste til den udvalgte Frue og hendes Børn, som jeg elsker i Sandhed, og ikke jeg alene, men ogsaa alle, som have erkendt Sandheden,

1.Timotheus 2:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden