Salmerne 36:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
din Retfærd er som Guds Bjerge, dine Domme som det store Dyb; HERRE, du frelser Folk og Fæ,

Norsk (1930)
Din rettferdighet er som veldige fjell, dine dommer er et stort dyp; mennesker og dyr frelser du, Herre!

Svenska (1917)
Din rättfärdighet är såsom väldiga berg, dina rätter såsom det stora havsdjupet; både människor och djur hjälper du, HERRE.

King James Bible
Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep: O LORD, thou preservest man and beast.

English Revised Version
Thy righteousness is like the mountains of God; thy judgments are a great deep: O LORD, thou preservest man and beast.
Bibel Viden Treasury

righteousness

Salmerne 71:19
Din Vælde og din Retfærdighed naar til Himlen, o Gud; du, som øvede store Ting, hvo er din Lige, Gud?

Salmerne 97:2
Skyer og Mulm er om ham, Retfærd og Ret er hans Trones Støtte;

Salmerne 145:17
Retfærdig er HERREN paa alle sine Veje, miskundelig i alle sine Gerninger.

1.Mosebog 18:25
Det være langt fra dig at handle saaledes: at ihjelslaa retfærdige sammen med gudløse, saa de retfærdige faar samme Skæbne som de gudløse — det være langt fra dig! Skulde den, der dømmer hele Jorden, ikke selv øve Ret?«

5.Mosebog 32:4
Han er Klippen, fuldkomment hans Værk, thi alle hans Veje er Retfærd! En trofast Gud, uden Svig, retfærdig og sanddru er Han.

Esajas 45:19,21-24
Jeg talede ikke i Løndom, i Mørkets Land, sagde ikke til Jakobs Æt: »Søg mig forgæves!« Jeg, HERREN, taler hvad ret er, forkynder, hvad sandt er.…

Romerne 3:25
hvem Gud fremstillede som Sonemiddel ved Troen paa hans Blod for at vise sin Retfærdighed, fordi Gud i sin Langmodighed havde baaret over med de forhen begaaede Synder,

great mountains [heb.

2.Mosebog 9:28
gaa i Forbøn hos HERREN, at det nu maa være nok med Guds Torden og Haglvejret, saa vil jeg lade eder rejse, og I skal ikke blive længer!«

1.Samuel 14:15
Da opstod der Rædsel baade i og uden for Lejren, og alle Krigerne, baade Forposten og Strejfskaren, sloges med Rædsel; tilmed kom der et Jordskælv, og det fremkaldte en Guds Rædsel.

judgments

Salmerne 77:19
din Vej gik midt gennem Havet, din Sti gennem store Vande, dine Fodspor kendtes ikke.

Salmerne 92:5
Hvor store er dine Gerninger, HERRE, dine Tanker saare dybe!

Job 11:7-9
Har du loddet Bunden i Gud og naaet den Almægtiges Grænse?…

Job 37:23
og den Almægtige finder vi ikke. Almægtig og rig paa Retfærd bøjer han ikke Retten;

Esajas 40:28
Ved du, hørte du ikke, at HERREN er en evig Gud, den vide Jord har han skabt? Han trættes og mattes ikke, hans Indsigt udgrundes ikke;

Jeremias 12:1
Herre, Retten er din, naar jeg trætter med dig, og dog maa jeg tale med dig om Ret. Hvi følger Lykken de gudløses Vej, hvi er alle troløse trygge?

Matthæus 11:25,26
Paa den Tid udbrød Jesus og sagde: »Jeg priser dig, Fader, Himmelens og Jordens Herre! fordi du har skjult dette for vise og forstandige og aabenbaret det for umyndige.…

Romerne 11:33
O Dyb af Guds Rigdom og Visdom og Kundskab! hvor uransagelige ere hans Domme, og hans Veje usporlige!

thou

Salmerne 104:14
du lader Græs gro frem til Kvæget og Urter til Menneskets Tjeneste, saa du frembringer Brød af Jorden

Salmerne 145:9
God er HERREN mod alle, hans Barmhjertighed er over alle hans Værker.

Salmerne 147:9
Føde giver han Kvæget og Ravneunger, som skriger;

Job 7:20
Har jeg syndet, hvad skader det dig, du, som er Menneskets Vogter? Hvi gjorde du mig til Skive, hvorfor blev jeg dig til Byrde?

Jonas 4:11
Og jeg skulde ikke ynkes over Nineve, den store Stad med mer end tolv Gange 10 000 Mennesker, som ikke kan skelne højre fra venstre, og meget Kvæg.«

Matthæus 10:29,30
Sælges ikke to Spurve for en Penning? Og ikke een af dem falder til Jorden uden eders Faders Villie.…

1.Timotheus 4:10
Thi derfor lide vi Møje og Forhaanelser, fordi vi have sat vort Haab til den levende Gud, som er alle Menneskers Frelser, mest deres, som tro.

Links
Salmerne 36:6 InterlinearSalmerne 36:6 FlersprogedeSalmos 36:6 SpanskPsaume 36:6 FranskePsalm 36:6 TyskSalmerne 36:6 KinesiskPsalm 36:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 36
5HERRE, din Miskundhed rækker til Himlen, din Trofasthed naar til Skyerne, 6din Retfærd er som Guds Bjerge, dine Domme som det store Dyb; HERRE, du frelser Folk og Fæ, 7hvor dyrebar er dog din Miskundhed, Gud! Og Menneskebørnene skjuler sig i dine Vingers Skygge;…
Krydshenvisninger
Romerne 11:33
O Dyb af Guds Rigdom og Visdom og Kundskab! hvor uransagelige ere hans Domme, og hans Veje usporlige!

Nehemias 9:6
Derpaa sagde Ezra: »Du, HERRE, er den eneste; du har skabt Himmelen, Himlenes Himle med al deres Hær, Jorden med alt, hvad der er paa den, Havene med alt, hvad der er i dem; du giver dem alle Liv, og Himmelens Hær tilbeder dig.

Job 7:20
Har jeg syndet, hvad skader det dig, du, som er Menneskets Vogter? Hvi gjorde du mig til Skive, hvorfor blev jeg dig til Byrde?

Job 11:8
Højere er den end Himlen — hvad kan du? Dybere end Dødsriget — hvad ved du?

Salmerne 68:15
Et Gudsbjerg er Basans Bjerg, et Bjerg med spidse Tinder er Basans Bjerg;

Salmerne 71:19
Din Vælde og din Retfærdighed naar til Himlen, o Gud; du, som øvede store Ting, hvo er din Lige, Gud?

Salmerne 77:19
din Vej gik midt gennem Havet, din Sti gennem store Vande, dine Fodspor kendtes ikke.

Salmerne 92:5
Hvor store er dine Gerninger, HERRE, dine Tanker saare dybe!

Salmerne 104:14
du lader Græs gro frem til Kvæget og Urter til Menneskets Tjeneste, saa du frembringer Brød af Jorden

Salmerne 104:15
og Vin, der glæder Menneskets Hjerte, og lader Ansigtet glinse af Olie, og Brødet skal styrke Menneskets Hjerte.

Salmerne 145:16
du aabner din Haand og mætter alt, hvad der lever, med hvad det ønsker.

Jonas 4:11
Og jeg skulde ikke ynkes over Nineve, den store Stad med mer end tolv Gange 10 000 Mennesker, som ikke kan skelne højre fra venstre, og meget Kvæg.«

Salmerne 36:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden