Johannes 3:15
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
for at hver den, som tror, skal have et evigt Liv i ham.

Norsk (1930)
forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv.

Svenska (1917)
så att var och en som tror skall i honom hava evigt liv.

King James Bible
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.

English Revised Version
that whosoever believeth may in him have eternal life.
Bibel Viden Treasury

whosoever.

Johannes 3:16,36
Thi saaledes elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbaarne, for at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.…

Johannes 1:12
Men saa mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro paa hans Navn;

Johannes 6:40,47
Thi dette er min Faders Villie, at hver den, som ser Sønnen og tror paa ham, skal have et evigt Liv, og jeg skal oprejse ham paa den yderste Dag.«…

Johannes 11:25,26
Jesus sagde til hende: »Jeg er Opstandelsen og Livet; den, som tror paa mig, skal leve, om han end dør.…

Johannes 12:44-46
Men Jesus raabte og sagde: »Den, som tror paa mig, tror ikke paa mig, men paa ham, som sendte mig,…

Johannes 20:31
Men dette er skrevet, for at I skulle tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, naar I tro, skulle have Livet i hans Navn.

Esajas 45:22
Vend dig til mig og bliv frelst, du vide Jord, thi Gud er jeg, ellers ingen;

Markus 16:16
Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt.

Apostlenes G. 8:37
[Men Filip sagde: »Dersom du tror, af hele dit Hjerte, kan det ske.« Men han svarede og sagde: »Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds Søn.«]

Apostlenes G. 16:30,31
Og han førte dem udenfor og sagde: »Herrer! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan blive frelst?«…

Romerne 5:1,2
Altsaa retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus,…

Romerne 10:9-14
Thi dersom du med din Mund bekender Jesus som Herre og tror i dit Hjerte, at Gud oprejste ham fra de døde, da skal du blive frelst.…

Galaterne 2:16,20
men da vi vide, at et Menneske ikke bliver retfærdiggjort af Lovens Gerninger, men kun ved Tro paa Jesus Kristus, saa have ogsaa vi troet paa Kristus Jesus, for at vi maatte blive retfærdiggjorte al Tro paa Kristus og ikke af Lovens Gerninger; thi af Lovens Gerninger skal intet Kød blive retfærdiggjort.…

Hebræerne 7:25
hvorfor han ogsaa kan fuldkomment frelse dem, som komme til Gud ved ham, efterdi han lever altid til at gaa i Forbøn for dem.

Hebræerne 10:39
Men vi ere ikke af dem, som unddrage sig, til Fortabelse, men af dem, som tro, til Sjælens Frelse,

1.Johannes 5:1,11-13
Hver den, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud; og hver den, som elsker Faderen, elsker ogsaa den, som er født af ham.…

not.

Johannes 5:24
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som hører mit Ord og tror den, som sendte mig, har et evigt Liv og kommer ikke til Dom, men er gaaet over fra Døden til Livet.

Johannes 10:28-30
og jeg giver dem et evigt Liv, og de skulle i al Evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af min Haand.…

Matthæus 18:11
[Thi Menneskesønnen er kommen for at frelse det fortabte.]

Lukas 19:10
thi Menneskesønnen er kommen for at søge og frelse det fortabte.«

Apostlenes G. 13:41
»Ser, I Foragtere, og forundrer eder og bliver til intet; thi en Gerning gør jeg i eders Dage, en Gerning, som I ikke vilde tro, dersom nogen fortalte eder den.«

1.Korinther 1:18
Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.

2.Korinther 4:3
Men om ogsaa vort Evangelium er tildækket, da er det tildækket iblandt dem, som fortabes,

eternal.

Johannes 17:2,3
ligesom du har givet ham Magt over alt Kød, for at han skal give alle dem, som du har givet ham, evigt Liv.…

Romerne 5:21
for at, ligesom Synden herskede ved Døden, saaledes ogsaa Naaden skulde herske ved Retfærdighed til et evigt Liv ved Jesus Kristus, vor Herre.

Romerne 6:22,23
Men nu, da I ere blevne frigjorde fra Synden og ere blevne Guds Tjenere, have I eders Frugt til Helliggørelse og som Enden derpaa et evigt Liv;…

1.Johannes 2:25
Og dette er den Forjættelse, som han selv tilsagde os, det evige Liv.

1.Johannes 5:13,20
Dette har jeg skrevet til eder, for at I skulle vide, at I have evigt Liv, I, som tro paa Guds Søns Navn.…

Links
Johannes 3:15 InterlinearJohannes 3:15 FlersprogedeJuan 3:15 SpanskJean 3:15 FranskeJohannes 3:15 TyskJohannes 3:15 KinesiskJohn 3:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 3
14Og ligesom Moses ophøjede Slangen i Ørkenen, saaledes bør Menneskesønnen ophøjes, 15for at hver den, som tror, skal have et evigt Liv i ham.
Krydshenvisninger
4.Mosebog 21:9
Da lavede Moses en Kobberslange og satte den paa en Stang; og enhver, der saa hen paa Kobberslangen, naar en Slange havde bidt ham, beholdt Livet.

Esajas 11:10
Paa hin Dag skal Hedningerne søge til Isajs Rodskud, der staar som et Banner for Folkeslagene, og hans Bolig skal være herlig.

Matthæus 25:46
Og disse skulle gaa bort til evig Straf, men de retfærdige til evigt Liv.«

Johannes 6:27
Arbejder ikke for den Mad, som er forgængelig, men for den Mad, som varer til et evigt Liv, hvilken Menneskesønnen vil give eder; thi ham har Faderen, Gud selv, beseglet.«

Johannes 20:31
Men dette er skrevet, for at I skulle tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, naar I tro, skulle have Livet i hans Navn.

1.Johannes 2:25
Og dette er den Forjættelse, som han selv tilsagde os, det evige Liv.

1.Johannes 5:11
Og dette er Vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt Liv; og dette Liv er i hans Søn.

1.Johannes 5:12
Den, som har Sønnen, har Livet; den, som ikke har Guds Søn, har ikke Livet.

Johannes 3:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden