1.Thessaloniker 5:21
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
prøver alt, beholder det gode!

Norsk (1930)
men prøv alt, hold fast på det gode,

Svenska (1917)
men pröven allt, behållen vad gott är,

King James Bible
Prove all things; hold fast that which is good.

English Revised Version
prove all things; hold fast that which is good;
Bibel Viden Treasury

Prove.

Esajas 8:20
Nej! Til Læren og Vidnesbyrdet! Saaledes skal visselig de komme til at tale, som nu er uden Morgenrøde.

Matthæus 7:15-20
Men vogter eder for de falske Profeter, som komme til eder i Faareklæder, men indvortes ere glubende Ulve.…

Markus 7:14-16
Og han kaldte atter Folkeskaren til sig og sagde til dem: »Hører mig alle, og forstaar!…

Lukas 12:57
Og hvorfor dømme I ikke ogsaa fra eder selv, hvad der er det rette?

Apostlenes G. 17:11
Men disse vare mere velsindede end de i Thessalonika, de modtoge Ordet med al Redebonhed og ransagede daglig Skrifterne, om disse Ting forholdt sig saaledes.

Romerne 12:2
Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, saa I maa skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

1.Korinther 2:11,14,15
Thi hvilket Menneske ved, hvad der er i Mennesket, uden Menneskets Aand, som er i ham? Saaledes har heller ingen erkendt, hvad der er i Gud, uden Guds Aand.…

1.Korinther 14:28
Men dersom der ingen Udlægger er til Stede, da tie hin i Menigheden, men han tale for sig selv og for Gud!

Efeserne 5:10
saa I prøve, hvad der er velbehageligt for Herren.

Filipperne 1:10
saa I kunne værdsætte de forskellige Ting, for at I maa være rene og uden Anstød til Kristi Dag,

*marg:

1.Johannes 4:1
I elskede! tror ikke enhver Aand, men prøver Aanderne, om de ere af Gud; thi mange falske Profeter ere udgaaede i Verden.

Aabenbaring 2:2
Jeg kender dine Gerninger og dit Arbejde og din Udholdenhed, og at du ikke kan fordrage de onde; og du prøvede dem, som kalde sig selv Apostle og ikke ere det, og du har fundet, at de ere Løgnere;

hold.

5.Mosebog 11:6-9
og hvad han gjorde ved Datan og Abiram, Rubens Søn Eliabs Sønner, hvorledes Jorden aabnede sin Mund og slugte dem tillige med deres Huse og Telte og alt, hvad der var i Ledtog med dem, midt iblandt hele Israel!…

5.Mosebog 32:46,47
sagde han til dem: »Læg eder alle de Ord paa Sinde, som jeg i Dag har vidnet imod eder, for at du kan paalægge dine Sønner dem, at de omhyggeligt maa handle efter alle denne Lovs Bud;…

Ordsprogene 3:1,21-24
Min Søn, glem ikke, hvad jeg har lært dig, dit Hjerte tage vare paa mine Bud!…

Ordsprogene 4:13
hold fast ved Tugt, lad den ikke fare, tag Vare paa den, thi den er dit Liv.

Ordsprogene 6:21-23
bind dem altid paa dit Hjerte, knyt dem fast om din Hals;…

Ordsprogene 23:23
Køb Sandhed og sælg den ikke, Visdom, Tugt og Forstand.

Højsangen 3:4
Knap var jeg kommet forbi dem, saa fandt jeg ham, som min Sjæl har kær; jeg greb ham og slap ham ikke, før jeg fik ham ind i min Moders Hus, i hendes Kammer, som fødte mig.

Johannes 8:31
Jesus sagde da til de Jøder, som vare komne til Tro paa ham: »Dersom I blive i mit Ord, ere I sandelig mine Disciple,

Johannes 15:4
Bliver i mig, da bliver ogsaa jeg i eder. Ligesom Grenen ikke kan bære Frugt af sig selv, uden den bliver paa Vintræet, saaledes kunne I ikke heller, uden I blive i mig.

Apostlenes G. 11:23
Da han nu kom derhen og saa Guds Naade, glædede han sig og formanede alle til med Hjertets Forsæt at blive ved Herren.

Apostlenes G. 14:22
og styrkede Disciplenes Sjæle og paamindede dem om at blive i Troen og om, at vi maa igennem mange Trængsler indgaa i Guds Rige.

Romerne 12:9
Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til det gode;

1.Korinther 15:58
Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i Herren.

Filipperne 3:16
Kun at vi, saa vidt vi ere komne, vandre i samme Retning.

Filipperne 4:8
I øvrigt, Brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt Lov, enhver Dyd og enhver Hæder: lægger eder det paa Sinde!

2.Thessaloniker 2:15
Saa staar da fast, Brødre! og holder fast ved de Overleveringer, hvori I bleve oplærte, være sig ved vor Tale eller vort Brev.

2.Timotheus 1:15
Du ved dette, at alle de i Asien have vendt sig fra mig, iblandt hvilke ere Fygelus og Hermogenes.

2.Timotheus 3:6
Thi til dem høre de, som snige sig ind i Husene og fange Kvindfolk, der ere belæssede med Synder og drives af mange Haande Begæringer

2.Timotheus 4:14
Smeden Aleksander har gjort mig meget ondt; Herren vil betale ham efter hans Gerninger.

Hebræerne 10:23
lader os fastholde Haabets Bekendelse urokket; thi trofast er han, som gav Forjættelsen;

Aabenbaring 2:25
Kun skulle I holde fast ved det, I have, indtil jeg kommer.

Aabenbaring 3:3,11
Kom derfor i Hu, hvorledes du modtog og hørte, og bevar det og omvend dig! Dersom du altsaa ikke vaager, skal jeg komme som en Tyv, og du skal ikke vide, i hvilken Time jeg kommer over dig.…

Links
1.Thessaloniker 5:21 Interlinear1.Thessaloniker 5:21 Flersprogede1 Tesalonicenses 5:21 Spansk1 Thessaloniciens 5:21 Franske1 Thessalonicher 5:21 Tysk1.Thessaloniker 5:21 Kinesisk1 Thessalonians 5:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Thessaloniker 5
20ringeagter ikke Profetier, 21prøver alt, beholder det gode! 22Holder eder fra det onde under alle Skikkelser!
Krydshenvisninger
Romerne 12:9
Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til det gode;

1.Korinther 14:29
Men af Profeter tale to eller tre, og de andre bedømme det;

Galaterne 6:10
Saa lader os altsaa, efter som vi have Lejlighed, gøre det gode imod alle, men mest imod Troens egne!

1.Thessaloniker 5:15
Ser til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt; men stræber altid efter det gode, baade imod hverandre og imod alle.

1.Thessaloniker 5:22
Holder eder fra det onde under alle Skikkelser!

1.Johannes 4:1
I elskede! tror ikke enhver Aand, men prøver Aanderne, om de ere af Gud; thi mange falske Profeter ere udgaaede i Verden.

1.Thessaloniker 5:20
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden