Filipperne 1:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
saa I kunne værdsætte de forskellige Ting, for at I maa være rene og uden Anstød til Kristi Dag,

Norsk (1930)
forat I må kunne dømme om de forskjellige ting, så I kan være rene og uten anstøt til Kristi dag,

Svenska (1917)
så att I kunnen döma om vad rättast är, på det att I mån bliva rena och för ingen till stötesten, i väntan på Kristi dag,

King James Bible
That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ;

English Revised Version
so that ye may approve the things that are excellent; that ye may be sincere and void of offence unto the day of Christ;
Bibel Viden Treasury

ye.

Esajas 7:15,16
Surmælk og Vildhonning skal være hans Føde, ved den Tid han ved at vrage det onde og vælge det gode;…

Amos 5:14,15
Søg det gode, ej det onde, for at I maa leve, og HERREN, Hærskarers Gud, maa være med eder, som I siger, han er.…

Mika 3:2
I, som hader det gode og elsker det onde, I, som flaar Huden af Folk og Kødet af deres Ben,

Johannes 3:20
Thi hver den, som øver ondt, hader Lyset og kommer ikke til Lyset, for at hans Gerninger ikke skulle revses.

Romerne 2:18
og kender hans Villie og værdsætter de forskellige Ting, idet du undervises af Loven,

Romerne 7:16,22
Men naar jeg gør det, jeg ikke vil, saa samstemmer jeg med Loven i, at den er god.…

Romerne 8:7
efterdi Kødets Higen er Fjendskab imod Gud, thi det er ikke Guds Lov lydigt, det kan jo ikke heller være det.

Romerne 12:2,9
Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, saa I maa skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.…

approve things that are excellent.

Job 12:11
Prøver ej Øret Ord, og smager ej Ganen Maden?

Job 34:3
Thi Øret prøver Ord, som Ganen smager paa Mad;

Romerne 12:2
Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, saa I maa skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

2.Korinther 11:13-15
Thi saadanne ere falske Apostle, svigefulde Arbejdere, som paatage sig Skikkelse af Kristi Apostle.…

Efeserne 5:10
saa I prøve, hvad der er velbehageligt for Herren.

1.Thessaloniker 5:21
prøver alt, beholder det gode!

Hebræerne 5:12-14
Thi skønt I efter Tiden endog burde være Lærere, trænge I atter til, at man skal lære eder Begyndelsesgrundene i Guds Ord, og I ere blevne saadanne, som trænge til Mælk og ikke til fast Føde.…

1.Johannes 4:1
I elskede! tror ikke enhver Aand, men prøver Aanderne, om de ere af Gud; thi mange falske Profeter ere udgaaede i Verden.

Aabenbaring 2:2
Jeg kender dine Gerninger og dit Arbejde og din Udholdenhed, og at du ikke kan fordrage de onde; og du prøvede dem, som kalde sig selv Apostle og ikke ere det, og du har fundet, at de ere Løgnere;

that ye may be.

Filipperne 1:16
Disse gøre det af Kærlighed, vidende, at jeg er sat til at forsvare Evangeliet;

1.Mosebog 20:5
Har han ikke sagt mig, at hun er hans Søster? Og hun selv har ogsaa sagt, at han er hendes Broder; i mit Hjertes Troskyldighed og med rene Hænder har jeg gjort dette.«

Josva 24:14
Saa frygt nu HERREN og tjen ham i Oprigtighed og Trofasthed, skaf de Guder bort, som eders Forfædre dyrkede hinsides Floden og i Ægypten, og tjen HERREN!

Johannes 1:47
Jesus saa Nathanael komme til sig, og han siger om ham: »Se, det er sandelig en Israelit, i hvem der ikke er Svig.«

Apostlenes G. 24:16
Derfor øver ogsaa jeg mig i altid at have en uskadt Samvittighed for Gud og Menneskene.

2.Korinther 1:12
Thi dette er vor Ros, vor Samvittigheds Vidnesbyrd, at i Guds Hellighed og Renhed, ikke i kødelig Visdom, men i Guds Naade have vi færdedes i Verden, men mest hos eder.

2.Korinther 2:17
Thi vi ere ikke som de mange, at vi gøre en Forretning af Guds Ord, men som af Renhed, som af Gud tale vi for Guds Aasyn i Kristus.

2.Korinther 8:8
Jeg siger det ikke som en Befaling, men for ved andres Iver at prøve ogsaa eders Kærligheds Ægthed.

Efeserne 4:15
men for at vi, Sandheden tro i Kærlighed, skulle i alle Maader opvokse til ham, som er Hovedet, Kristus,

*marg:

Efeserne 5:27
for at han selv kunde fremstille Menigheden for sig som herlig, uden Plet eller Rynke eller noget deslige, men for at den maatte være hellig og ulastelig.

Efeserne 6:24
Naaden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Kristus i Uforkrænkelighed!

1.Thessaloniker 3:13
saa at han styrker eders Hjerter og gør dem udadlelige i Hellighed for Gud og vor Fader i vor Herres Jesu Tilkommelse med alle hans hellige!

1.Thessaloniker 5:23
Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme maa bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse!

without.

Matthæus 16:23
Men han vendte sig og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! du er mig en Forargelse; thi du sanser ikke, hvad Guds er, men hvad Menneskers er.«

Matthæus 18:6,7
Men den, som forarger een af disse smaa, som tro paa mig, ham var det bedre, at der var hængt en Møllesten om hans Hals, og han var sænket i Havets Dyb.…

Matthæus 26:33
Men Peter svarede og sagde til ham: »Om end alle ville forarges paa dig, saa vil jeg dog aldrig forarges.«

Romerne 14:20,21
Nedbryd ikke Guds Værk for Mads Skyld! Vel er alt rent, men det er ondt for det Menneske, som spiser med Anstød.…

Romerne 16:17
Men jeg formaner eder, Brødre! til at give Agt paa dem, som volde Splittelserne og Forargelserne tvært imod den Lære, som I have lært, og viger bort fra dem!

1.Korinther 8:13
Derfor, om Mad forarger min Broder, vil jeg aldrig i Evighed spise Kød, for at jeg ikke skal forarge min Broder.

1.Korinther 10:32
Værer uden Anstød baade for Jøder og Grækere og for Guds Menighed,

2.Korinther 6:3
og vi give ikke i nogen Ting noget Anstød, for at Tjenesten ikke skal blive lastet;

Galaterne 5:11
Men jeg, Brødre! dersom jeg endnu prædiker Omskærelse, hvor for forfølges jeg da endnu? Saa er jo Korsets Forargelse gjort til intet.

1.Thessaloniker 3:13
saa at han styrker eders Hjerter og gør dem udadlelige i Hellighed for Gud og vor Fader i vor Herres Jesu Tilkommelse med alle hans hellige!

till.

1.Korinther 1:8
han, som ogsaa skal stadfæste eder indtil Enden som ustraffelige paa vor Herres Jesu Kristi Dag.

Links
Filipperne 1:10 InterlinearFilipperne 1:10 FlersprogedeFilipenses 1:10 SpanskPhilippiens 1:10 FranskePhilipper 1:10 TyskFilipperne 1:10 KinesiskPhilippians 1:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filipperne 1
9Og derom beder jeg, at eders Kærlighed fremdeles maa blive mere og mere rig paa Erkendelse og al Skønsomhed, 10saa I kunne værdsætte de forskellige Ting, for at I maa være rene og uden Anstød til Kristi Dag, 11fyldte med Retfærdigheds Frugt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til Ære og Pris.
Krydshenvisninger
Romerne 2:18
og kender hans Villie og værdsætter de forskellige Ting, idet du undervises af Loven,

1.Korinther 1:8
han, som ogsaa skal stadfæste eder indtil Enden som ustraffelige paa vor Herres Jesu Kristi Dag.

Filipperne 1:6
forvisset om dette, at han, som begyndte en god Gerning i eder, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag,

Filipperne 2:16
idet I fremholde Livets Ord, mig til Ros paa Kristi Dag, at jeg ikke har løbet forgæves, ej heller arbejdet forgæves.

Filipperne 1:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden