Romerne 6:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Saaledes skulle ogsaa I anse eder selv for døde fra Synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.

Norsk (1930)
Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.

Svenska (1917)
Så mån ock I hålla före att I ären döda från synden och leven för Gud, i Kristus Jesus.

King James Bible
Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.

English Revised Version
Even so reckon ye also yourselves to be dead unto sin, but alive unto God in Christ Jesus.
Bibel Viden Treasury

reckon.

Romerne 8:18
Thi jeg holder for, at den nærværende Tids Lidelser ikke ere at regne imod den Herlighed, som skal aabenbares paa os.

be dead.

Romerne 6:2
Det være langt fra! Vi, som jo ere døde fra Synden, hvorledes skulle vi endnu leve i den?

but.

Romerne 6:13
fremstiller ej heller eders Lemmer for Synden som Uretfærdigheds Vaaben; men fremstiller eder selv for Gud som saadanne, der fra døde ere blevne levende, og eders Lemmer som Retfærdigheds Vaaben for Gud.

1.Korinther 6:20
Thi I bleve købte dyrt; ærer derfor Gud i eders Legeme!

Galaterne 2:19,20
Thi jeg er ved Loven død fra Loven, for at jeg skal leve for Gud.…

Kolossenserne 3:3-5
Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud.…

through.

Romerne 6:23
thi Syndens Sold er Død, men Guds Naadegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre.

Romerne 5:1
Altsaa retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus,

Romerne 16:27
den ene vise Gud ved Jesus Kristus, ham være Ære i Evigheders Evighed! Amen.

Johannes 20:31
Men dette er skrevet, for at I skulle tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, naar I tro, skulle have Livet i hans Navn.

Efeserne 2:7
for at han i de tilkommende Tider kunde vise sin Naades overvættes Rigdom ved Godhed imod os i Kristus Jesus.

Filipperne 1:11
fyldte med Retfærdigheds Frugt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til Ære og Pris.

Filipperne 4:7
og Guds Fred, som overgaar al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.

Kolossenserne 3:17
Og alt, hvad I gøre i Ord eller i Handling, det gører alt i den Herres Jesu Navn, takkende Gud Fader ved ham.

1.Peter 2:5
og lader eder selv som levende Sten opbygge som et aandeligt Hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære aandelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.

1.Peter 4:11
Taler nogen, han tale som Guds Ord; har nogen en Tjeneste, han tjene, efter som Gud forlener ham Styrke dertil, for at Gud maa æres i alle Ting ved Jesus Kristus, hvem Herligheden og Magten tilhører i Evighedernes Evigheder! Amen.

Links
Romerne 6:11 InterlinearRomerne 6:11 FlersprogedeRomanos 6:11 SpanskRomains 6:11 FranskeRoemer 6:11 TyskRomerne 6:11 KinesiskRomans 6:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 6
10Thi det, han døde, døde han een Gang fra Synden; men det, han lever, lever han for Gud. 11Saaledes skulle ogsaa I anse eder selv for døde fra Synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. 12Saa lad da ikke Synden herske i eders dødelige Legeme, saa I lyde dets Begæringer;…
Krydshenvisninger
Romerne 6:2
Det være langt fra! Vi, som jo ere døde fra Synden, hvorledes skulle vi endnu leve i den?

Romerne 6:10
Thi det, han døde, døde han een Gang fra Synden; men det, han lever, lever han for Gud.

Romerne 7:4
Altsaa ere ogsaa I, mine Brødre! gjorte døde for Loven ved Kristi Legeme, for at I skulle blive en andens, hans, som blev oprejst fra de døde, for at vi skulle bære Frugt for Gud.

Romerne 7:6
Men nu ere vi løste fra Loven, idet vi ere bortdøde fra det, hvori vi holdtes nede, saa at vi tjene i Aandens nye Væsen og ikke i Bogstavens gamle Væsen.

Galaterne 2:19
Thi jeg er ved Loven død fra Loven, for at jeg skal leve for Gud.

Kolossenserne 2:20
Naar I med Kristus ere døde fra Verdens Børnelærdom, hvorfor lade I eder da paalægge Befalinger, som om I levede i Verden:

Kolossenserne 3:3
Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud.

1.Peter 2:24
han, som selv bar vore Synder paa sit Legeme op paa Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis Saar I ere blevne lægte.

Romerne 6:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden