Ordspråksboken 12
Svenska (1917)
1Den som älskar tuktan, han älskar kunskap, men oförnuftig är den som hatar tillrättavisning.

2Den gode undfår nåd av HERREN, men den ränkfulle varder av honom fördömd.

3Ingen människa bliver beståndande genom ogudaktighet, men de rättfärdigas rot kan icke rubbas.

4En idog hustru är sin mans krona, men en vanartig är såsom röta i hans ben.

5De rättfärdigas tankar gå ut på vad rätt är, men de ogudaktigas rådklokhet går ut på svek.

6De ogudaktigas ord ligga på lur efter blod, men de redliga räddas genom sin mun.

7De ogudaktiga varda omstörtade och äro så icke mer, men de rättfärdigas hus består.

8I mån av sitt vett varder en man prisad, men den som har ett förvänt förstånd, han bliver föraktad.

9Bättre är en ringa man, som likväl har en tjänare, än den som vill vara förnäm och saknar bröd.

10Den rättfärdige vet huru hans boskap känner det, men de ogudaktigas hjärtelag är grymt.

11Den som brukar sin åker får bröd till fyllest, men oförståndig är den som far efter fåfängliga ting.

12Den ogudaktige vill in i det nät som fångar de onda, men de rättfärdigas rot skjuter skott.

13Den som är ond bliver snärjd i sina läppars synd, men den rättfärdige undkommer ur nöden

14Sin muns frukt får envar njuta sig fullt till godo, och vad en människas händer hava förövat, det varder henne vedergällt.

15Den oförnuftige tycker sin egen väg vara den rätta, med den som är vis lyssnar till råd.

16Den oförnuftiges förtörnelse bliver kunnig samma dag, men den som är klok, han döljer sin skam

17Den som talar vad rätt är, han främjar sanning, men ett falskt vittne talar svek.

18Mången talar i obetänksamhet ord som stinga likasom svärd, men de visas tunga är en läkedom.

19Sannfärdiga läppar bestå evinnerligen, men en lögnaktig tunga allenast ett ögonblick.

20De som bringa ont å bane hava falskhet i hjärtat, men de som stifta frid, de undfå glädje.

21Intet ont vederfares den rättfärdige, men över de ogudaktiga kommer olycka i fullt mått.

22En styggelse för HERREN äro lögnaktiga låppar, men de som handla redligt behaga honom väl.

23En klok man döljer sin kunskap, men dårars hjärtan ropa ut sitt oförnuft.

24De idogas hand kommer till välde, men en lat hand måste göra trältjänst.

25Sorg i en mans hjärta trycker det ned, men ett vänligt ord skaffar det glädje.

26Den rättfärdige visar sin vän till rätta, men de ogudaktigas väg för dem själva vilse.

27Den late får icke upp något villebråd, men idoghet är för människan en dyrbar skatt.

28På rättfärdighetens väg är liv, och där dess stig går fram är frihet ifrån död.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 11
Top of Page
Top of Page