Ordspråksboken 13
Svenska (1917)
1En vis son hör på sin faders tuktan, men en bespottare hör icke på någon näpst.

2Sin muns frukt får envar njuta sig till godo, de trolösa hungra efter våld.

3Den som bevakar sin mun, han bevarar sitt liv, men den som är lösmunt kommer i olycka

4Den late är full av lystnad, och han får dock intet, men de idogas hunger varder rikligen mättad.

5Den rättfärdige skyr lögnaktigt tal, men den ogudaktige är förhatlig och skändlig.

6Rättfärdighet bevarar den vilkens väg är ostrafflig, men ogudaktighet kommer syndarna på fall.

7Den ene vill hållas för rik och har dock alls intet, den andre vill hållas för fattig och har dock stora ägodelar.

8Den rike måste giva sin rikedom såsom lösepenning för sitt liv, den fattige hör icke av något

9De rättfärdigas ljus brinner glatt, men de ogudaktigas lampa slocknar ut.

10Genom övermod kommer man allenast split åstad, men hos dem som taga emot råd är vishet.

11Lättfånget gods försvinner, men den som samlar efter hand får mycket.

12Förlängd väntan tär på hjärtat, men en uppfylld önskan är ett livets träd.

13Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom, men den som fruktar budet, han får vedergällning.

14Den vises undervisning är en livets källa; genom den undviker man dödens snaror.

15Ett gott förstånd bereder ynnest, men de trolösas väg är alltid sig lik.

16Var och en som är klok går till väga med förstånd, men dåren breder ut sitt oförnuft.

17En ogudaktig budbärare störtar i olycka, men ett tillförlitligt sändebud är en läkedom.

18Fattigdom och skam får den som ej vill veta av tuktan, men den som tager vara på tillrättavisning, han kommer till ära.

19Uppfylld önskan är ljuvlig för själen, men att fly det onda är en styggelse för dårar.

20Hav din umgängelse med de visa, så varder du vis; den som giver sig i sällskap med dårar, honom går det illa.

21Syndare förföljas av olycka, men de rättfärdiga få till lön vad gott är.

22Den gode lämnar arv åt barnbarn, men syndarens gods förvaras åt den rättfärdige.

23De fattigas nyodling giver riklig föda, men mången förgås genom sin orättrådighet.

24Den som spar sitt ris, han hatar sin son, men den som älskar honom agar honom i tid.

25Den rättfärdige får äta, så att hans hunger bliver mättad, men de ogudaktigas buk måste lida brist.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 12
Top of Page
Top of Page