Lukas 2:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
»Ære være Gud i det højeste! og Fred paa Jorden! i Mennesker Velbehag!«

Norsk (1930)
Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!

Svenska (1917)
»Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!»

King James Bible
Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.

English Revised Version
Glory to God in the highest, And on earth peace among men in whom he is well pleased.
Bibel Viden Treasury

Glory.

Lukas 19:38
»Velsignet være Kongen, som kommer, i Herrens Navn! Fred i Himmelen, og Ære i det højeste!«

Salmerne 69:34,35
Himmel og Jord skal prise ham, Havet og alt, hvad der rører sig der;…

Salmerne 85:9-12
ja, nær er hans Frelse for dem, som frygter ham, snart skal Herlighed bo i vort Land;…

Salmerne 96:11-13
Himlen glæde sig, Jorden juble, Havet med dets Fylde bruse,…

Esajas 44:23
Jubler, I Himle, thi HERREN greb ind, fryd jer, I Jordens Dybder, bryd ud i Jubel, I Bjerge, Skoven og alle dens Træer, thi HERREN genløser Jakob og herliggør sig ved Israel.

Esajas 49:13
Jubler, I Himle, fryd dig, du Jord, I Bjerge, bryd ud i Jubel! Thi HERREN trøster sit Folk, forbarmer sig over sine arme.

Johannes 17:4
Jeg har herliggjort dig paa Jorden ved at fuldbyrde den Gerning, som du har givet mig at gøre.

Efeserne 1:6
til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede,

Efeserne 3:20,21
Men ham, som formaar over alle Ting at gøre langt ud over det, som vi bede eller forstaa, efter den Magt, som er virksom i os,…

Filipperne 2:11
og hver Tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders Ære.

Aabenbaring 5:13
Og hver Skabning, som er i Himmelen og paa Jorden og under Jorden og paa Havet, ja, alt, hvad der er i dem, hørte jeg sige: Ham, som sidder paa Tronen, og Lammet tilhører Velsignelsen og Æren og Prisen og Magten i Evighedernes Evigheder!

and.

Lukas 1:79
for at skinne for dem, som sidde i Mørke og i Dødens Skygge, for at lede vore Fødder ind paa Fredens Vej,«

Esajas 9:6,7
Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.…

Esajas 57:19
hos de sørgende skaber jeg Læbernes Frugt, Fred, Fred for fjern og nær, siger HERREN, og nu vil jeg læge ham.

Jeremias 23:5,6
Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg opvækker David en retfærdig Spire, og han skal herske som Konge og handle viselig og øve Ret og Retfærd i Landet.…

Mika 5:5
Og han skal være Fred. Naar Assur trænger ind i vort Land, og naar han træder ind i vore Borge, stiller vi syv Hyrder imod ham og otte fyrstelige Mænd,

Zakarias 6:12,13
med de Ord: »Saa siger Hærskarers HERRE: Se, der kommer en Mand, hvis Navn er Zemak; under ham skal det spire, og han skal bygge HERRENS Helligdom.…

Johannes 14:27
Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke!

Apostlenes G. 10:36
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

Romerne 5:1
Altsaa retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus,

2.Korinther 5:18-20
Men alt dette er fra Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os Forligelsens Tjeneste,…

Efeserne 2:14-18
Thi han er vor Fred, han, som gjorde begge til eet og nedbrød Gærdets Skillevæg,…

Kolossenserne 1:20
og ved ham at forlige alle Ting med sig, være sig dem paa Jorden eller dem i Himlene, idet han stiftede Fred ved hans Kors's Blod.

Hebræerne 13:20,21
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,…

good.

Johannes 3:16
Thi saaledes elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbaarne, for at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.

Efeserne 2:4,7
men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,…

2.Thessaloniker 2:16
Men han selv, vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket og givet os en evig Trøst og et godt Haab i Naade,

Titus 3:4-7
Men da Guds, vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed aabenbaredes,…

1.Johannes 4:9,10
Deri blev Guds Kærlighed aabenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin Søn, den enbaarne, til Verden, for at vi skulle leve ved ham.…

Links
Lukas 2:14 InterlinearLukas 2:14 FlersprogedeLucas 2:14 SpanskLuc 2:14 FranskeLukas 2:14 TyskLukas 2:14 KinesiskLuke 2:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 2
13Og straks var der med Engelen en himmelsk Hærskares Mangfoldighed, som lovede Gud og sagde: 14»Ære være Gud i det højeste! og Fred paa Jorden! i Mennesker Velbehag!« 15Og det skete, da Englene vare farne fra dem til Himmelen, sagde Hyrderne til hverandre: »Lader os dog gaa til Bethlehem og se dette, som er sket, hvilket Herren har kundgjort os.«…
Krydshenvisninger
Mika 5:5
Og han skal være Fred. Naar Assur trænger ind i vort Land, og naar han træder ind i vore Borge, stiller vi syv Hyrder imod ham og otte fyrstelige Mænd,

Matthæus 21:9
Men Skarerne, som gik foran ham og fulgte efter, raabte og sagde: »Hosanna Davids Søn! velsignet være den, som kommer, i Herrens Navn! Hosanna i det højeste!«

Lukas 2:13
Og straks var der med Engelen en himmelsk Hærskares Mangfoldighed, som lovede Gud og sagde:

Lukas 2:15
Og det skete, da Englene vare farne fra dem til Himmelen, sagde Hyrderne til hverandre: »Lader os dog gaa til Bethlehem og se dette, som er sket, hvilket Herren har kundgjort os.«

Lukas 3:22
og at den Helligaand dalede ned over ham i legemlig Skikkelse som en Due, og at en Røst lød fra Himmelen: »Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg Velbehag.«

Lukas 19:38
»Velsignet være Kongen, som kommer, i Herrens Navn! Fred i Himmelen, og Ære i det højeste!«

Apostlenes G. 10:36
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

Efeserne 1:9
idet han kundgjorde os sin Villies Hemmelighed, efter sin velbehagelige Beslutning, som han havde fattet hos sig selv,

Filipperne 2:13
thi Gud er den, som virker i eder baade at ville og at virke, efter sit Velbehag.

Lukas 2:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden