2.Thessaloniker 3:16
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men han selv, Fredens Herre, give eder Freden altid, i alle Maader! Herren være med eder alle!

Norsk (1930)
Og han, fredens Herre, gi eder fred alltid, i alle måter! Herren være med eder alle!

Svenska (1917)
Men fridens Herre själv give eder sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med eder alla.

King James Bible
Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.

English Revised Version
Now the Lord of peace himself give you peace at all times in all ways. The Lord be with you all.
Bibel Viden Treasury

the Lord of.

Salmerne 72:3,7
Da bærer Bjerge og Høje Fred for Folket i Retfærd.…

Esajas 9:6,7
Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.…

Zakarias 6:13
Han skal bygge HERRENS Helligdom, og han skal vinde Højhed og sidde som Hersker paa sin Trone; og han skal være Præst ved hans højre Side, og der skal være fuld Enighed mellem de to.

Lukas 2:14
»Ære være Gud i det højeste! og Fred paa Jorden! i Mennesker Velbehag!«

Johannes 14:27
Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke!

Romerne 15:33
Men Fredens Gud være med eder alle! Amen.

Romerne 16:20
Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Naade være med eder!

1.Korinther 14:33
Thi Gud er ikke Forvirringens, men Fredens Gud. Ligesom i alle de helliges Menigheder

2.Korinther 5:19-21
efterdi det jo var Gud, som i Kristus forligte Verden med sig selv, idet han ikke tilregner dem deres Overtrædelser og har nedlagt Forligelsens Ord i os.…

2.Korinther 13:11
I øvrigt, Brødre! glæder eder, bliver fuldkommengjorte, lader eder formane, værer enige, værer fredsommelige, og Kærlighedens og Fredens Gud skal være med eder.

Efeserne 2:14-17
Thi han er vor Fred, han, som gjorde begge til eet og nedbrød Gærdets Skillevæg,…

1.Thessaloniker 5:23
Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme maa bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse!

Hebræerne 7:2
hvem ogsaa Abraham gav Tiende af alt, og som, naar hans Navn udlægges, først er Retfærdigheds Konge, dernæst ogsaa Salems Konge, det er: Freds Konge,

Hebræerne 13:20
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,

give.

4.Mosebog 6:26
HERREN løfte sit Aasyn paa dig og give dig Fred!

Dommer 6:24
Da byggede Gideon HERREN et Alter der og kaldte det »HERREN er Fred«; det staar endnu den Dag i Dag i Abiezriternes Ofra.

*marg:

Salmerne 29:11
HERREN give Kraft til sit Folk, HERREN velsigne sit Folk med Fred!

Salmerne 85:8-10
Jeg vil høre, hvad Gud HERREN taler! Visselig taler han Fred til sit Folk og til sine fromme og til dem, der vender deres Hjerte til ham;…

Esajas 26:12
HERRE, du skaffe os Fred, thi alt, hvad vi har udrettet, gjorde du for os.

Esajas 45:7
Lysets Ophav og Mørkets Skaber, Velfærds Kilde og Ulykkes Skaber. Jeg er HERREN, der virker alt.

Esajas 54:10
Om ogsaa Bjergene viger, om ogsaa Højene rokkes, min Kærlighed viger ej fra dig, min Fredspagt rokkes ikke, saa siger HERREN, din Forbarmer.

Esajas 66:12
Thi saa siger HERREN: Se, jeg leder til hende Fred som en svulmende Flod og Folkenes Rigdom som en Strøm; hendes spæde skal bæres paa Hofte, og Kærtegn faar de paa Skød;

Haggaj 2:9
Dette Hus's kommende Herlighed bliver større end den tidligere, siger Hærskarers HERRE, og paa dette Sted vil jeg give Fred, lyder det fra Hærskarers HERRE.

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden.«

See on

Romerne 1:7
Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Filipperne 4:7-9
og Guds Fred, som overgaar al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.…

The Lord be.

2.Thessaloniker 3:18
Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder alle!

1.Samuel 17:37
Fremdeles sagde David: »HERREN, som har reddet mig fra Løvers og Bjørnes Vold, vil ogsaa redde mig fra denne Filisters Haand!« Da sagde Saul til David: »Gaa! HERREN være med dig!«

1.Samuel 20:13
HERREN ramme Jonatan baade med det ene og det andet: Hvis det er min Faders bestemte Vilje at bringe Ulykke over dig, vil jeg lade dig det vide og hjælpe dig bort, saa du kan fare i Fred. HERREN være med dig, som han har været med min Fader.

Salmerne 46:7,11
Hærskarers HERRE er med os, Jakobs Gud er vor faste Borg. — Sela.…

Esajas 8:10
Læg Raad op, det skal dog briste, gør Aftale, det slaar dog fejl, thi — Immanuel!

Matthæus 1:23
»Se, Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel«, hvilket er udlagt: Gud med os.

Matthæus 28:20
og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.«

2.Timotheus 4:22
Den Herre Jesus være med din Aand! Naaden være med eder!

Filemon 1:25
Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eders Aand!

Links
2.Thessaloniker 3:16 Interlinear2.Thessaloniker 3:16 Flersprogede2 Tesalonicenses 3:16 Spansk2 Thessaloniciens 3:16 Franske2 Thessalonicher 3:16 Tysk2.Thessaloniker 3:16 Kinesisk2 Thessalonians 3:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Thessaloniker 3
16Men han selv, Fredens Herre, give eder Freden altid, i alle Maader! Herren være med eder alle! 17Hilsenen med min, Paulus's, egen Haand, hvilket er et Mærke i hvert Brev. Saaledes skriver jeg.…
Krydshenvisninger
Ruth 2:4
Boaz kom just gaaende fra Betlehem; han sagde da til Høstfolkene: »HERREN være med eder!« Og de svarede: »HERREN velsigne dig!«

Romerne 15:33
Men Fredens Gud være med eder alle! Amen.

Efeserne 6:23
Fred være med Brødrene og Kærlighed med Tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus!

1.Thessaloniker 3:11
Men han selv, vor Gud og Fader, og vor Herre Jesus Kristus styre vor Vej til eder!

2.Thessaloniker 3:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden