Romerne 11:36
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i Evighed! Amen.

Norsk (1930)
For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.

Svenska (1917)
Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

King James Bible
For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.

English Revised Version
For of him, and through him, and unto him, are all things. To him be the glory for ever. Amen.
Bibel Viden Treasury

of him.

1.Krønikebog 29:11,12
Din, HERRE, er Storheden, Magten, Æren, Glansen og Herligheden, thi alt i Himmelen og paa Jorden er dit; dit, o HERRE, er Riget, og selv løfter du dig som Hoved over alle.…

Salmerne 33:6
Ved HERRENS Ord blev Himlen skabt og al dens Hær ved hans Munds Aande.

Ordsprogene 16:4
Alt skabte HERREN, hvert til sit, den gudløse ogsaa for Ulykkens Dag.

Daniel 2:20-23
tog til Orde og sagde: »Lovet være Guds Navn fra Evighed og til Evighed, thi ham tilhører Visdom og Styrke!…

Daniel 4:3,34
Hvor store er dog hans Tegn, hvor vældige dog hans Undere! Hans Rige er et evigt Rige, hans Herredømme fra Slægt til Slægt.…

Matthæus 6:13
og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; [thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.]

Apostlenes G. 17:25,26,28
han tjenes ikke heller af Menneskers Hænder som en, der trænger til noget, efterdi han selv giver alle Liv og Aande og alle Ting.…

1.Korinther 8:6
saa er der for os dog kun een Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, og vi til ham, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle Ting ere, og vi ved ham.

Efeserne 4:6-10
een Gud og alles Fader, som er over alle og igennem alle og i alle!…

Kolossenserne 1:15-17
han, som er den usynlige Guds Billede, al Skabnings førstefødte;…

Aabenbaring 21:6
Og han sagde til mig: De ere skete. Jeg er Alfa og Omega, Begyndelsen og Enden. Jeg vil give den tørstige af Livets Vands Kilde uforskyldt.

to whom.

Romerne 16:27
den ene vise Gud ved Jesus Kristus, ham være Ære i Evigheders Evighed! Amen.

Salmerne 29:1,2
En Salme af David. Giver HERREN, I Guds Sønner, giver HERREN Ære og Pris,…

Salmerne 96:7,8
Giv HERREN, I Folkeslags Slægter, giv HERREN Ære og Pris,…

Salmerne 115:1
Ikke os, o HERRE, ikke os, men dit Navn, det give du Ære for din Miskundheds og Trofastheds Skyld!

Esajas 42:12
HERREN giver de Ære, forkynder hans Pris paa fjerne Strande.

Lukas 2:14
»Ære være Gud i det højeste! og Fred paa Jorden! i Mennesker Velbehag!«

Lukas 19:38
»Velsignet være Kongen, som kommer, i Herrens Navn! Fred i Himmelen, og Ære i det højeste!«

Galaterne 1:5
ham være Æren i Evigheders Evighed! Amen.

Efeserne 3:21
ham være Ære i Menigheden og i Kristus Jesus igennem alle Slægterne i Evighedernes Evighed! Amen.

Filipperne 4:20
Men ham, vor Gud og Fader, være Æren i Evigheders Evigheder! Amen.

1.Timotheus 1:17
Men Evighedens Konge, den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud være Pris og Ære i Evighedernes Evigheder! Amen.

1.Timotheus 6:16
han, som alene har Udødelighed, som bor i et utilgængeligt Lys, hvem intet Menneske har set, ikke heller kan se; ham være Ære og evig Magt! Amen!

2.Timotheus 4:18
Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.

Hebræerne 13:21
han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Aasyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen.

1.Peter 5:11
Ham tilhører Magten i Evighedernes Evigheder! Amen.

2.Peter 3:18
men vokser i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi Naade og Kundskab! Ham tilhører Herligheden baade nu og indtil Evighedens Dag!

Judas 1:25
den eneste Gud, vor Frelser ved vor Herre Jesus Kristus, tilkommer Ære og Majestæt, Vælde og Magt, forud for al Tid og nu og i alle Evigheder! Amen.

Aabenbaring 1:5,6
og fra Jesus Kristus, det troværdige Vidne, den førstefødte af de døde og Jordens Kongers Fyrste. Ham, som elsker os og har udløst os af vore Synder med sit Blod…

Aabenbaring 4:10,11
da falde de fire og tyve Ældste ned for ham, som sidder paa Tronen, og tilbede ham, som lever i Evighedernes Evigheder, og lægge deres Kranse ned for Tronen og sige:…

Aabenbaring 5:12-14
og de sagde med høj Røst: Værdigt er Lammet, det slagtede, til at faa Kraften og Rigdom og Visdom og Styrke og Ære og Pris og Velsignelse!…

Aabenbaring 7:10
og de raabte med høj Røst og sagde: Frelsen tilhører vor Gud, som sidder paa Tronen, og Lammet!

Aabenbaring 19:1,6,7
Derefter hørte jeg ligesom en høj Røst af en stor Skare i Himmelen, som sagde: Halleluja! Frelsen og Herligheden og Kraften tilhører vor Gud.…

Links
Romerne 11:36 InterlinearRomerne 11:36 FlersprogedeRomanos 11:36 SpanskRomains 11:36 FranskeRoemer 11:36 TyskRomerne 11:36 KinesiskRomans 11:36 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 11
35eller hvem gav ham først, saa at der skulde gives ham Gengæld derfor? 36Thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i Evighed! Amen.
Krydshenvisninger
Romerne 16:27
den ene vise Gud ved Jesus Kristus, ham være Ære i Evigheders Evighed! Amen.

1.Korinther 8:6
saa er der for os dog kun een Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, og vi til ham, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle Ting ere, og vi ved ham.

1.Korinther 11:12
Thi ligesom Kvinden er af Manden, saaledes er ogsaa Manden ved Kvinden; men alt sammen er det af Gud.

Galaterne 1:5
ham være Æren i Evigheders Evighed! Amen.

Efeserne 3:21
ham være Ære i Menigheden og i Kristus Jesus igennem alle Slægterne i Evighedernes Evighed! Amen.

Efeserne 4:6
een Gud og alles Fader, som er over alle og igennem alle og i alle!

Filipperne 4:20
Men ham, vor Gud og Fader, være Æren i Evigheders Evigheder! Amen.

Kolossenserne 1:16
thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene og paa Jorden, de synlige og de usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved ham og til ham;

1.Timotheus 1:17
Men Evighedens Konge, den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud være Pris og Ære i Evighedernes Evigheder! Amen.

2.Timotheus 4:18
Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.

Hebræerne 2:10
Thi det sømmede sig ham, for hvis Skyld alle Ting ere, og ved hvem alle Ting ere, naar han førte mange Sønner til Herlighed, da at fuldkomme deres Frelses Ophavsmand igennem Lidelser.

Hebræerne 13:21
han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Aasyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen.

1.Peter 4:11
Taler nogen, han tale som Guds Ord; har nogen en Tjeneste, han tjene, efter som Gud forlener ham Styrke dertil, for at Gud maa æres i alle Ting ved Jesus Kristus, hvem Herligheden og Magten tilhører i Evighedernes Evigheder! Amen.

1.Peter 5:11
Ham tilhører Magten i Evighedernes Evigheder! Amen.

2.Peter 3:18
men vokser i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi Naade og Kundskab! Ham tilhører Herligheden baade nu og indtil Evighedens Dag!

Judas 1:25
den eneste Gud, vor Frelser ved vor Herre Jesus Kristus, tilkommer Ære og Majestæt, Vælde og Magt, forud for al Tid og nu og i alle Evigheder! Amen.

Aabenbaring 1:6
og har gjort os til et Kongerige, til Præster for sin Gud og Fader: Ham være Æren og Magten i Evighedernes Evigheder! Amen.

Aabenbaring 5:13
Og hver Skabning, som er i Himmelen og paa Jorden og under Jorden og paa Havet, ja, alt, hvad der er i dem, hørte jeg sige: Ham, som sidder paa Tronen, og Lammet tilhører Velsignelsen og Æren og Prisen og Magten i Evighedernes Evigheder!

Aabenbaring 7:12
Amen! Velsignelsen og Prisen og Visdommen og Taksigelsen og Æren og Kraften og Styrken tilhører vor Gud i Evighedernes Evigheder! Amen.

Romerne 11:35
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden