Romerne 16:27
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
den ene vise Gud ved Jesus Kristus, ham være Ære i Evigheders Evighed! Amen.

Norsk (1930)
ham, den ene vise Gud ved Jesus Kristus, være æren i all evighet! Amen.

Svenska (1917)
honom, den ende vise Guden, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evigheternas evigheter. Amen.

King James Bible
To God only wise, be glory through Jesus Christ for ever. Amen.

English Revised Version
to the only wise God, through Jesus Christ, to whom be the glory for ever. Amen.
Bibel Viden Treasury

God.

Romerne 11:36
Thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i Evighed! Amen.

Galaterne 1:4,5
som gav sig selv for vore Synder, for at han kunde udfri os af den nærværende onde Verden, efter vor Guds og Faders Villie,…

Efeserne 3:20,21
Men ham, som formaar over alle Ting at gøre langt ud over det, som vi bede eller forstaa, efter den Magt, som er virksom i os,…

Filipperne 4:20
Men ham, vor Gud og Fader, være Æren i Evigheders Evigheder! Amen.

1.Timotheus 1:17
Men Evighedens Konge, den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud være Pris og Ære i Evighedernes Evigheder! Amen.

1.Timotheus 6:16
han, som alene har Udødelighed, som bor i et utilgængeligt Lys, hvem intet Menneske har set, ikke heller kan se; ham være Ære og evig Magt! Amen!

2.Timotheus 4:18
Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.

Hebræerne 13:15,21
Lader os da ved ham altid frembære Gud Lovprisnings Offer, det er: en Frugt af Læber, som bekende hans Navn.…

1.Peter 2:5
og lader eder selv som levende Sten opbygge som et aandeligt Hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære aandelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.

1.Peter 5:10,11
Men al Naades Gud, som kaldte eder til sin evige Herlighed i Kristus Jesus efter en kort Tids Lidelse, han vil selv fuldelig berede eder, styrke, bekræfte, grundfæste eder!…

2.Peter 3:18
men vokser i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi Naade og Kundskab! Ham tilhører Herligheden baade nu og indtil Evighedens Dag!

Aabenbaring 1:5,6
og fra Jesus Kristus, det troværdige Vidne, den førstefødte af de døde og Jordens Kongers Fyrste. Ham, som elsker os og har udløst os af vore Synder med sit Blod…

Aabenbaring 4:9-11
Og naar Væsenerne give Ære og Pris og Tak til ham, som sidder paa Tronen, ham, som lever i Evighedernes Evigheder,…

Aabenbaring 5:9-14
Og de sang en ny Sang og sagde: Du er værdig til at tage Bogen og aabne dens Segl, fordi du blev slagtet og med dit Blod købte til Gud Mennesker af alle Stammer og Tungemaal og Folk og Folkeslag,…

Aabenbaring 7:10-12
og de raabte med høj Røst og sagde: Frelsen tilhører vor Gud, som sidder paa Tronen, og Lammet!…

Aabenbaring 19:1-6
Derefter hørte jeg ligesom en høj Røst af en stor Skare i Himmelen, som sagde: Halleluja! Frelsen og Herligheden og Kraften tilhører vor Gud.…

only.

Romerne 11:33,34
O Dyb af Guds Rigdom og Visdom og Kundskab! hvor uransagelige ere hans Domme, og hans Veje usporlige!…

Salmerne 147:5
Vor Herre er stor og vældig, hans Indsigt er uden Maal;

Efeserne 1:7,8
i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Naades Rigdom,…

Efeserne 3:10
for at Guds mangfoldige Visdom skulde nu ved Menigheden blive kundgjort for Magterne og Myndighederne i det himmelske,

Kolossenserne 2:2,3
for at deres Hjerter maa opmuntres, idet de sammenknyttes i Kærlighed og til den fuldvisse Indsigts hele Rigdom, til Erkendelse af Guds Hemmelighed, Kristus,…

Judas 1:25
den eneste Gud, vor Frelser ved vor Herre Jesus Kristus, tilkommer Ære og Majestæt, Vælde og Magt, forud for al Tid og nu og i alle Evigheder! Amen.

Romerne 16:12-16
Hilser Tryfæna og Tryfosa, som arbejde i Herren. Hilser; Persis, den elskede, som jo har arbejdet meget i Herren.…

. Here the

13th and

15th verses are a comment upon the former part of it. Sometimes are found comments upon a single word; as ch. x.

Romerne 16:11-13
Hilser Herodion, min Frænde! Hilser dem af Narkissus's Hus, som ere i Herren.…

. The

12th and

13th verses are a comment upon [pas,] every one, in the

11th. This Epistle displays a perspicuous brevity, as ch. v.

Romerne 16:13
Hilser Rufus, den udvalgte i Herren, og hans og min Moder!

,

Romerne 16:14
Hilser Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og Brødrene hos dem!

. For until the law sin was in the world, etc. Surely never was there a greater variety of useful sentiments crowded into a smaller compass; and yet so skilfully, that one part very clearly explains another....It is by the Holy Spirit's influence, that the apostle has brought such a variety of arguments, instructions, and sentiments, all stated, proved, and sufficiently guarded, explained, and defended, within the limits of a letter; which has made it a magazine of the most real, extensive, useful, profitable, and divine knowledge. The Jews are treated with great caution and tenderness....The transitions and advances to an ungrateful subject are very interesting; as ch. ii.

Romerne 16:1-17
Men jeg anbefaler eder Føbe, vor Søster, som er Tjenerinde ved Menigheden i Kenkreæ,…

;

Romerne 8:17
Men naar vi ere Børn, ere vi ogsaa Arvinger, Guds Arvinger og Kristi Medarvinger, om ellers vi lide med ham for ogsaa at herliggøres med ham.

. Here is found complicated design, and while teaching one thing, gives us an opportunity of learning one or two more. So ch.

Romerne 13:1-8
Hver Sjæl underordne sig de foresatte Øvrigheder; thi der er ikke Øvrighed uden af Gud, men de, som ere, ere indsatte af Gud,…

, is taught the duty of subjects, and at the same time magistrates are instructed in their duty, and the grounds of their authority. The inspired writer never loses sight of his subject, and writes under a deep and lively sense of the truth and importance of the Gospel, as a man who clearly understood it, and in whose heart and affections it reigned far superior to all temporal considerations.'

Links
Romerne 16:27 InterlinearRomerne 16:27 FlersprogedeRomanos 16:27 SpanskRomains 16:27 FranskeRoemer 16:27 TyskRomerne 16:27 KinesiskRomans 16:27 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 16
26men nu er bragt for Dagen og ved profetiske Skrifter efter den evige Guds Befaling kundgjort for alle Hedningerne til Tros-Lydighed: 27den ene vise Gud ved Jesus Kristus, ham være Ære i Evigheders Evighed! Amen.
Krydshenvisninger
Esajas 31:2
Men viis er og han, lader Ulykke komme og gaar ej fra sit Ord. Han staar op mod de ondes Hus og mod Udaadsmændenes Hjælp.

Romerne 11:36
Thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i Evighed! Amen.

Romerne 16:26
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden