Efeserne 4:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
een Gud og alles Fader, som er over alle og igennem alle og i alle!

Norsk (1930)
én Gud og alles Fader, han som er over alle og gjennem alle og i alle.

Svenska (1917)
han som är över alla, genom alla och i alla.

King James Bible
One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.

English Revised Version
one God and Father of all, who is over all, and through all, and in all.
Bibel Viden Treasury

God.

Efeserne 6:23
Fred være med Brødrene og Kærlighed med Tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus!

4.Mosebog 16:22
Men de faldt paa deres Ansigt og sagde: »O Gud, du Gud over alt Køds Aander, vil du vredes paa hele Menigheden, fordi en enkelt Mand synder?«

Esajas 63:16
du, som dog er vor Fader. Thi Abraham ved ej af os, Israel kendes ej ved os, men du er vor Fader, HERRE, »vor Genløser« hed du fra Evighed.

Malakias 2:10
Har vi ikke alle en og samme Fader, er det ikke en og samme Gud, som har skabt os? Hvorfor er vi da troløse mod hverandre, saa vi vanhelliger vore Fædres Pagt?

Matthæus 6:9
Derfor skulle I bede saaledes: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn;

Johannes 20:17
Jesus siger til hende: »Rør ikke ved mig, thi jeg er endnu ikke opfaren til min Fader; men gaa til mine Brødre og sig dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader og til min Gud og eders Gud.«

1.Korinther 8:6
saa er der for os dog kun een Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, og vi til ham, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle Ting ere, og vi ved ham.

1.Korinther 12:6
og der er Forskel paa kraftige Gerninger, men det er den samme Gud, som virker alt i alle.

Galaterne 3:26-28
Thi alle ere I Guds Børn ved Troen paa Kristus Jesus.…

Galaterne 4:3-7
Saaledes stode ogsaa vi, dengang vi vare umyndige, som Trælle under Verdens Børnelærdom.…

1.Johannes 3:1-3
Ser, hvor stor en Kærlighed Faderen har givet os, at vi skulle kaldes Guds Børn; og vi ere det. Derfor kender Verden os ikke, fordi den ikke har kendt ham.…

who.

Efeserne 1:21
langt over al Magt og Myndighed og Kraft og Herredom og hvert Navn, som nævnes, ikke alene i denne Verden, men ogsaa i den kommende,

1.Mosebog 14:19
og velsignede ham med de Ord: »Priset være Abram for Gud den Allerhøjeste, Himmelens og Jordens Skaber,

1.Krønikebog 29:11,12
Din, HERRE, er Storheden, Magten, Æren, Glansen og Herligheden, thi alt i Himmelen og paa Jorden er dit; dit, o HERRE, er Riget, og selv løfter du dig som Hoved over alle.…

Salmerne 95:3
Thi HERREN er en vældig Gud, en Konge stor over alle Guder;

Esajas 40:11-17,21-23
han vogter sin Hjord som en Hyrde, samler den med Armen, bærer Lammene i Favn og leder de diende Faar.…

Jeremias 10:10-13
Men HERREN er Gud i Sandhed, han er en levende Gud og en evig Konge; for hans Vrede skælver Jorden, og Folkene udholder ikke hans Harme.…

Daniel 4:34,35
Men da Tiden var omme, løftede jeg, Nebukadnezar, mine Øjne til Himmelen og fik min Forstand igen, og jeg priste den Højeste og lovede og ærede ham, som lever evindelig, hvis Herredømme er evigt, og hvis Rige staar fra Slægt til Slægt.…

Daniel 5:18-23
Den højeste Gud, o Konge, gav din Fader Nebukadnezar Kongedømme, Magt, Herlighed og Ære;…

Matthæus 6:13
og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; [thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.]

Romerne 11:36
Thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i Evighed! Amen.

Aabenbaring 4:8-11
Og de fire Væsener have hvert især seks Vinger, rundt om og indadtil ere de fulde af Øjne; og uden Ophør sige de Dag og Nat: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud, den Almægtige, han, som var, og som er, og som kommer!…

and in.

Efeserne 2:22
i hvem ogsaa I blive medopbyggede til en Guds Bolig i Aanden.

Efeserne 3:17
at Kristus maa bo ved Troen i eders Hjerter,

Johannes 14:23
Jesus svarede og sagde til ham: »Om nogen elsker mig, vil han holde mit Ord; og min Fader skal elske ham, og vi skulle komme til ham og tage Bolig hos ham.

Johannes 17:26
Og jeg har kundgjort dem dit Navn og vil kundgøre dem det, for at den Kærlighed, hvormed du har elsket mig, skal være i dem, og jeg i dem.«

2.Korinther 6:16
Hvad Samstemning har Guds Tempel med Afguder? Thi vi ere den levende Guds Tempel, ligesom Gud har sagt: »Jeg vil bo og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skulle være mit Folk.«

1.Johannes 3:24
Og den, som holder hans Bud, han bliver i Gud, og Gud i ham; og derpaa kende vi, at han bliver i os; af den Aand, som han gav os.

1.Johannes 4:12-15
Ingen har nogen Sinde set Gud; dersom vi elske hverandre, bliver Gud i os, og hans Kærlighed er fuldkommet i os.…

Links
Efeserne 4:6 InterlinearEfeserne 4:6 FlersprogedeEfesios 4:6 SpanskÉphésiens 4:6 FranskeEpheser 4:6 TyskEfeserne 4:6 KinesiskEphesians 4:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 4
5een Herre, een Tro, een Daab, 6een Gud og alles Fader, som er over alle og igennem alle og i alle! 7Men hver enkelt af os blev Naaden given efter Kristi Gaves Maal.…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 6:4
Hør, Israel! HERREN vor Gud, HERREN er een.

Malakias 2:10
Har vi ikke alle en og samme Fader, er det ikke en og samme Gud, som har skabt os? Hvorfor er vi da troløse mod hverandre, saa vi vanhelliger vore Fædres Pagt?

Romerne 11:36
Thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i Evighed! Amen.

1.Korinther 8:6
saa er der for os dog kun een Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, og vi til ham, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle Ting ere, og vi ved ham.

1.Korinther 12:6
og der er Forskel paa kraftige Gerninger, men det er den samme Gud, som virker alt i alle.

Efeserne 4:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden