Salmerne 22
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Til Sangmesteren. Efter »Morgenrødens Hind«. En Salme af David. (2) Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Mit Skrig til Trods er Frelsen mig fjern.1Til sangmesteren; efter Morgenrødens hind*; en salme av David.1För sångmästaren, efter »Morgonrodnadens hind»; en psalm av David. (2) Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran.
2Min Gud, jeg raaber om Dagen, du svarer ikke, om Natten, men finder ej Hvile.2Min Gud! Jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, og jeg får ikke tie. 2Men Gud, jag ropar om dagen, men du svarar icke, så ock om natten, men jag får ingen ro.
3Og dog er du den hellige, som troner paa Israels Lovsange.3Og du er dog hellig, du som troner over Israels lovsanger. 3Och dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger.
4Paa dig forlod vore Fædre sig, forlod sig, og du friede dem;4Til dig satte våre fedre sin lit; de satte sin lit til dig, og du utfridde dem. 4På dig förtröstade våra fäder; de förtröstade, och du räddade dem.
DANNORSVE
5de raabte til dig og frelstes, forlod sig paa dig og blev ikke til Skamme.5Til dig ropte de, og de blev reddet; til dig satte de sin lit, og de blev ikke til skamme. 5Till dig ropade de och blevo hulpna; på dig förtröstade de och kommo icke på skam.
6Men jeg er en Orm og ikke en Mand, til Spot for Mennesker, Folk til Spe;6Men jeg er en orm og ikke en mann, menneskers spott og folks forakt. 6Men jag är en mask, och icke en människa, till smälek bland män, föraktad av folket.
7alle, der ser mig, haaner mig, vrænger Mund og ryster paa Hovedet:7Alle de som ser mig, spotter mig, vrenger munnen, ryster på hodet og sier: 7Alla som se mig bespotta mig; de spärra upp munnen, de skaka huvudet:
8»Han har væltet sin Sag paa HERREN; han fri ham og frelse ham, han har jo Velbehag i ham.«8Sett din vei i Herrens hånd! Han skal redde ham, han skal utfri ham, siden han har behag i ham. 8»Befall dig åt HERREN! Han befrie honom, han rädde honom, ty han har ju behag till honom.»
9Ja, du drog mig af Moders Liv, lod mig hvile trygt ved min Moders Bryst;9Ja, du er den som drog mig frem av mors liv, som lot mig hvile trygt ved min mors bryst. 9Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst.
DANNORSVE
10paa dig blev jeg kastet fra Moders Skød, fra Moders Liv var du min Gud.10På dig er jeg kastet fra mors liv; fra min mors skjød er du min Gud. 10På dig är jag kastad allt ifrån modersskötet; du är min Gud allt ifrån min moders liv.
11Vær mig ikke fjern, thi Trængslen er nær, og ingen er der, som hjælper!11Vær ikke langt borte fra mig! for trengselen er nær, og det er ingen hjelper. 11Var icke långt ifrån mig, ty nöd är nära, och det finnes ingen hjälpare.
12Stærke Tyre staar omkring mig, Basans vældige omringer mig,12Sterke okser omringer mig, Basans okser kringsetter mig. 12Tjurar i mängd omgiva mig, Basans oxar omringa mig.
13spiler Gabet op imod mig som rovgridske, brølende Løver.13De spiler op sin munn imot mig som en sønderrivende og brølende løve. 13Såsom glupande och rytande lejon spärrar man upp gapet mot mig.
14Jeg er som Vand, der er udgydt, alle mine Knogler skilles, mit Hjerte er blevet som Voks, det smelter i Livet paa mig;14Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller sig at; mitt hjerte er som voks, smeltet midt i mitt liv. 14Jag är lik vatten som utgjutes, alla mina leder hava skilts åt; mitt hjärta är såsom vax, det smälter i mitt liv.
DANNORSVE
15min Gane er tør som et Potteskaar, til Gummerne klæber min Tunge, du lægger mig ned i Dødens Støv.15Min kraft er optørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du mig. 15Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva, min tunga låder vid min gom, och du lägger mig i dödens stoft.
16Thi Hunde staar omkring mig, onde i Flok omringer mig, de har gennemboret mine Hænder og Fødder,16For hunder omringer mig, de ondes hop kringsetter mig; de har gjennemboret mine hender og mine føtter. 16Ty hundar omgiva mig; de ondas hop har kringränt mig, mina händer och fötter hava de genomborrat.
17jeg kan tælle alle mine Ben; med Skadefryd ser de paa mig.17Jeg kan telle alle mine ben; de ser til, de ser på mig med lyst. 17Jag kan räkna alla mina ben; de skåda därpå, de se med lust på mig.
18Mine Klæder deler de mellem sig, om Kjortelen kaster de Lod.18De deler mine klær mellem sig og kaster lodd om min kjortel. 18De dela mina kläder mellan sig och kasta lott om min klädnad.
19Men du, o HERRE, vær ikke fjern, min Redning, il mig til Hjælp!19Men du? Herre, vær ikke langt borte, du min styrke, skynd dig å hjelpe mig! 19Men du, HERRE, var icke fjärran; du min starkhet, skynda till min hjälp.
DANNORSVE
20Udfri min Sjæl fra Sværdet, min eneste af Hundes Vold!20Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste* fra hunders vold!20Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld.
21Frels mig fra Løvens Gab, fra Vildoksens Horn! Du har bønhørt mig.21Frels mig fra løvens gap, og fra villoksenes horn - du bønnhører mig! 21Fräls mig från lejonets gap. Ja, du bönhör mig och räddar mig undan vildoxarnas horn.
22Dit Navn vil jeg kundgøre for mine Brødre, prise dig midt i Forsamlingen:22Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg love dig. 22Då skall jag förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag prisa dig:
23»I, som frygter HERREN, pris ham, ær ham; al Jakobs Æt, bæv for ham, al Israels Æt!23I som frykter Herren, lov ham, all Jakobs ætt, ær ham, og frykt for ham, all Israels ætt! 23I som frukten HERREN, loven honom; ären honom, alla Jakobs barn, och bäven för honom, alla Israels barn.
24Thi han foragtede ikke, forsmaaede ikke den armes Raab, skjulte ikke sit Aasyn for ham, men hørte, da han raabte til ham!«24For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet og ikke skjult sitt åsyn for ham; men da han ropte til ham, hørte han. 24Ty han föraktade icke den betrycktes elände och höll det icke för en styggelse; han fördolde icke sitt ansikte för honom, och när han ropade, lyssnade han till honom.
DANNORSVE
25Jeg vil synge din Pris i en stor Forsamling, indfri mine Løfter iblandt de fromme;25Fra dig utgår min pris i en stor forsamling; mine løfter vil jeg holde for deres øine som frykter ham. 25Genom dig skall min lovsång ljuda i den stora församlingen; mina löften får jag infria inför dem som frukta honom.
26de ydmyge skal spise og mættes; hvo HERREN søger, skal prise ham; deres Hjerte leve for evigt!26De saktmodige skal ete og bli mette; de som søker Herren, skal love ham; eders hjerte leve til evig tid! 26De ödmjuka skola äta och bliva mätta, de som söka HERREN skola få lova honom; ja, edra hjärtan skola leva evinnerligen.
27Den vide Jord skal mærke sig det og omvende sig til HERREN, og alle Folkenes Slægter skal tilbede for hans Aasyn;27Alle jordens ender skal komme det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbede for ditt åsyn. 27Alla jordens ändar skola betänka det och omvända sig till HERREN. Hedningarnas alla släkter skola tillbedja inför dig.
28thi HERRENS er Riget, han er Folkenes Hersker.28For riket hører Herren til, og han hersker over folkene. 28Ty riket är HERRENS, och han råder över hedningarna.
29De skal tilbede ham alene, alle Jordens mægtige; de skal bøje sig for hans Aasyn, alle, der nedsteg i Støvet og ikke holdt deres Sjæl i Live.29Alle jordens rikmenn skal ete og tilbede; for hans åsyn skal alle de bøie sig som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live. 29Ja, alla mäktiga på jorden skola äta och tillbedja; inför honom skola knäböja alla de som måste fara ned i graven, de som icke kunna behålla sin själv vid liv.
DANNORSVE
30Ham skal Efterkommerne tjene; om HERREN skal tales til Slægten, der kommer;30Efterkommerne skal tjene ham, der skal fortelles om Herren til efterslekten. 30Kommande ättled skola tjäna honom; man skall förtälja om Herren för ett annat släkte.
31de skal forkynde et Folk, der fødes, hans Retfærd. Thi han greb ind.31De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. 31Man skall träda upp och förkunna hans rättfärdighet, ja, bland folk som skola födas att han har gjort det.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 21
Top of Page
Top of Page