Salmerne 22:27
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Den vide Jord skal mærke sig det og omvende sig til HERREN, og alle Folkenes Slægter skal tilbede for hans Aasyn;

Norsk (1930)
Alle jordens ender skal komme det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbede for ditt åsyn.

Svenska (1917)
Alla jordens ändar skola betänka det och omvända sig till HERREN. Hedningarnas alla släkter skola tillbedja inför dig.

King James Bible
All the ends of the world shall remember and turn unto the LORD: and all the kindreds of the nations shall worship before thee.

English Revised Version
All the ends of the earth shall remember and turn unto the LORD: and all the kindreds of the nations shall worship before thee.
Bibel Viden Treasury

All the ends

Salmerne 2:8
Bed mig, og jeg giver dig Hedningefolk til Arv og den vide Jord i Eje;

Salmerne 72:8,11
Fra Hav til Hav skal han herske, fra Floden til Jordens Ender;…

Salmerne 86:9
Alle Folk, som du har skabt, skal komme, Herre, og tilbede dig, og de skal ære dit Navn.

Salmerne 98:3
han kom sin Naade mod Jakob i Hu, sin Trofasthed mod Israels Hus. Den vide Jord har skuet vor Guds Frelse.

Esajas 45:22
Vend dig til mig og bliv frelst, du vide Jord, thi Gud er jeg, ellers ingen;

Esajas 46:8,9
Kom dette i Hu, lad jer raade, I frafaldne, læg jer det paa Sinde!…

Esajas 49:6,12
han siger: »For lidt for dig som min Tjener at rejse Jakobs Stammer og hjemføre Israels frelste! Jeg gør dig til Hedningers Lys, at min Frelse maa naa til Jordens Ende.«…

turn

Apostlenes G. 14:15
raabte og sagde: »I Mænd! hvorfor gøre I dette? Vi ere ogsaa Mennesker, lige Kaar undergivne med eder, og vi forkynde eder Evangeliet om at vende om fra disse tomme Ting til den levende Gud, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alt, hvad der er i dem;

Apostlenes G. 20:21
idet jeg vidnede baade for Jøder og Grækere om Omvendelsen til Gud og Troen paa vor Herre Jesus Kristus.

Apostlenes G. 26:18-20
for at oplade deres Øjne, saa de maa omvende sig fra Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for at de kunne faa Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen paa mig.…

Romerne 16:26
men nu er bragt for Dagen og ved profetiske Skrifter efter den evige Guds Befaling kundgjort for alle Hedningerne til Tros-Lydighed:

1.Thessaloniker 1:9
Thi de forkynde selv om os, hvordan en Indgang vi vandt hos eder, og hvorledes I vendte om til Gud fra Afguderne for at tjene den levende og sande Gud

and all

Salmerne 96:7
Giv HERREN, I Folkeslags Slægter, giv HERREN Ære og Pris,

Salmerne 102:22
naar Folkeslag og Riger til Hobe samles for at tjene HERREN.

Salmerne 117:1
Halleluja! Lovsyng HERREN, alle I Folk, pris ham, alle Stammer,

Aabenbaring 7:9-12
Derefter saa jeg, og se en stor Skare, som ingen kunde tælle, af alle Folkeslag og Stammer og Folk og Tungemaal, som stod for Tronen og for Lammet, iførte lange, hvide Klæder og med Palmegrene i deres Hænder;…

Aabenbaring 15:4
Hvem skulde ikke frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle komme og tilbede for dit Aasyn, fordi dine retfærdige Domme ere blevne aabenbarede.

Links
Salmerne 22:27 InterlinearSalmerne 22:27 FlersprogedeSalmos 22:27 SpanskPsaume 22:27 FranskePsalm 22:27 TyskSalmerne 22:27 KinesiskPsalm 22:27 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 22
26de ydmyge skal spise og mættes; hvo HERREN søger, skal prise ham; deres Hjerte leve for evigt! 27Den vide Jord skal mærke sig det og omvende sig til HERREN, og alle Folkenes Slægter skal tilbede for hans Aasyn; 28thi HERRENS er Riget, han er Folkenes Hersker.…
Krydshenvisninger
4.Mosebog 10:32
Drager du med os, skal vi give dig Del i alt det gode, HERREN vil give os.«

Salmerne 2:8
Bed mig, og jeg giver dig Hedningefolk til Arv og den vide Jord i Eje;

Salmerne 7:7
Lad Folkeflokken samles om dig, tag Sæde over den hist i det høje!

Salmerne 51:13
Da vil jeg lære Overtrædere dine Veje, og Syndere skal vende om til dig.

Salmerne 65:5
Du svarer os underfuldt i Retfærd, vor Frelses Gud, du Tilflugt for den vide Jord, for fjerne Strande,

Salmerne 66:4
al Jorden tilbeder dig, de lovsynger dig, lovsynger dit Navn.« — Sela.

Salmerne 67:7
Gud velsigne os, saa den vide Jord maa frygte ham!

Salmerne 82:8
Rejs dig, o Gud, døm Jorden, thi alle Folkene faar du til Arv!

Salmerne 86:9
Alle Folk, som du har skabt, skal komme, Herre, og tilbede dig, og de skal ære dit Navn.

Salmerne 96:7
Giv HERREN, I Folkeslags Slægter, giv HERREN Ære og Pris,

Salmerne 98:3
han kom sin Naade mod Jakob i Hu, sin Trofasthed mod Israels Hus. Den vide Jord har skuet vor Guds Frelse.

Salmerne 102:22
naar Folkeslag og Riger til Hobe samles for at tjene HERREN.

Jeremias 16:19
Herre, min Styrke, mit Værn, min Tilflugt i Nødens Stund! Til dig skal Folkeslag komme fra den vide Jord og sige: »Vore Fædre arved kun Løgn, Afguder, ingen af dem hjælper.

Daniel 7:27
Men Riget og Herredømmet og Storheden, som tilhørte alle Rigerne under Himmelen, skal gives den Højestes helliges Folk; dets Rige er et evigt Rige, og alle Magter skal tjene og lyde det.«

Mika 4:1
Og det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet paa Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal Folkeslag strømme

Habakkuk 2:14
Thi Jorden skal fyldes af Kundskab om HERRENS Herlighed, som Vandene dækker Havets Bund.

Sefanias 3:9
Thi da vil jeg give Folkene rene Læber, saa de alle paakalder HERREN og tjener ham endrægtigt.

Salmerne 22:26
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden