Salomos Ordsprog 29
Norsk (1930)
1En mann som er ofte straffet og allikevel gjør sin nakke stiv, vil i et øieblikk bli sønderbrutt, og der er ingen lægedom.

2Når de rettferdige kommer til makten, gleder folket sig; men når en ugudelig mann hersker, sukker folket.

3En mann som elsker visdom, gleder sin far; men den som holder vennskap med skjøger, øder sitt gods.

4En konge trygger sitt land ved rett; men en mann som tar imot gaver, bryter det ned.

5En mann som smigrer for sin næste, setter op et garn for hans fot.

6En ond manns misgjerning er en snare for ham, men den rettferdige skal juble og glede sig.

7Den rettferdige tar sig av småfolks sak; den ugudelige skjønner sig ikke på noget.

8Spottere egger op byen, men vismenn stiller vreden.

9Når en vismann går i rette med en dåre, så blir dåren vred og ler, og der blir ingen ro.

10De blodtørstige hater den ustraffelige, men de rettsindige søker å redde hans liv.

11All sin vrede lar dåren strømme ut, men den vise holder vreden tilbake og stiller den.

12Når en hersker akter på løgnens ord, blir alle hans tjenere ugudelige.

13Den fattige og den som undertrykker ham, møtes; Herren gir begges øine deres lys.

14En konge som dømmer småfolk rettferdig, hans trone står fast for alle tider.

15Ris og tukt gir visdom; men en gutt som er overlatt til sig selv, gjør sin mor skam.

16Når de ugudelige får makt, får synden makt; men de rettferdige skal se deres fall med glede.

17Tukt din sønn, så skal han bli dig til glede og vederkvege din sjel!

18Uten åpenbaring blir folket tøilesløst; men lykkelig er den som holder loven.

19Ved ord lar en træl sig ikke tukte; for han skjønner dem nok, men adlyder dem ikke.

20Har du sett en mann som forhaster sig i sine ord - det er mere håp for dåren enn for ham.

21Forkjæler en sin træl fra ungdommen av, så vil han til sist være sønn i huset.

22Den som er snar til vrede, vekker trette, og en hastig mann gjør ofte det som er ondt.

23Et menneskes stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære.

24Den som deler med en tyv, hater sitt liv; han hører opropet til ed og gir allikevel ingen oplysning.

25Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget.

26Mange søker en herskers yndest, men fra Herren kommer en manns rett.

27En urettferdig mann er en vederstyggelighet for de rettferdige, og en vederstyggelighet for den ugudelige er den som lever rett.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Proverbs 28
Top of Page
Top of Page