Ordsprogene 29:25
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Frygt for Mennesker leder i Snare, men den, der stoler paa HERREN, er bjærget.

Norsk (1930)
Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget.

Svenska (1917)
Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN, han varder beskyddad.

King James Bible
The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe.

English Revised Version
The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe.
Bibel Viden Treasury

fear

1.Mosebog 12:11-13
Da han nu nærmede sig Ægypten, sagde han til sin Hustru Saraj: »Jeg ved jo, at du er en smuk Kvinde;…

1.Mosebog 20:2,11
Da nu Abraham sagde om sin Hustru Sara, at hun var hans Søster, sendte Kong Abimelek af Gerar Bud og lod Sara hente til sig.…

1.Mosebog 26:7
Da nu Mændene der paa Stedet forhørte sig om hans Hustru, sagde han: »Det er min Søster!« Thi han turde ikke sige, at hun var hans Hustru, af Frygt for at Mændene der paa Stedet skulde slaa ham ihjel for Rebekkas Skyld; thi hun var meget smuk.

2.Mosebog 32:22-24
Aron svarede: »Vredes ikke, Herre! Du ved selv, at Folket ligger i det onde,…

1.Samuel 15:24
Da sagde Saul til Samuel: »Jeg har syndet, thi jeg har overtraadt HERRENS Befaling og dine Ord, men jeg frygtede Folket og føjede dem:

1.Samuel 27:1,11
Men David sagde til sig selv: »Jeg falder dog en skønne Dag for Sauls Haand. Jeg har ingen anden udvej end at søge Tilflugt i Filisternes Land; saa opgiver Saul at søge efter mig nogetsteds i Israels Land, og jeg er uden for hans Rækkevidde!«…

1.Kongebog 19:3
Da blev han bange, stod op og drog bort for at redde sit Liv. Han kom da til Be'ersjeba i Juda. Der lod han sin Tjener blive

Esajas 57:11
For hvem var du ræd og angst? Thi paa Løgn var du inde, og mig kom du ikke i Hu, brød dig ikke om mig. Jeg er jo stum og blind, mig frygted du ikke.

Matthæus 10:28
Og frygter ikke for dem, som slaa Legemet ihjel, men ikke kunne slaa Sjælen ihjel; men frygter hellere for ham, som kan fordærve baade Sjæl og Legeme i Helvede.

Matthæus 15:12
Da kom hans Disciple hen og sagde til ham: »Ved du, at Farisæerne bleve forargede, da de hørte den Tale?«

Matthæus 26:69-74
Men Peter sad udenfor i Gaarden; og en Pige kom hen til ham og sagde: »Ogsaa du var med Jesus Galilæeren.«…

Johannes 3:2
Denne kom til ham om Natten og sagde til ham: »Rabbi! vi vide, at du er en Lærer kommen fra Gud; thi ingen kan gøre disse Tegn, som du gør, uden Gud er med ham.«

Johannes 9:22
Dette sagde hans Forældre, fordi de frygtede for Jøderne; thi Jøderne vare allerede komne overens om, at dersom nogen bekendte ham som Kristus, skulde han udelukkes af Synagogen.

Johannes 12:42
Alligevel var der dog mange, endogsaa af Raadsherrerne, som troede paa ham; men for Farisæernes Skyld bekendte de det ikke, for at de ikke skulde blive udelukkede af Synagogen;

Johannes 19:12,13
Derefter forsøgte Pilatus at løslade ham. Men Jøderne raabte og sagde: »Dersom du løslader denne, er du ikke Kejserens Ven. Hver den, som gør sig selv til Konge, sætter sig op imod Kejseren.«…

Galaterne 2:11-13
Men da Kefas kom til Antiokia, traadte jeg op imod ham for hans aabne Øjne, thi domfældt var han.…

2.Timotheus 4:16,17
Ved mit første Forsvar kom ingen mig til Hjælp, men alle lode mig i Stikken; (gid det ikke maa tilregnes dem!)…

whoso

Ordsprogene 16:20
Vel gaar det den, der mærker sig Ordet; lykkelig den, der stoler paa HERREN.

Ordsprogene 18:10
HERRENS Navn er et stærkt Taarn, den retfærdige løber derhen og bjærges.

Ordsprogene 30:5
Al Guds Tale er ren, han er Skjold for dem, der lider paa ham.

1.Krønikebog 5:20
og de fik Hjælp imod dem, saa at Hagriterne og alle deres Forbundsfæller overgaves i deres Haand, thi de raabte til Gud i Kampen, og han bønhørte dem, fordi de slog deres Lid til ham.

Salmerne 118:8
At ty til HERREN er godt fremfor at stole paa Mennesker;

Salmerne 125:1
Sang til Festrejserne. De, der stoler Paa HERREN, er som Zions Bjerg, der aldrig i Evighed rokkes.

Prædikeren 7:18
Det bedste er, at du fastholder det ene og ikke slipper det andet; thi den, der frygter Gud, vil undgaa begge Farer.

Daniel 3:28
Saa sagde Nebukadnezar: »Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, der sendte sin Engel og friede sine Tjenere, som i Tillid til ham overtraadte Kongens Bud og hengav deres Legemer for at undgaa at dyrke eller tilbede nogen anden Gud end deres egen!

Daniel 6:23
Og Kongen blev saare glad og lod Daniel drage op af Kulen; og da det var sket, viste det sig, at han ikke havde lidt nogen som helst Men, eftersom han havde troet paa sin Gud.

1.Peter 1:21
der ved ham tro paa Gud, som oprejste ham fra de døde og gav ham Herlighed, saa at eders Tro ogsaa er Haab til Gud.

safe

Salmerne 69:29
Men mig, som er arm og lidende, bjærge din Frelse, o Gud!

Salmerne 91:14
»Da han klynger sig til mig, frier jeg ham ud, jeg bjærger ham, thi han kender mit Navn;

Links
Ordsprogene 29:25 InterlinearOrdsprogene 29:25 FlersprogedeProverbios 29:25 SpanskProverbes 29:25 FranskeSprueche 29:25 TyskOrdsprogene 29:25 KinesiskProverbs 29:25 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Ordsprogene 29
24Hæleren hader sit Liv, han hører Forbandelsen, men melder intet. 25Frygt for Mennesker leder i Snare, men den, der stoler paa HERREN, er bjærget. 26Mange søger en Fyrstes Gunst; Mands Ret er dog fra HERREN.…
Krydshenvisninger
Lukas 12:4
Men jeg siger til eder, mine Venner! frygter ikke for dem, som slaa Legemet ihjel og derefter ikke formaa at gøre mere.

Johannes 12:42
Alligevel var der dog mange, endogsaa af Raadsherrerne, som troede paa ham; men for Farisæernes Skyld bekendte de det ikke, for at de ikke skulde blive udelukkede af Synagogen;

Johannes 12:43
thi de elskede Menneskenes Ære mere end Guds Ære.

1.Mosebog 12:12
naar nu Ægypterne ser dig, og de mener, at du er min Hustru, slaar de mig ihjel og lader dig leve;

1.Mosebog 20:2
Da nu Abraham sagde om sin Hustru Sara, at hun var hans Søster, sendte Kong Abimelek af Gerar Bud og lod Sara hente til sig.

1.Mosebog 26:7
Da nu Mændene der paa Stedet forhørte sig om hans Hustru, sagde han: »Det er min Søster!« Thi han turde ikke sige, at hun var hans Hustru, af Frygt for at Mændene der paa Stedet skulde slaa ham ihjel for Rebekkas Skyld; thi hun var meget smuk.

5.Mosebog 1:17
vis ingen Personsanseelse for Retten; hør paa den ringeste som paa den største og frygt ikke for nogen; thi Dommen er Guds! Men Sager, som er eder for vanskelige, skal I forebringe mig, saa skal jeg holde Forhør i dem!«

1.Samuel 15:24
Da sagde Saul til Samuel: »Jeg har syndet, thi jeg har overtraadt HERRENS Befaling og dine Ord, men jeg frygtede Folket og føjede dem:

Salmerne 91:1
Den, der sidder i den Højestes Skjul og dvæler i den Almægtiges Skygge,

Salmerne 119:117
Hold mig oppe, at jeg maa frelses og altid have min Lyst i dine Vedtægter!

Ordsprogene 18:10
HERRENS Navn er et stærkt Taarn, den retfærdige løber derhen og bjærges.

Ordsprogene 28:25
Den vindesyge vækker Splid, men den, der stoler paa HERREN, kvæges.

Esajas 57:11
For hvem var du ræd og angst? Thi paa Løgn var du inde, og mig kom du ikke i Hu, brød dig ikke om mig. Jeg er jo stum og blind, mig frygted du ikke.

Ordsprogene 29:24
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden