Jakob 1:22
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men vorder Ordets Gørere og ikke alene dets Hørere, hvormed I bedrage eder selv.

Norsk (1930)
Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, idet I dårer eder selv.

Svenska (1917)
Men varen ordets görare, och icke allenast dess hörare, eljest bedragen I eder själva.

King James Bible
But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.

English Revised Version
But be ye doers of the word, and not hearers only, deluding your own selves.
Bibel Viden Treasury

be.

Jakob 4:17
Derfor, den som ved at handle ret og ikke gør det, for ham er det Synd.

Matthæus 7:21-25
Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himmeriges Rige, men den, der gør min Faders Villie, som er i Himlene.…

Matthæus 12:50
Thi enhver, der gør min Faders Villie, som er i Himlene, han er min Broder og Søster og Moder.«

Matthæus 28:20
og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.«

Lukas 6:46-48
Men hvorfor kalde I mig Herre, Herre! og gøre ikke, hvad jeg siger?…

Lukas 11:28
Men han sagde: »Ja, salige ere de, som høre Guds Ord og bevare det.«

Lukas 12:47,48
Men den Tjener, som har kendt sin Herres Villie og ikke har truffet Forberedelser eller handlet efter hans Villie, skal have mange Hug;…

Johannes 13:17
Naar I vide dette, ere I salige, om I gøre det.

Romerne 2:13
thi ikke Lovens Hørere ere retfærdige for Gud, men Lovens Gørere skulle retfærdiggøres —

Filipperne 4:8
I øvrigt, Brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt Lov, enhver Dyd og enhver Hæder: lægger eder det paa Sinde!

Kolossenserne 3:17
Og alt, hvad I gøre i Ord eller i Handling, det gører alt i den Herres Jesu Navn, takkende Gud Fader ved ham.

1.Johannes 2:3
Og derpaa kende vi, at vi have kendt ham, om vi holde hans Bud.

1.Johannes 3:7
Mine Børn, ingen forføre eder! Den, som gør Retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig.

3.Johannes 1:11
Du elskede! efterfølg ikke det onde, men det gode. Den, som gør godt, er af Gud; den, som gør ondt, har ikke set Gud.

Aabenbaring 22:7
Og se, jeg kommer snart. Salig er den, som bevarer denne Bogs Profetis Ord.

deceiving.

Jakob 1:26
Dersom nogen synes, at han dyrker Gud, og ikke holder sin Tunge i Tømme, men bedrager sit Hjerte, hans Gudsdyrkelse er forgæves.

Esajas 44:20
Den, som tillægger Aske Værd, ham har et vildfarende Hjerte daaret; han redder ikke sin Sjæl, saa han siger: »Er det ikke en Løgn, jeg har i min højre Haand?«

Obadias 1:3
Dit Hjertes Hovmod bedrog dig, du, som bor i Klippekløft, som troner i det høje og siger i Hjertet: »Hvo kan styrte mig til Jorden?«

1.Korinther 3:18
Ingen bedrage sig selv! Dersom nogen tykkes at være viis iblandt eder i denne Verden, han vorde en Daare, for at han kan vorde viis.

1.Korinther 6:9
Eller vide I ikke, at uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige? Farer ikke vild! Hverken utugtige eller Afgudsdyrkere eller Horkarle eller de som lade sig bruge til unaturlig Utugt, eller de, som øve den,

1.Korinther 15:33
Farer ikke vild; slet Omgang fordærver gode Sæder!

Galaterne 6:3,7
Thi naar nogen mener, at han er noget, skønt han intet er, da bedrager han sig selv.…

2.Timotheus 3:13
Men onde Mennesker og Bedragere ville gaa frem til det værre; de forføre og forføres.

Titus 3:3
Thi ogsaa vi vare fordum uforstandige, ulydige, vildfarende, Slaver af Begæringer og mange Haande Lyster, vi levede i Ondskab og Avind, vare forhadte og hadede hverandre.

2.Peter 2:13
idet de faa Uretfærdigheds Løn. De sætte deres Lyst i Vellevned om Dagen, disse Skampletter og Skændselsmennesker! De svælge i deres Bedragerier, medens de holde Gilde med eder;

1.Johannes 1:8
Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os.

Aabenbaring 12:9
Og den store Drage blev nedstyrtet; den gamle Slange, som kaldes Djævelen og Satan, som forfører den hele Verden, blev nedstyrtet paa Jorden, og hans Engle bleve nedstyrtede med ham.

Links
Jakob 1:22 InterlinearJakob 1:22 FlersprogedeSantiago 1:22 SpanskJacques 1:22 FranskeJakobus 1:22 TyskJakob 1:22 KinesiskJames 1:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakob 1
21Derfor, aflægger alt Smuds og Levning af Slethed, og modtager med Sagtmodighed Ordet, som er indplantet i eder, og som formaar at frelse eders Sjæle. 22Men vorder Ordets Gørere og ikke alene dets Hørere, hvormed I bedrage eder selv. 23Thi dersom nogen er Ordets Hører og ikke dets Gører, han ligner en Mand, der betragter sit legemlige Ansigt i et Spejl;…
Krydshenvisninger
Jeremias 11:6
Og HERREN sagde til mig: Udraab alle disse Ord i Judas Byer og paa Jerusalems Gader: Hør denne Pagts Ord og hold dem!

Matthæus 7:24
Derfor, hver den, som hører disse mine Ord og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig Mand, som byggede sit Hus paa Klippen,

Lukas 6:46
Men hvorfor kalde I mig Herre, Herre! og gøre ikke, hvad jeg siger?

Lukas 6:47
Hver den, som kommer til mig og hører mine Ord og gør efter dem, hvem han er lig, skal jeg vise eder.

Romerne 2:13
thi ikke Lovens Hørere ere retfærdige for Gud, men Lovens Gørere skulle retfærdiggøres —

Jakob 2:14
Hvad gavner det, mine Brødre! om nogen siger, han har Tro, men ikke har Gerninger? mon Troen kan frelse ham?

Jakob 4:11
Taler ikke ilde om hverandre, Brødre! Den, som taler ilde om sin Broder eller dømmer sin Broder, taler ilde om Loven og dømmer Loven; men dømmer du Loven, da er du ikke Lovens Gører, men dens Dommer.

Jakob 1:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden