Salmerne 111:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
HERRENS Frygt er Visdoms Begyndelse; forstandig er hver, som øver den. Evigt varer hans Pris!

Norsk (1930)
Å frykte Herren er begynnelsen til visdom; god forstand har alle de som gjør derefter. Hans pris varer til evig tid.

Svenska (1917)
HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.

King James Bible
The fear of the LORD is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.

English Revised Version
The fear of the LORD is the beginning of wisdom; a good understanding have all they that do thereafter: his praise endureth for ever.
Bibel Viden Treasury

fear

Job 28:28
Men til Mennesket sagde han: »Se, HERRENS Frygt, det er Visdom, at sky det onde er Indsigt.«

Ordsprogene 1:7
HERRENS Frygt er Kundskabs begyndelse, Daarer ringeagter Visdom og Tugt.

Ordsprogene 9:10
HERRENS Frygt er Visdoms Grundlag, at kende den HELLIGE, det er Forstand. —

Prædikeren 12:13
Enden paa Sagen, naar alt er hørt, er: Frygt Gud og hold hans Bud! Thi det bør hvert Menneske gøre.

a good understanding.

Salmerne 1:3
Han er som et Træ, der, plantet ved Bække, bærer sin Frugt til rette Tid, og Bladene visner ikke: Alt, hvad han gør, faar han Lykke til.

5.Mosebog 4:6
hold dem og følg dem! Thi det skal være eders Visdom og eders Kløgt i de andre Folks Øjne. Naar de hører om alle disse Anordninger, skal de sige: »Sandelig, det er et vist og klogt Folk, dette store Folk!«

Josva 1:7,8
Vær kun helt frimodig og stærk, saa du omhyggeligt handler efter hele den Lov, min Tjener Moses paalagde dig, vig ikke derfra til højre eller venstre, for at du maa have Lykken med dig i alt, hvad du tager dig for.…

Ordsprogene 3:4
Saa finder du Naade og Yndest i Guds og Menneskers Øjne.

2.Timotheus 3:15-17
og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus.…

do his commandments.

Johannes 13:17
Naar I vide dette, ere I salige, om I gøre det.

Aabenbaring 22:14
Salige ere de, som tvætte deres Klædebon, for at de kunne faa Adgang til Livets Træ og gaa ind igennem Portene i Staden.

his praise

Matthæus 25:21,23
Hans Herre sagde til ham: Vel, du gode og tro Tjener! du var tro over lidet, jeg vil sætte dig over meget; gaa ind til din Herres Glæde!…

Johannes 5:44
Hvorledes kunne I tro, I, som tage Ære af hverandre, og den Ære, som er fra den eneste Gud, søge I ikke?

Johannes 12:43
thi de elskede Menneskenes Ære mere end Guds Ære.

Romerne 2:7,29
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;…

1.Korinther 4:5
Derfor dømmer ikke noget før Tiden, førend Herren kommer, som baade skal bringe for lyset det, som er skjult i Mørket, og aabenbare Hjerternes Raad; og da skal enhver faa sin Ros fra Gud.

2.Korinther 4:17
Thi vor Trængsel, som er stakket og let, virker for os over al Maade og Maal en evig Vægt af Herlighed,

1.Peter 1:7
for at eders prøvede Tro, som er meget dyrebarere end det forgængelige Guld, der dog prøves ved Ild, maa findes til Ros og Herlighed og Ære i Jesu Kristi Aabenbarelse,

Links
Salmerne 111:10 InterlinearSalmerne 111:10 FlersprogedeSalmos 111:10 SpanskPsaume 111:10 FranskePsalm 111:10 TyskSalmerne 111:10 KinesiskPsalm 111:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 111
9Han sendte sit Folk Udløsning, stifted sin Pagt for evigt. Helligt og frygteligt er hans Navn. 10HERRENS Frygt er Visdoms Begyndelse; forstandig er hver, som øver den. Evigt varer hans Pris!
Krydshenvisninger
5.Mosebog 4:6
hold dem og følg dem! Thi det skal være eders Visdom og eders Kløgt i de andre Folks Øjne. Naar de hører om alle disse Anordninger, skal de sige: »Sandelig, det er et vist og klogt Folk, dette store Folk!«

5.Mosebog 6:2
for at du alle dine Levedage maa frygte HERREN din Gud og holde alle hans Anordninger og Bud, som jeg giver dig, du selv, din Søn og din Sønnesøn, og faa et langt Liv.

5.Mosebog 14:23
og for HERREN din Guds Aasyn, paa det Sted, han udvælger til Bolig for sit Navn, skal du nyde Tienden af dit Korn, din Most og din Olie og de førstefødte af dit Hornkvæg og Smaakvæg, for at du kan lære at frygte HERREN din Gud alle Dage.

Job 28:28
Men til Mennesket sagde han: »Se, HERRENS Frygt, det er Visdom, at sky det onde er Indsigt.«

Salmerne 34:11
Kom hid, Børnlille, og hør paa mig, jeg vil lære jer HERRENS Frygt.

Salmerne 104:31
HERRENS Herlighed vare evindelig, HERREN glæde sig ved sine Værker!

Salmerne 119:98
Dit Bud har gjort mig visere end mine Fjender, thi det er for stedse mit.

Salmerne 145:2
Jeg vil love dig Dag efter Dag, evigt og altid prise dit Navn.

Ordsprogene 1:7
HERRENS Frygt er Kundskabs begyndelse, Daarer ringeagter Visdom og Tugt.

Ordsprogene 3:4
Saa finder du Naade og Yndest i Guds og Menneskers Øjne.

Ordsprogene 9:10
HERRENS Frygt er Visdoms Grundlag, at kende den HELLIGE, det er Forstand. —

Ordsprogene 13:15
God Forstand vinder Yndest, troløses Vej er deres Undergang.

Prædikeren 12:13
Enden paa Sagen, naar alt er hørt, er: Frygt Gud og hold hans Bud! Thi det bør hvert Menneske gøre.

Salmerne 111:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden