Matthæus 4:23
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og Jesus gik omkring i hele Galilæa, idet han lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed iblandt Folket.

Norsk (1930)
Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all skrøpelighet blandt folket,

Svenska (1917)
Och han gick omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet bland folket.

King James Bible
And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

English Revised Version
And Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness among the people.
Bibel Viden Treasury

Jesus.

Matthæus 9:35
Og Jesus gik omkring i alle Byerne og Landsbyerne, lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed.

Markus 6:6
Og han forundrede sig over deres Vantro. Og han gik om i Landsbyerne der omkring og lærte.

Johannes 7:1
Derefter vandrede Jesus omkring i Galilæa; thi han vilde ikke vandre i Judæa, fordi Jøderne søgte at slaa ham ihjel.

Apostlenes G. 10:38
det om Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud salvede ham med den Helligaand og Kraft, han, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle, som vare overvældede af Djævelen; thi Gud var med ham;

teaching.

Matthæus 12:9
Og han gik videre derfra og kom ind i deres Synagoge.

Matthæus 13:54
Og han kom til sin Fædrene By og lærte dem i deres Synagoge, saa at de bleve slagne af Forundring og sagde: »Hvorfra har han denne Visdom og de kraftige Gerninger?

Salmerne 74:8
De tænkte: »Til Hobe udrydder vi dem!« De brændte alle Guds Samlingshuse i Landet.

Markus 1:21,39
Og de gaa ind i Kapernaum. Og straks paa Sabbaten gik han ind i Synagogen og lærte,…

Markus 6:2
Og da det blev Sabbat, begyndte han at lære i Synagogen, og de mange, som hørte ham, bleve slagne af Forundring og sagde: »Hvorfra har han dog dette, og hvad er det for en Visdom, som er given ham, og hvilke kraftige Gerninger der dog sker ved hans Hænder!

Lukas 4:15,16,44
Og selv lærte han i deres Synagoger og blev prist af alle.…

Lukas 13:10
Men han lærte i en af Synagogerne paa Sabbaten.

Apostlenes G. 9:20,13,14
Og straks prædikede han i Synagogerne om Jesus, at han er Guds Søn.…

*etc:

Apostlenes G. 18:4
Men han holdt Samtaler i Synagogen paa hver Sabbat og overbeviste Jøder og Grækere.

the gospel.

Matthæus 13:19
Naar nogen hører Rigets Ord og ikke forstaar det, da kommer den Onde og river det bort, som er saaet i hans Hjerte; denne er det, som blev saaet ved Vejen.

Matthæus 24:14
Og dette Rigets Evangelium skal prædikes i hele Verden til et Vidnesbyrd for alle Folkeslagene; og da skal Enden komme.

Markus 1:14
Men efter at Johannes var kastet i Fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds Evangelium

Lukas 4:17,18
Og man gav ham Profeten Esajas's Bog, og da han slog Bogen op; fandt han det Sted, hvor der stod skrevet:…

Lukas 8:1
Og det skete i Tiden der efter, at han rejste igennem Byer og Landsbyer og prædikede og forkyndte Evangeliet om Guds Rige, og med ham de tolv

Lukas 20:1
Og det skete paa en af de Dage, medens han lærte Folket i Helligdommen og forkyndte Evangeliet, da traadte Ypperstepræsterne og de skriftkloge tillige med de Ældste hen til ham.

Romerne 10:15
og hvorledes skulde de prædike, dersom de ikke bleve udsendte? Som der er skrevet: »Hvor dejlige ere deres Fødder, som forkynde godt Budskab.«

healing.

Matthæus 8:16,17
Men da det var blevet Aften, førte de mange besatte til ham, og han uddrev Aanderne med et Ord og helbredte alle de syge;…

Matthæus 10:7,8
Men paa eders Vandring skulle I prædike og sige: Himmeriges Rige er kommet nær.…

Matthæus 11:5
blinde se, og lamme gaa, spedalske renses, og døve høre, og døde staa op, og Evangeliet forkyndes for fattige;

Matthæus 15:30,31
Og store Skarer kom til ham og havde lamme, blinde, stumme, Krøblinge og mange andre med sig; og de lagde dem for hans Fødder, og han helbredte dem,…

Salmerne 103:3
Han, som tilgiver alle dine Misgerninger og læger alle dine Sygdomme,

Markus 1:32-34
Men da det var blevet Aften, og Solen var gaaet ned, førte de til ham alle de syge og besatte,…

Markus 3:10
Thi han helbredte mange, saa at alle, som havde Plager, styrtede ind paa ham for at røre ved ham.

Lukas 4:40,41
Men da Solen gik ned, førte alle de, som havde syge med alle Haande Svagheder, dem til ham; og han lagde Hænderne paa hver enkelt af dem og helbredte dem.…

Lukas 5:17
Og det skete en af de Dage, at han lærte, og der sad Farisæere og Lovlærere, som vare komne fra enhver Landsby i Galilæa og Judæa og fra Jerusalem; og Herrens Kraft var hos ham til at helbrede.

Lukas 6:17
Og han gik ned med dem og stod paa et jævnt Sted, og der var en Skare af hans Disciple og en stor Mængde af Folket fra hele Judæa og Jerusalem og Kysten ved Tyrus og Sidon,

Lukas 7:22
Og han svarede og sagde til dem: »Gaar hen, og forkynder Johannes de Ting, som I have set og hørt: Blinde se, lamme gaa, spedalske renses, døve høre, døde staa op, Evangeliet forkyndes for fattige;

Lukas 9:11
Men da Skarerne fik det at vide, fulgte de efter ham; og han tog imod dem og talte til dem om Guds Rige og helbredte dem, som trængte til Lægedom.

Lukas 10:9
og Helbreder de syge, som ere der, og siger dem: Guds Rige er kommet nær til eder.

Apostlenes G. 5:15,16
saa at de endogsaa bare de syge ud paa Gaderne og lagde dem paa Senge og Løjbænke, for at naar Peter kom, endog blot hans Skygge kunde overskygge nogen af dem.…

Links
Matthæus 4:23 InterlinearMatthæus 4:23 FlersprogedeMateo 4:23 SpanskMatthieu 4:23 FranskeMatthaeus 4:23 TyskMatthæus 4:23 KinesiskMatthew 4:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 4
23Og Jesus gik omkring i hele Galilæa, idet han lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed iblandt Folket. 24Og hans Ry kom ud over hele Syrien; og de bragte til ham alle dem, som lede af mange Haande Sygdomme og vare plagede af Lidelser, baade besatte og maanesyge og værkbrudne; og han helbredte dem.…
Krydshenvisninger
Matthæus 9:35
Og Jesus gik omkring i alle Byerne og Landsbyerne, lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed.

Markus 1:14
Men efter at Johannes var kastet i Fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds Evangelium

Markus 1:21
Og de gaa ind i Kapernaum. Og straks paa Sabbaten gik han ind i Synagogen og lærte,

Markus 1:39
Og han kom og prædikede i deres Synagoger i hele Galilæa og uddrev de onde Aander.

Lukas 4:14
Og Jesus vendte i Aandens Kraft tilbage til Galilæa, og Rygtet om ham kom ud i hele det omliggende Land.

Lukas 4:15
Og selv lærte han i deres Synagoger og blev prist af alle.

Lukas 4:40
Men da Solen gik ned, førte alle de, som havde syge med alle Haande Svagheder, dem til ham; og han lagde Hænderne paa hver enkelt af dem og helbredte dem.

Lukas 4:43
Men han sagde til dem: »Ogsaa for de andre Byer bør jeg forkynde Evangeliet om Guds Rige; thi dertil blev jeg udsendt.«

Lukas 4:44
Og han prædikede i Galilæas Synagoger.

Lukas 6:6
Men det skete paa en anden Sabbat, at han kom ind i Synagogen og lærte. Og der var der en Mand, hvis højre Haand var vissen.

Lukas 7:21
I den samme Time helbredte han mange for Sygdomme og Plager og onde Aander og skænkede mange blinde Synet.

Lukas 8:1
Og det skete i Tiden der efter, at han rejste igennem Byer og Landsbyer og prædikede og forkyndte Evangeliet om Guds Rige, og med ham de tolv

Lukas 9:60
Men han sagde til ham: »Lad de døde begrave deres døde; men gaa du hen og forkynd Guds Rige!«

Lukas 13:10
Men han lærte i en af Synagogerne paa Sabbaten.

Lukas 16:16
Loven og Profeterne vare indtil Johannes; fra den Tid forkyndes Evangeliet om Guds Rige, og enhver trænger derind med Vold.

Johannes 6:59
Dette sagde han, da han lærte i en Synagoge i Kapernaum.

Johannes 18:20
Jesus svarede ham: »Jeg har talt frit ud til Verden; jeg har altid lært i Synagoger og i Helligdommen, der, hvor alle Jøderne komme sammen, og i Løndom har jeg intet talt.

Apostlenes G. 10:38
det om Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud salvede ham med den Helligaand og Kraft, han, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle, som vare overvældede af Djævelen; thi Gud var med ham;

Apostlenes G. 20:25
Og nu se, jeg ved, at I ikke mere skulle se mit Ansigt, alle I, iblandt hvem jeg gik om og prædikede Riget.

Apostlenes G. 28:31
idet han prædikede Guds Rige og lærte om den Herre Jesus med al Frimodighed, uhindret.

Matthæus 4:22
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden