Matthæus 4
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Da blev Jesus af Aanden ført op i Ørkenen for at fristes af Djævelen.1Da blev Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. 1Därefter blev Jesus av Anden förd upp i öknen, för att han skulle frestas av djävulen.
2Og da han havde fastet fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter, blev han omsider hungrig.2Og da han hadde fastet firti dager og firti netter, blev han til sist hungrig. 2Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han omsider hungrig.
3Og Fristeren gik til ham og sagde: »Er du Guds Søn, da sig, at disse Sten skulle blive Brød.«3Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, da si at disse stener skal bli til brød! 3Då trädde frestaren fram och sade till honom: »Är du Guds Son, så bjud att dessa stenar bliva bröd.»
4Men han svarede og sagde: »Der er skrevet: Mennesket skal ikke leve af Brød alene, men af hvert Ord, som udgaar igennem Guds Mund.«4Men han svarte og sa: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. 4Men han svarade och sade: »Det är skrivet: 'Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun.'»
DANNORSVE
5Da tager Djævelen ham med sig til den hellige Stad og stiller ham paa Helligdommens Tinde og siger til ham:5Da tok djevelen ham med sig til den hellige stad og stilte ham på templets tinde, og sa til ham: 5Därefter tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom uppe på helgedomens mur
6»Er du Guds Søn, da kast dig herned; thi der er skrevet: Han skal give sine Engle Befaling om dig, og de skulle bære dig paa Hænder, for at du ikke skal støde din Fod paa nogen Sten.«6Er du Guds Sønn, da kast dig ned! for det er skrevet: Han skal gi sine engler befaling om dig, og de skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten. 6och sade till honom: »Är du Guds Son, så kasta dig ned; det är ju skrivet: 'Han skall giva sina änglar befallning om dig, och de skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.'»
7Jesus sagde til ham: »Der er atter skrevet: Du maa ikke friste Herren din Gud.«7Jesus sa til ham: Det er atter skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud. 7Jesus sade till honom: »Det är ock skrivet: 'Du skall icke fresta Herren, din Gud.'»
8Atter tager Djævelen ham med sig op paa et saare højt Bjerg og viser ham alle Verdens Riger og deres Herlighed; og han sagde til ham:8Atter tok djevelen ham med op på et meget høit fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa til ham: 8Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet
9»Alt dette vil jeg give dig, dersom du vil falde ned og tilbede mig.«9Alt dette vil jeg gi dig hvis du vil falle ned og tilbede mig. 9och sade till honom: »Allt detta vill jag giva dig, om du faller ned och tillbeder mig.»
DANNORSVE
10Da siger Jesus til ham: »Vig bort, Satan! thi der er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.«10Da sa Jesus til ham: Bort fra mig, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene. 10Då sade Jesus till honom: »Gå bort, Satan; ty det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.'»
11Da forlader Djævelen ham, og se, Engle kom til ham og tjente ham.11Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham. 11Då lämnade djävulen honom; och se, änglar trädde fram och betjänade honom.
DANNORSVE
12Men da Jesus hørte, at Johannes var kastet i Fængsel, drog han bort til Galilæa.12Men da han fikk høre at Johannes var kastet i fengsel, drog han bort til Galilea. 12Men när han hörde att Johannes hade blivit satt i fängelse, drog han sig tillbaka till Galileen.
13Og han forlod Nazareth og kom og tog Bolig i Kapernaum, som ligger ved Søen, i Sebulons og Nafthalis Egne,13Og han forlot Nasaret og kom og tok bolig i Kapernaum ved sjøen, i Sebulons og Naftalis landemerker, 13Och han lämnade Nasaret och begav sig till Kapernaum, som ligger vid sjön, på Sabulons och Neftalims område, och bosatte sig där,
14for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeten Esajas, som siger:14forat det skulde opfylles som er talt ved profeten Esaias, som sier: 14för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Esaias, när han sade:
15»Sebulons Land og Nafthalis Land langs Søen, Landet hinsides Jordan, Hedningernes Galilæa,15Sebulons land og Naftalis land ved sjøen, landet på hin side Jordan, hedningenes Galilea, 15»Sabulons land och Neftalims land, trakten åt havet till, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen --
DANNORSVE
16det Folk, som sad i Mørke, har set et stort Lys, og for dem, som sad i Dødens Land og Skygge, for dem er der opgaaet et Lys.«16det folk som satt i mørke, har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys oprunnet. 16det folk som där satt i mörker fick se ett stort ljus; ja, de som sutto i dödens ängd och skugga, för dem gick upp ett ljus.»
17Fra den Tid begyndte Jesus at prædike og sige: »Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«17Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær! 17Från den tiden begynte Jesus predika och säga: »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»
DANNORSVE
18Men da han vandrede ved Galilæas Sø, saa han to Brødre, Simon, som kaldes Peter, og Andreas, hans Broder, i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere.18Men da han vandret ved den Galileiske Sjø, så han to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas, i ferd med å kaste garn i sjøen; for de var fiskere; 18Då han nu vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans broder, kasta ut nät i sjön, ty de voro fiskare.
19Og han siger til dem: »Følger efter mig, saa vil jeg gøre eder til Menneskefiskere.«19og han sa til dem: Følg mig, så vil jeg gjøre eder til menneskefiskere! 19Och han sade till dem: »Följen mig så skall jag göra eder till människofiskare.»
20Og de forlode straks Garnene og fulgte ham.20Og de forlot straks sine garn og fulgte ham. 20Strax lämnade de näten och följde honom.
21Og da han derfra gik videre, saa han to andre Brødre, Jakob, Zebedæus's Søn, og Johannes, hans Broder, i Skibet med deres Fader Zebedæus, i Færd med at bøde deres Garn, og han kaldte paa dem.21Og da han gikk videre frem, så han to andre brødre, Jakob, Sebedeus' sønn, og hans bror Johannes, sitte i båten med sin far Sebedeus, i ferd med å bøte sine garn, og han kalte dem. 21När han hade gått därifrån ett stycke längre fram, fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, hans broder, där de jämte sin fader Sebedeus sutto i båten och ordnade sina nät; och han kallade dem till sig.
22Og de forlode straks Skibet og deres Fader og fulgte ham.22Og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham. 22Och strax lämnade de båten och sin fader och följde honom.
DANNORSVE
23Og Jesus gik omkring i hele Galilæa, idet han lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed iblandt Folket.23Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all skrøpelighet blandt folket, 23Och han gick omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet bland folket.
24Og hans Ry kom ud over hele Syrien; og de bragte til ham alle dem, som lede af mange Haande Sygdomme og vare plagede af Lidelser, baade besatte og maanesyge og værkbrudne; og han helbredte dem.24og ryktet om ham kom ut over hele Syria, og de førte til ham alle dem som hadde ondt og led av alle slags sykdommer og plager, både besatte og månesyke og verkbrudne, og han helbredet dem. 24Och ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla sjuka som voro hemsökta av olika slags lidanden och plågor, alla som voro besatta eller månadsrasande eller lama; och han botade dem.
25Og store Skarer fulgte ham fra Galilæa og Dekapolis og Jerusalem og Judæa og fra Landet hinsides Jordan.25Og meget folk fulgte ham fra Galilea og Dekapolis og Jerusalem og Judea og landet hinsides Jordan. 25Och honom följde mycket folk ifrån Galileen och Dekapolis och Jerusalem och Judeen och från landet på andra sidan Jordan.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 3
Top of Page
Top of Page