Matthæus 4:24
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og hans Ry kom ud over hele Syrien; og de bragte til ham alle dem, som lede af mange Haande Sygdomme og vare plagede af Lidelser, baade besatte og maanesyge og værkbrudne; og han helbredte dem.

Norsk (1930)
og ryktet om ham kom ut over hele Syria, og de førte til ham alle dem som hadde ondt og led av alle slags sykdommer og plager, både besatte og månesyke og verkbrudne, og han helbredet dem.

Svenska (1917)
Och ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla sjuka som voro hemsökta av olika slags lidanden och plågor, alla som voro besatta eller månadsrasande eller lama; och han botade dem.

King James Bible
And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

English Revised Version
And the report of him went forth into all Syria: and they brought unto him all that were sick, holden with divers diseases and torments, possessed with devils, and epileptic, and palsied; and he healed them.
Bibel Viden Treasury

his fame.

Matthæus 9:26,31
Og Rygtet herom kom ud i hele den Egn.…

Matthæus 14:1
Paa den Tid hørte Fjerdingsfyrsten Herodes Rygtet om Jesus.

Josva 6:27
Saaledes var HERREN med Josua, og hans Ry udbredte sig over hele Landet.

1.Kongebog 4:31
Han var visere end alle andre, ja visere end Ezraiten Etan og visere end Heman, Kalkol og Darda, Mahols Sønner, og hans Ry naaede ud til alle Folkeslag rundt om.

1.Kongebog 10:1
Da Dronningen af Saba hørte Salomos Ry, kom hun for at prøve ham med Gaader.

1.Krønikebog 14:17
Og Davids Ry bredte sig i alle Lande, idet HERREN lod Frygt for ham komme over alle Hedningefolkene.

Markus 1:28
Og Rygtet om ham kom straks ud alle Vegne i hele det omliggende Land i Galilæa.

Lukas 4:14
Og Jesus vendte i Aandens Kraft tilbage til Galilæa, og Rygtet om ham kom ud i hele det omliggende Land.

Lukas 5:15
Men Rygtet om ham udbredte sig end mere, og store Skarer kom sammen for at høre og for at helbredes for deres Sygdomme.

Syria.

2.Samuel 8:6
Derpaa indsatte David Fogeder i det damaskenske Aram, og Aramæerne blev Davids skatskyldige Undersaatter. Saaledes, gav HERREN David Sejr, overalt hvor han drog frem.

Lukas 2:2
(Denne første Indskrivning skete, da Kvirinius var Landshøvding i Syrien.)

Apostlenes G. 15:23,41
Og de skreve saaledes med dem: »Apostlene og de Ældste og Brødrene hilse Brødrene af Hedningerne i Antiokia og Syrien og Kilikien.…

all sick.

Matthæus 4:23
Og Jesus gik omkring i hele Galilæa, idet han lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed iblandt Folket.

Matthæus 8:14,15
Og Jesus kom ind i Peters Hus og saa, at hans Svigermoder laa og havde Feber.…

Matthæus 9:35
Og Jesus gik omkring i alle Byerne og Landsbyerne, lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed.

2.Mosebog 15:26
Og han sagde: »Hvis du vil høre paa HERREN din Guds Røst og gøre, hvad der er ret i hans Øjne, og lytte til hans Bud og holde dig alle hans Bestemmelser efterrettelig, saa vil jeg ikke bringe nogen af de Sygdomme over dig, som jeg bragte over Ægypterne, men jeg HERREN er din Læge!«

possessed.

Matthæus 9:32
Men da disse gik ud, se, da førte de til ham et stumt Menneske, som var besat.

Matthæus 12:22
Da blev en besat, som var blind og stum, ført til ham; og han helbredte ham, saa at den stumme talte og saa.

Matthæus 15:22
Og se, en kananæisk Kvinde kom fra disse Egne, raabte og sagde: »Herre, Davids Søn! forbarm dig over mig! min Datter plages ilde af en ond Aand.«

Matthæus 17:18
Og Jesus talte ham haardt til, og den onde Aand for ud af ham, og Drengen blev helbredt fra samme Time.

Markus 5:2-18
Og da han traadte ud af Skibet, kom der ham straks i Møde ud fra Gravene en Mand med en uren Aand.…

Lukas 4:33-35
Og i Synagogen var der et Menneske, som havde en uren ond Aand, og han raabte med høj Røst:…

Lukas 8:27-37
Men da han traadte ud paa Landjorden, mødte der ham en Mand fra Byen, som i lang Tid havde været besat af onde Aander og ikke havde haft Klæder paa og ikke opholdt sig i Hus, men i Gravene.…

Apostlenes G. 10:38
det om Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud salvede ham med den Helligaand og Kraft, han, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle, som vare overvældede af Djævelen; thi Gud var med ham;

lunatic.

Matthæus 17:15
»Herre! forbarm dig over min Søn, thi han er maanesyg og lidende; thi han falder ofte i Ild og ofte i Vand;

those that.

Matthæus 8:6,13
»Herre! min Dreng ligger hjemme værkbruden og pines svarlig.«…

Matthæus 9:2-8
Og se, de bare til ham en værkbruden, som laa paa en Seng; og da Jesus saa deres Tro, sagde han til den værkbrudne: »Søn! vær frimodig, dine Synder forlades dig.«…

Links
Matthæus 4:24 InterlinearMatthæus 4:24 FlersprogedeMateo 4:24 SpanskMatthieu 4:24 FranskeMatthaeus 4:24 TyskMatthæus 4:24 KinesiskMatthew 4:24 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 4
23Og Jesus gik omkring i hele Galilæa, idet han lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed iblandt Folket. 24Og hans Ry kom ud over hele Syrien; og de bragte til ham alle dem, som lede af mange Haande Sygdomme og vare plagede af Lidelser, baade besatte og maanesyge og værkbrudne; og han helbredte dem. 25Og store Skarer fulgte ham fra Galilæa og Dekapolis og Jerusalem og Judæa og fra Landet hinsides Jordan.
Krydshenvisninger
1.Krønikebog 29:2
Jeg har derfor sat al min Kraft ind paa til min Guds Hus at tilvejebringe Guldet, Sølvet, Kobberet, Jernet og Træet til det, der skal laves af Guld, Sølv, Kobber, Jern og Træ, desuden Sjohamsten og Indfatningssten, Rubiner, brogede Sten, alle Slags Ædelsten og Marmorsten i Mængde.

Matthæus 8:6
»Herre! min Dreng ligger hjemme værkbruden og pines svarlig.«

Matthæus 8:16
Men da det var blevet Aften, førte de mange besatte til ham, og han uddrev Aanderne med et Ord og helbredte alle de syge;

Matthæus 8:28
Og da han kom over til hin Side til Gadarenernes Land, mødte ham to besatte, som kom ud fra Gravene, og de vare saare vilde, saa at ingen kunde komme forbi ad den Vej.

Matthæus 8:33
Men Hyrderne flyede og gik hen i Byen og fortalte det alt sammen, og hvorledes det var gaaet til med de besatte.

Matthæus 9:2
Og se, de bare til ham en værkbruden, som laa paa en Seng; og da Jesus saa deres Tro, sagde han til den værkbrudne: »Søn! vær frimodig, dine Synder forlades dig.«

Matthæus 12:22
Da blev en besat, som var blind og stum, ført til ham; og han helbredte ham, saa at den stumme talte og saa.

Matthæus 17:15
»Herre! forbarm dig over min Søn, thi han er maanesyg og lidende; thi han falder ofte i Ild og ofte i Vand;

Markus 1:32
Men da det var blevet Aften, og Solen var gaaet ned, førte de til ham alle de syge og besatte,

Markus 2:3
Og de komme og bringe til ham en værkbruden, der blev baaren af fire.

Markus 2:4
Og da de ikke kunde komme nær til ham for Folkeskaren, toge de Taget af, hvor han var; og da de havde brudt Hul, firede de Sengen ned, hvorpaa den værkbrudne laa.

Markus 2:9
Hvilket er lettest, at sige til den værkbrudne: Dine Synder ere forladte, eller at sige: Staa op, og tag din Seng, og gaa?

Markus 5:15
Og de komme til Jesus og se den besatte, ham, som havde haft Legionen, sidde paaklædt og ved Samling, og de frygtede.

Markus 5:16
Men de, som havde set det, fortalte dem, hvorledes det var gaaet den besatte, og om Svinene.

Markus 5:18
Og da han gik om Bord i Skibet, bad den, som havde været besat, ham om, at han maatte være hos ham.

Lukas 4:38
Men han stod op og gik fra Synagogen ind i Simons Hus; og Simons Svigermoder plagedes at en stærk Feber; og de bade ham for hende.

Lukas 5:24
Men for at I skulle vide, at Menneskesønnen har Magt paa Jorden til at forlade Synder,« saa sagde han til den værkbrudne: »Jeg siger dig, staa op, og tag din Seng, og gaa til dit Hus!«

Lukas 8:36
Og de, som havde set det, fortalte dem, hvorledes den besatte var bleven frelst.

Johannes 10:21
Andre sagde: »Dette er ikke Ord af en besat; mon en ond Aand kan aabne blindes Øjne?«

Apostlenes G. 8:7
Thi der var mange, som havde urene Aander, og af hvem disse fore ud, raabende med høj Røst; og mange værkbrudne og lamme bleve helbredte.

Matthæus 4:23
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden