Matthæus 13:19
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Naar nogen hører Rigets Ord og ikke forstaar det, da kommer den Onde og river det bort, som er saaet i hans Hjerte; denne er det, som blev saaet ved Vejen.

Norsk (1930)
Hver gang nogen hører ordet om riket og ikke forstår det, kommer den onde og røver det som er sådd i hans hjerte; dette er den som blev sådd ved veien.

Svenska (1917)
När någon hör ordet om riket, men icke förstår det, då kommer den onde och river bort det som såddes i hans hjärta. Om en sådan människa kan det sägas att säden såddes vid vägen.

King James Bible
When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side.

English Revised Version
When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the evil one, and snatcheth away that which hath been sown in his heart. This is he that was sown by the way side.
Bibel Viden Treasury

the word.

Matthæus 4:23
Og Jesus gik omkring i hele Galilæa, idet han lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed iblandt Folket.

Lukas 8:11
Men dette er Lignelsen: Sæden er Guds Ord.

*etc:

Lukas 9:2
Og han sendte dem ud for at prædike Guds Rige og helbrede de syge.

Lukas 10:9
og Helbreder de syge, som ere der, og siger dem: Guds Rige er kommet nær til eder.

Apostlenes G. 20:25
Og nu se, jeg ved, at I ikke mere skulle se mit Ansigt, alle I, iblandt hvem jeg gik om og prædikede Riget.

Apostlenes G. 28:23
Efter saa at have aftalt en Dag med ham, kom de til ham i Herberget i større Tal, og for dem forklarede han og vidnede om Guds Rige og søgte at overbevise dem om Jesus, baade ud af Mose Lov og af Profeterne, fra aarle om Morgenen indtil Aften.

Romerne 14:17
Thi Guds Rige bestaar ikke i at spise og drikke, men i Retfærdighed og Fred og Glæde i den Helligaand.

2.Korinther 4:2,3
men vi have frasagt os de skammelige Smugveje, saa vi ikke vandre i Træskhed, ej heller forfalske Guds Ord, men ved Sandhedens Aabenbarelse anbefale os til alle Menneskers Samvittighed for Guds Aasyn.…

Efeserne 3:8
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom

and understandeth.

Ordsprogene 1:7,20-22
HERRENS Frygt er Kundskabs begyndelse, Daarer ringeagter Visdom og Tugt.…

Ordsprogene 2:1-6
Min Søn, naar du tager imod mine Ord og gemmer mine Paalæg hos dig,…

Ordsprogene 17:16
Hvad hjælper Penge i Taabens Haand til at købe ham Visdom, naar Viddet mangler?

Ordsprogene 18:1,2
Særlingen søger et Paaskud, med Vold og Magt vil han Strid.…

Johannes 3:19,20
Og dette er Dommen, at Lyset er kommet til Verden, og Menneskene elskede Mørket mere end Lyset; thi deres Gerninger vare onde.…

Johannes 8:43
Hvorfor forstaa I ikke min Tale? fordi I ikke kunne høre mit Ord.

Johannes 18:38
Pilatus siger til ham: »Hvad er Sandhed?« Og da han havde sagt dette, gik han igen ud til Jøderne, og han siger til dem: »Jeg finder ingen Skyld hos ham.

Apostlenes G. 17:32
Men da de hørte om de dødes Opstandelse, spottede nogle; men andre sagde: »Vi ville atter høre dig om dette.«

Apostlenes G. 18:15
Men er det Stridsspørgsmaal om Lære og Navne og om den Lov, som I have, da ser selv dertil; thi jeg vil ikke være Dommer over disse Ting.«

Apostlenes G. 24:25,26
Men da han talte med ham om Retfærdighed og Afholdenhed og den kommende Dom, blev Feliks forfærdet og svarede: »Gaa for denne Gang; men naar jeg faar Tid, vil jeg lade dig kalde til mig.«…

Apostlenes G. 25:19,20
men de havde nogle Stridsspørgsmaal med ham om deres egen Gudsdyrkelse og om en Jesus, som er død, men som Paulus paastod er i Live.…

Apostlenes G. 26:31,32
Og da de gik bort, talte de med hverandre og sagde: »Denne Mand gør intet, som fortjener Død eller Lænker.«…

Romerne 1:28
Og ligesom de forkastede af have Gud i Erkendelse, saaledes gav Gud dem hen i et forkasteligt Sind til at gøre det usømmelige,

Romerne 2:8
men over dem, som søge deres eget og ikke lyde Sandheden, men adlyde Uretfærdigheden, skal der komme Vrede og Harme.

2.Thessaloniker 2:12
for at de skulle dømmes, alle de, som ikke troede Sandheden, men fandt Behag i Uretfærdigheden.

Hebræerne 2:1
Derfor bør vi des mere agte paa det, vi have hørt, for at vi ikke skulle rives bort.

1.Johannes 5:20
Men vi vide, at Guds Søn er kommen, og han har givet os Forstand til at kende den sande; og vi ere i den sande, i hans Søn Jesus Kristus. Denne er den sande Gud og evigt Liv.

the wicked.

Matthæus 13:38
og Marken er Verden, og den gode Sæd er Rigets Børn, men Ugræsset er den Ondes Børn,

Markus 4:15
Men de ved Vejen, det er dem, hvor Ordet bliver saaet, og naar de høre det, kommer straks Satan og borttager Ordet, som er saaet i dem.

Lukas 8:12
Men de ved Vejen ere de, som høre det; derefter kommer Djævelen og tager Ordet bort af deres Hjerte, for at de ikke skulle tro og blive frelste.

1.Johannes 2:13,14
Jeg skriver til eder, I Fædre! fordi I kende ham, som er fra Begyndelsen. Jeg skriver til eder, I unge! fordi I have overvundet den onde. Jeg har skrevet til eder, mine Børn! fordi I kende Faderen.…

1.Johannes 3:12
ikke som Kain, der var af den onde og myrdede sin Broder. Og hvorfor myrdede han ham? Fordi hans Gerninger vare onde, men hans Broders retfærdige.

1.Johannes 5:18
Vi vide, at hver den, som er født af Gud, synder ikke; men den, som er født af Gud, bevarer sig selv, og den onde rører ham ikke.

This.

Matthæus 13:4
Og idet han saaede, faldt noget ved Vejen; og Fuglene kom og aade det op.

Links
Matthæus 13:19 InterlinearMatthæus 13:19 FlersprogedeMateo 13:19 SpanskMatthieu 13:19 FranskeMatthaeus 13:19 TyskMatthæus 13:19 KinesiskMatthew 13:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 13
18Saa hører nu I Lignelsen om Sædemanden! 19Naar nogen hører Rigets Ord og ikke forstaar det, da kommer den Onde og river det bort, som er saaet i hans Hjerte; denne er det, som blev saaet ved Vejen. 20Men det, som blev saaet paa Stengrund, er den, som hører Ordet og straks modtager det med Glæde.…
Krydshenvisninger
Ezekiel 31:18
Hvem var din Lige i Herlighed og Størrelse blandt Edens Træer? Og dog styrtes du med Edens Træer ned i Underverdenen; midt iblandt uomskaarne skal du ligge hos de sværdslagne. Dette er Farao og al hans larmende Hob, lyder det fra den Herre HERREN.

Matthæus 4:23
Og Jesus gik omkring i hele Galilæa, idet han lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed iblandt Folket.

Matthæus 5:37
Men eders Tale skal være ja, ja, nej, nej; hvad der er ud over dette, er af det onde.

Matthæus 12:26
Og hvis Satan uddriver Satan, saa er han kommen i Splid med sig selv; hvorledes skal da hans Rige bestaa?

Matthæus 13:20
Men det, som blev saaet paa Stengrund, er den, som hører Ordet og straks modtager det med Glæde.

Matthæus 13:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden