Johannes 13:34
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jeg giver eder en ny Befaling, at I skulle elske hverandre, at ligesom jeg elskede eder, skulle ogsaa I elske hverandre.

Norsk (1930)
Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre.

Svenska (1917)
Ett nytt bud giver jag eder, att I skolen älska varandra; ja, såsom jag har älskat eder, så skolen ock I älska varandra.

King James Bible
A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.

English Revised Version
A new commandment I give unto you, that ye love one another; even as I have loved you, that ye also love one another.
Bibel Viden Treasury

A new.

Galaterne 6:2
Bærer hverandres Byrder og opfylder saaledes Kristi Lov!

1.Johannes 2:8-10
Og dog skriver jeg til eder et nyt Bud, hvilket er sandt i ham og i eder, thi Mørket drager bort, og det sande Lys skinner allerede.…

1.Johannes 3:14-18,23
Vi vide, at vi ere gaaede over fra Døden til Livet, thi vi elske Brødrene. Den, som ikke elsker, bliver i Døden.…

2.Johannes 1:5
Og nu beder jeg dig, Frue! ikke som om jeg skrev til dig et nyt Bud, men det, som vi havde fra Begyndelsen, at vi skulle elske hverandre.

That ye love.

Johannes 15:12,13,17
Dette er min Befaling, at I skulle elske hverandre, ligesom jeg har elsket eder.…

Johannes 17:21
at de maa alle være eet; ligesom du, Fader! i mig, og jeg i dig, at ogsaa de skulle være eet i os, for at Verden maa tro, at du har udsendt mig.

3.Mosebog 19:18,34
Du maa ikke hævne dig eller gemme paa Vrede mod dit Folks Børn, du skal elske din Næste som dig selv. Jeg er HERREN!…

Salmerne 16:3
De hellige, som er i Landet, de er de herlige, hvem al min Hu staar til.«

Salmerne 119:63
Jeg er Fælle med alle, der frygter dig og holder dine Befalinger.

Romerne 12:10
værer i eders Broderkærlighed hverandre inderligt hengivne; forekommer hverandre i at vise Ærbødighed!

1.Korinther 12:26,27
og hvad enten eet Lem lider, lide alle Lemmerne med, eller eet Lem bliver hædret, glæde alle Lemmerne sig med.…

1.Korinther 13:4-7
Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke,…

Galaterne 5:6,13,14,22
Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.…

Galaterne 6:10
Saa lader os altsaa, efter som vi have Lejlighed, gøre det gode imod alle, men mest imod Troens egne!

Efeserne 5:2
og vandrer i Kærlighed, ligesom ogsaa Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, Gud til en velbehagelig Lugt.

Filipperne 2:1-5
Er der da nogen Formaning i Kristus, er der nogen Kærlighedens Opmuntring, er der noget Aandens Samfund, er der nogen inderlig Kærlighed og Barmhjertighed:…

Kolossenserne 1:4
da vi have hørt om eders Tro paa Kristus Jesus og den Kærlighed, som I have til alle de hellige

Kolossenserne 3:12,13
Saa ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,…

1.Thessaloniker 3:12
Men eder lade Herren vokse og blive overvættes rige i Kærligheden til hverandre og til alle, ligesom vi have den til eder,

1.Thessaloniker 4:9,10
Men om Broderkærligheden have I ikke nødig, at jeg skal skrive eder til; thi I ere selv oplærte af Gud til at elske hverandre;…

2.Thessaloniker 1:3
Vi ere skyldige altid at takke Gud for eder, Brødre! som tilbørligt er, fordi eders Tro vokser overmaade, og den indbyrdes Kærlighed forøges hos hver enkelt af eder alle,

Hebræerne 13:1
Broderkærligheden blive ved!

Jakob 2:8
Ganske vist, dersom I opfylde den kongelige Lov efter Skriften: »Du skal elske din Næste som dig selv«, gøre I ret;

1.Peter 1:22
Lutrer eders Sjæle i Lydighed imod Sandheden til uskrømtet Broderkærlighed, og elsker hverandre inderligt af Hjertet,

1.Peter 3:8,9
Og til Slutning værer alle enssindede, medlidende, kærlige imod Brødrene, barmhjertige, ydmyge;…

2.Peter 1:7
og i Gudsfrygten Broderkærlighed og i Broderkærligheden Kærlighed.

1.Johannes 4:7-11,21
I elskede! lader os elske hverandre, thi Kærligheden er af Gud, og hver den, som elsker, er født at Gud og kender Gud.…

1.Johannes 5:1
Hver den, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud; og hver den, som elsker Faderen, elsker ogsaa den, som er født af ham.

Links
Johannes 13:34 InterlinearJohannes 13:34 FlersprogedeJuan 13:34 SpanskJean 13:34 FranskeJohannes 13:34 TyskJohannes 13:34 KinesiskJohn 13:34 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 13
33Børnlille! endnu en liden Stund er jeg hos eder. I skulle lede efter mig, og ligesom jeg sagde til Jøderne: »Hvor jeg gaar hen, kunne I ikke komme,« siger jeg nu ogsaa til eder. 34Jeg giver eder en ny Befaling, at I skulle elske hverandre, at ligesom jeg elskede eder, skulle ogsaa I elske hverandre. 35Derpaa skulle alle kende, at I ere mine Disciple, om I have indbyrdes Kærlighed.«
Krydshenvisninger
3.Mosebog 19:18
Du maa ikke hævne dig eller gemme paa Vrede mod dit Folks Børn, du skal elske din Næste som dig selv. Jeg er HERREN!

Matthæus 5:44
Men jeg siger eder: Elsker eders Fjender, velsigner dem, som forbande eder, gører dem godt, som hade eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge eder,

Johannes 15:12
Dette er min Befaling, at I skulle elske hverandre, ligesom jeg har elsket eder.

Johannes 15:17
Dette befaler jeg eder, at I skulle elske hverandre.

Romerne 12:10
værer i eders Broderkærlighed hverandre inderligt hengivne; forekommer hverandre i at vise Ærbødighed!

Romerne 13:8
Bliver ingen noget skyldige, uden det, at elske hverandre; thi den, som elsker den anden, har opfyldt Loven.

Romerne 13:10
Kærligheden gør ikke ondt imod Næsten; derfor er Kærligheden Lovens Fylde.

Galaterne 5:14
Thi hele Loven er opfyldt i eet Ord, i det: »Du skal elske din Næste som dig selv.«

Efeserne 5:2
og vandrer i Kærlighed, ligesom ogsaa Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, Gud til en velbehagelig Lugt.

1.Thessaloniker 4:9
Men om Broderkærligheden have I ikke nødig, at jeg skal skrive eder til; thi I ere selv oplærte af Gud til at elske hverandre;

Hebræerne 13:1
Broderkærligheden blive ved!

1.Peter 1:22
Lutrer eders Sjæle i Lydighed imod Sandheden til uskrømtet Broderkærlighed, og elsker hverandre inderligt af Hjertet,

1.Johannes 2:7
I elskede, jeg skriver til eder ikke et nyt Bud, men et gammelt Bud, som I have haft fra Begyndelsen. Det gamle Bud er det Ord, som I have hørt.

1.Johannes 2:8
Og dog skriver jeg til eder et nyt Bud, hvilket er sandt i ham og i eder, thi Mørket drager bort, og det sande Lys skinner allerede.

1.Johannes 3:11
Thi dette er det Budskab, som I have hørt fra Begyndelsen, at vi skulle elske hverandre;

1.Johannes 3:23
Og dette er hans Bud; at vi skulle tro hans Søns Jesu Kristi Navn og elske hverandre efter det Bud, han gav os.

1.Johannes 4:7
I elskede! lader os elske hverandre, thi Kærligheden er af Gud, og hver den, som elsker, er født at Gud og kender Gud.

1.Johannes 4:10
Deri bestaar Kærligheden: ikke at vi have elsket Gud, men at han har elsket os og udsendt sin Søn til en Forsoning for vore Synder.

1.Johannes 4:21
Og dette Bud have vi fra ham, at den, som elsker Gud, skal ogsaa elske sin Broder.

2.Johannes 1:5
Og nu beder jeg dig, Frue! ikke som om jeg skrev til dig et nyt Bud, men det, som vi havde fra Begyndelsen, at vi skulle elske hverandre.

Johannes 13:33
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden