Johannes 13
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men før Paaskehøjtiden, da Jesus vidste, at hans Time var kommen, til at han skulde gaa bort fra denne Verden til Faderen, da, ligesom han havde elsket sine egne, som vare i Verden, saa elskede han dem indtil Enden.1Men før påskehøitiden, da Jesus visste at hans time var kommet da han skulde gå bort fra denne verden til Faderen - likesom han hadde elsket sine egne, som var i verden, så elsket han dem inntil enden. 1Före påskhögtiden hände sig detta. Jesus visste att stunden var kommen för honom att gå bort ifrån denna världen till Fadern; och såsom han allt hittills hade älskat sina egna här i världen, så gav han dem nu ett yttersta bevis på sin kärlek.
2Og medens der holdtes Aftensmaaltid, da Djævelen allerede havde indskudt i Judas's, Simons Søns, Iskariots Hjerte, at han skulde forraade ham;2Og mens de holdt måltid, da djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i hjertet at han skulde forråde ham, 2De höllo nu aftonmåltid, och djävulen hade redan ingivit Judas Iskariot, Simons son, i hjärtat att förråda Jesus.
3da Jesus vidste, at Faderen havde givet ham alle Ting i Hænde, og at han var udgaaet fra Gud og gik hen til Gud:3og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud, 3Och Jesus visste att Fadern hade givit allt i hans händer, och att han hade gått ut från Gud och skulle gå till Gud.
4saa rejser han sig fra Maaltidet og lægger sine Klæder fra sig, og han tog et Linklæde og bandt det om sig.4så står han op fra måltidet og legger sine klær av sig og tar et linklæde og binder om sig. 4Men han stod upp från måltiden och lade av sig överklädnaden och tog en linneduk och band den om sig.
DANNORSVE
5Derefter hælder han Vand i Vaskefadet og begyndte at to Disciplenes Fødder og at tørre dem med Linklædet, som han var ombunden med.5Derefter slår han vann i et fat, og så begynte han å vaske disiplenes føtter og å tørke dem med linklædet som han var ombundet med. 5Sedan slog han vatten i ett bäcken och begynte två lärjungarnas fötter och torkade dem med linneduken som han hade bundit om sig.
6Han kommer da til Simon Peter; og denne siger til ham: »Herre! tor du mine Fødder?«6Han kommer da til Simon Peter, og han sier til ham: Herre! vasker du mine føtter? 6Så kom han till Simon Petrus. Denne sade då till honom: »Herre, skulle du två mina fötter?»
7Jesus svarede og sagde til ham: »Hvad jeg gør, ved du ikke nu, men du skal forstaa det siden efter.«7Jesus svarte og sa til ham: Hvad jeg gjør, forstår du ikke nu, men du skal skjønne det siden. 7Jesus svarade och sade till honom: »Vad jag gör förstår du icke nu, men framdeles skall du fatta det.»
8Peter siger til ham: »Du skal i al Evighed ikke to mine Fødder.« Jesus svarede ham: »Dersom jeg ikke tor dig, har du ikke Lod sammen med mig.«8Peter sier til ham: Du skal aldri i evighet vaske mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker dig, har du ikke del med mig. 8Petrus sade till honom: »Aldrig någonsin skall du två mina fötter!» Jesus svarade honom: »Om jag icke tvår dig, så har du ingen del med mig.»
9Simon Peter siger til ham: »Herre! ikke mine Fødder alene, men ogsaa Hænderne og Hovedet.«9Simon Peter sier til ham: Herre! ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet! 9Då sade Simon Petrus till honom: »Herre, icke allenast mina fötter, utan ock händer och huvud!»
DANNORSVE
10Jesus siger til ham: »Den, som er tvættet, har ikke nødig at to andet end Fødderne, men er ren over det hele; og I ere rene, men ikke alle.«10Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele; og I er rene, dog ikke alle. 10Jesus svarade honom: »Den som är helt tvagen, han behöver allenast två fötterna; han är ju i övrigt hel och hållen ren. Så ären ock I rena -- dock icke alla.»
11Thi han kendte den, som forraadte ham; derfor sagde han: »I ere ikke alle rene.«11For han visste hvem det var som skulde forråde ham; derfor sa han: I er ikke alle rene. 11Han visste nämligen vem det var som skulle förråda honom; därför sade han att de icke alla voro rena.
12Da han nu havde toet deres Fødder og havde taget sine Klæder og atter sat sig til Bords, sagde han til dem: »Vide I, hvad jeg har gjort ved eder?12Da han nu hadde vasket deres føtter og tatt klærne på sig og atter satt sig til bords, sa han til dem: Skjønner I hvad jeg har gjort med eder? 12Sedan han nu hade tvagit deras fötter och tagit på sig överklädnaden och åter lagt sig ned vid bordet, sade han till dem: »Förstån I vad jag har gjort med eder?
13I kalde mig Mester og Herre, og I tale ret, thi jeg er det.13I kaller mig mester og herre, og I sier det med rette, for jeg er det. 13I kallen mig 'Mästare' och 'Herre', och I säger rätt, ty jag är så.
14Naar da jeg, Herren og Mesteren, har toet eders Fødder, saa ere ogsaa I skyldige at to hverandres Fødder.14Har nu jeg, eders herre og mester, vasket eders føtter, så er også I skyldige å vaske hverandres føtter. 14Har nu jag, eder Herre och Mästare, tvagit edra fötter, så ären ock I pliktiga att två varandras fötter.
DANNORSVE
15Thi jeg har givet eder et Eksempel, for at, ligesom jeg gjorde ved eder, skulle ogsaa I gøre.15For jeg har gitt eder et forbillede, forat I skal gjøre som jeg har gjort med eder. 15Jag har ju givit eder ett föredöme, för att I skolen göra såsom jag har gjort mot eder.
16Sandelig, sandelig, siger jeg eder, en Tjener er ikke større end sin Herre, ikke heller et Sendebud større end den, som har sendt ham.16Sannelig, sannelig sier jeg eder: En tjener er ikke større enn sin herre, heller ikke en utsending større enn den som har sendt ham. 16Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Tjänaren är icke förmer än sin herre, ej heller sändebudet förmer än den som har sänt honom.
17Naar I vide dette, ere I salige, om I gøre det.17Vet I dette, da er I salige, så sant I gjør det. 17Då I veten detta, saliga ären I, om I ock gören det.
DANNORSVE
18Jeg taler ikke om eder alle; jeg ved, hvilke jeg har udvalgt; men Skriften maatte opfyldes: Den, som æder Brødet med mig, har opløftet sin Hæl imod mig.18Ikke om eder alle taler jeg; jeg vet hvem jeg har utvalgt; men Skriften skulde opfylles: Den som eter sitt brød med mig, har løftet sin hæl mot mig. 18Jag talar icke om eder alla; jag vet vilka jag har utvalt. Men detta skriftens ord skulle ju fullbordas: 'Den som åt mitt bröd, han lyfte mot mig sin häl.'
19Fra nu af siger jeg eder det, førend det sker, for at I, naar det er sket, skulle tro, at det er mig.19Fra nu av sier jeg eder det før det skjer, forat I, når det skjer, skal tro at det er mig. 19Redan nu, förrän det sker, säger jag eder det, för att I, när det har skett, skolen tro att jag är den jag är.
20Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som modtager, hvem jeg sender, modtager mig; men den, som modtager mig, modtager ham, som har sendt mig.«20Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tar imot den jeg sender, han tar imot mig; men den som tar imot mig, han tar imot den som har sendt mig. 20Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tager emot den jag sänder, han tager emot mig; och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig.»
21Da Jesus havde sagt dette, blev han heftigt bevæget i Aanden og vidnede og sagde: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, en af eder vil forraade mig.«21Da Jesus hadde sagt dette, blev han rystet i ånden, og vidnet og sa: Sannelig, sannelig sier jeg eder: En av eder skal forråde mig. 21När Jesus hade sagt detta, blev han upprörd i sin ande och betygade och sade: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: En av eder skall förråda mig.»
DANNORSVE
22Da saa Disciplene paa hverandre, tvivlraadige om, hvem han talte om.22Disiplene så på hverandre, de kunde ikke skjønne hvem det var han talte om. 22Då sågo lärjungarna på varandra och undrade vilken han talade om.
23Men der var en iblandt hans Disciple, som sad til Bords ved Jesu Side, han, hvem Jesus elskede.23En av hans disipler satt til bords ved Jesu side, han som Jesus elsket; 23Nu var där bland lärjungarna en som låg till bords invid Jesu bröst, den lärjunge som Jesus älskade.
24Til denne nikker da Simon Peter og siger til ham: »Sig, hvem det er, han taler om?«24til ham nikker da Simon Peter og sier til ham: Si hvem det er han taler om! 24Åt denne gav då Simon Petrus ett tecken och sade till honom: »Säg vilken det är som han talar om.»
25Men denne bøjer sig op til Jesu Bryst og siger til ham: »Herre! hvem er det?«25Han heller sig da op til Jesu bryst og sier: Herre! hvem er det? 25Han lutade sig då mot Jesu bröst och frågade honom: »Herre, vilken är det?»
26Jesus svarer: »Det er den, hvem jeg giver det Stykke Brød, som jeg dypper.« Saa dypper han Stykket og tager og giver det til Judas, Simons Søn, Iskariot.26Jesus svarer: Det er han som jeg gir det stykke jeg nu dypper. Han dypper da stykket, og tar og gir det til Judas, Simon Iskariots sønn. 26Då svarade Jesus: »Det är den åt vilken jag räcker brödstycket som jag nu doppar.» Därvid doppade han brödstycket och räckte det åt Judas, Simon Iskariots son.
DANNORSVE
27Og efter at han havde faaet Stykket, da gik Satan ind i ham. Saa siger Jesus til ham: »Hvad du gør, gør det snart!«27Og efterat han hadde fått stykket, fór Satan inn i ham. Jesus sier da til ham: Hvad du gjør, det gjør snart! 27Då, när denne hade tagit emot brödstycket, for Satan in i honom. Och Jesus sade till honom: »Gör snart vad du gör.»
28Men ingen af dem, som sade til Bords, forstod, hvorfor han sagde ham dette.28Men ingen av dem som satt til bords, skjønte hvad han mente med det han sa til ham; 28Men ingen av dem som lågo där till bords förstod varför han sade detta till honom.
29Thi nogle mente, efterdi Judas havde Pungen, at Jesus sagde til ham: »Køb, hvad vi have nødig til Højtiden;« eller at han skulde give noget til de fattige.29nogen tenkte, fordi Judas hadde pungen, at Jesus sa til ham: Kjøp det vi trenger til høitiden! eller at han skulde gi noget til de fattige. 29Ty eftersom Judas hade penningpungen om hand, menade några att Jesus hade velat säga till honom: »Köp vad vi behöva till högtiden», eller ock att han hade tillsagt honom att giva något åt de fattiga.
30Da han nu havde faaet Stykket, gik han straks ud. Men det var Nat.30Da han nu hadde fått stykket, gikk han straks ut. Men det var natt. 30Då han nu hade tagit emot brödstycket, gick han strax ut; och det var natt.
DANNORSVE
31Da han nu var gaaet ud, siger Jesus: »Nu er Menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham.31Da han nu var gått ut, sier Jesus: Nu er Menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. 31Och när han hade gått ut, sade Jesus: »Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom.
32Dersom Gud er herliggjort i ham, skal Gud ogsaa herliggøre ham i sig, og han skal snart herliggøre ham.32Er Gud herliggjort i ham, så skal også Gud herliggjøre ham i sig, og han skal snart herliggjøre ham. 32Är nu Gud förhärligad i honom, så skall ock Gud förhärliga honom i sig själv, och han skall snart förhärliga honom.
33Børnlille! endnu en liden Stund er jeg hos eder. I skulle lede efter mig, og ligesom jeg sagde til Jøderne: »Hvor jeg gaar hen, kunne I ikke komme,« siger jeg nu ogsaa til eder.33Mine barn! ennu en liten stund er jeg hos eder; I skal lete efter mig, og som jeg sa til jødene: Dit jeg går, kan I ikke komme, således sier jeg nu også til eder. 33Kära barn, allenast en liten tid är jag ännu hos eder; I skolen sedan söka efter mig, men det som jag sade till judarna: 'Dit jag går, dit kunnen I icke komma', detsamma säger jag nu ock till eder.
34Jeg giver eder en ny Befaling, at I skulle elske hverandre, at ligesom jeg elskede eder, skulle ogsaa I elske hverandre.34Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre. 34Ett nytt bud giver jag eder, att I skolen älska varandra; ja, såsom jag har älskat eder, så skolen ock I älska varandra.
35Derpaa skulle alle kende, at I ere mine Disciple, om I have indbyrdes Kærlighed.«35Derpå skal alle kjenne at I er mine disipler, om I har innbyrdes kjærlighet. 35Om I haven kärlek inbördes, så skola alla därav förstå att I ären mina lärjungar.»
DANNORSVE
36Simon Peter siger til ham: »Herre! hvor gaar du hen?« Jesus svarede ham: »Hvor jeg gaar hen, kan du ikke nu følge mig, men siden skal du følge mig.«36Simon Peter sier til ham: Herre! hvor går du hen? Jesus svarte: Dit jeg går, kan du ikke følge mig nu, men du skal følge mig siden. 36Då frågade Simon Petrus honom: »Herre, vart går du?» Jesus svarade: »Dit jag går, dit kan du icke nu följa mig; men framdeles skall du följa mig.»
37Peter siger til ham: »Herre! hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sætte mit Liv til for dig?«37Peter sier til ham: Herre! hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sette mitt liv til for dig. 37Petrus sade till honom: »Herre, varför kan jag icke följa dig nu? Mitt liv vill jag giva för dig.»
38Jesus svarer: »Vil du sætte dit Liv til for mig? Sandelig, sandelig, siger jeg dig, Hanen skal ikke gale, førend du har fornægtet mig tre Gange.«38Jesus svarer: Vil du sette ditt liv til for mig? Sannelig, sannelig sier jeg dig: Hanen skal ikke gale før du har fornektet mig tre ganger. 38Jesus svarade: »Ditt liv vill du giva för mig? Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Hanen skall icke gala, förrän du tre gånger har förnekat mig.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
John 12
Top of Page
Top of Page